Navigácia

Obsah

Oddelenie kultúry a marketingu

Vedúca oddelenia 
Martina Mitická

1. poschodie, kancelária č. 2.03
Tel.: 02 / 6020 0936
e-mail: martina.miticka@stupava.sk

 

 • Spolupracuje pri realizácii kultúrno-spoločenského diania v meste Stupava s Mestskou knižnicou Ruda Morica, MKIC Stupava a inými organizáciami.
 • Zabezpečuje eventové, kultúrne a propagačné podujatia pre mesto Stupava.
 • Organizuje a zabezpečuje aktivity v oblasti kultúry a turizmu medzi  mestom Stupava a jeho partnerskými mestami.
 • Pravidelne pripravuje mesačník Stupavské noviny, zabezpečuje ich grafické spracovanie, tlač a distribúciu.
 • Zabezpečuje redakčné materiály.
 • Zabezpečuje fotodokumentáciu do novín a PR komunikáciu.
 • Zabezpečuje klientov na inzerovanie do Stupavských novín.
 • Zabezpečuje zasielanie povinných výtlačkov mestských periodík určeným knižniciam.
 • Komunikuje s grafikom, tlačiarňou, zabezpečuje billboardové plochy na propagáciu.
 • Pripravuje tlačové informácie, plánuje a realizuje spoločné komunikačné stratégie.
 • Pripravuje a podieľa sa na propagácii aktivít mesta Stupava.
 • Pripravuje plagáty a propagačné materiály pre mesto Stupava.
 • Zabezpečuje archiváciu dokumentov, tlačovín a fotografií.
 • Zabezpečuje obsahovú náplň sociálnych sietí a webových stránok mesta Stupava.
 • Zabezpečuje fotodokumentáciu z mestských podujatí a aktivít občianskych združení a spolkov.
 • Zabezpečuje rozmiestnenie plagátov v rámci mesta, zverejňuje ich na webovej stránke a sociálnych sieťach.
 • Zabezpečuje kompletnú výrobu propagačných materiálov, publikácií a suvenírov mesta Stupava.
 • Zabezpečuje komunikáciu s médiami a verejnosťou.
 • Zabezpečuje komunikáciu s občanmi o dianí v meste Stupava.