Navigácia

Obsah

Materiály na MsZ


2018

2017

2016

2015

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Bod č.4 Kontrola plnení uznesenia /november2015/ - stanovisko MsÚ Stupava15.12.2015
Informácia Hlavnej kontrolórky o plnení uznesení14.12.2015
Materiál k MsZ 15.12.2015 -Stanovisko Hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu09.12.2015
Materiály na MsZ 15.12.201508.12.2015
Materiály na MsZ 26.11.201519.11.2015
Bod č. 5 Kontrola uznesení k MsZ 22.10.2015 - Oprava22.10.2015
Pozvánka na MsZ 22.10.201515.10.2015
Materiály na MsZ 22.10.201515.10.2015
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK 2 polrok 201529.09.2015
Bod č. 6 Reštrukturalizácia Technických služieb21.09.2015
Bod č.14 Navrh materialu VZN Zhromazdenie obyvatelov14.09.2015
Materiály na MsZ 17.09.2015 - 1.časť10.09.2015
Materiály na MsZ 17.09.2015 - 2. časť10.09.2015
Bod č. 8 Materiál Veci majetkové k MsZ dňa 17-09-2015 + Kontrola uzneseni09.09.2015
Materiály na MsZ 29.07.201524.07.2015
Bod č. 11 Košielka - Technické zabezpečenie rokovacej miestnosti pre MsZ mesta Stupava17.06.2015
Aktualizácia Bod č. 9 k MsZ 18.06.201516.06.2015
Bod č. 14 Odvolanie a doplnenie člena dopravnej komisie k MsZ 18.06.201512.06.2015
Bod č. 5 Kontrola uznesení k MsZ 18.06.201512.06.2015
Materiály k zasadnutiu MsZ dňa 18.06.201511.06.2015
Materiály na MsZ 14.05.201507.05.2015
Materiály na MsZ 26.03.201519.03.2015
Materiály na zasadnutie MsZ Stupava dňa 12.03.201505.03.2015
Materiály na zasadnutie MsZ Stupava dňa 12.03.2015 - pokračovanie05.03.2015
Materiály k zasadnutiu MsZ v Stupave dňa 29.01.201522.01.2015

2014

2013

2012

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Archív materiálov na MsZ v roku 201231.12.2012

2011

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Archív materiálov na MsZ v roku 201131.12.2011