Navigácia

Obsah

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: Mgr. Anton Gorbár

Podpredseda:
Členovia: MVDr. Róbert Kazarka, Anton Hrica, Milan Peschl
Tajomník: Ing. Silvia Kapášová

Štatút komisie: