Navigácia

Obsah

Komisia územnoplánovacia,
stavebná a životného prostredia

Predseda: Ing. Rudolf Kalivoda

Podpredseda:
Členovia: Mgr. Pavol Poláček, Ing. arch. Mária Seppová, Dipl. Ing. arch. Peter Vopička, Ing. Adrián Lakoštík
Tajomník: Ing. Roman Vigh

Štatút komisie:

 


2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007