Navigácia

Obsah

Komisia názvoslovná

Predseda: Mgr. Svetozár Prokeš

Podpredseda: Milan Peschl
Členovia: Ing. Roman Vigh, Milan Greguš, Agneša Riglerová, Ing. Katarína Macáková, Ing. Mgr. art. Roman Maroš, Martina Töröková, Alexandra Tóthová, Jakub Čevela


2017