Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Oznamy mesta

Návrh rozpočtu na roky 2016 - 2018

Program č.1    Plánovanie, manažment a kontrola  pdf. (307,4kB)  doc. (178kB)

Program č.2    Propagácia a reklama                     pdf.  (341,5kB) doc. (92kB)

Program č.3    Interné služby mesta Stupava         pdf.  (376,3kB)  doc. (162,5kB)

Program č.4    Služby občanom                            pdf. (336,5kB)   doc. (154kB)

Program č.5    Bezpečnosť a poriadok                   pdf. (318,9kB)   doc. (134kB)

Program č.6    Odpadové hospodárstvo                 pdf. (317,3kB)   doc. (127,5kB)

Program č.7    Pozemné komunikácie                   pdf.

Program č.8    Vzdelávanie                                  pdf.

Program č.9    Kultúra                                         pdf.

Program č.10  Šport                                            pdf.

Program č.11  Prostredie pre život                        pdf.

Program č.12  Bývanie                                        pdf.

Program č.13  Sociálne služby                              pdf.

Program č.14  Správa mesta                                pdf.

Program č.15  Pomocný program FO                     pdf.

Tabuľka výdavky - 3 roky

Tabuľka za podprogramy

Tabuľka za programy

Tabuľka za projekty

Úvod k rozpočtu na roky 2016 - 2018 doc.

Komentár k rozpočtu na roky 2016 - 2018 doc.

Tabulkový prehľad - Návrh rozpočtu 2016 - 2018 mesto excel.

Tabuľkový prehlľad - Návrh rozpočtu 2016 -2018 školy excel.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 30.11.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3655

Vyhlásenie volieb do národnej rady Slovenskej republiky

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej repub­liky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o pod­mienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplne­ní niektorých zákonov vyhlasujem volby do Národnej rady Slovenskej republiky a určujem:

1.  deň ich konania na sobotu 5. marca 2016.

2.  lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie vo­lebných miestností do 4. decembra 2015,

3.  lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11. januára 2016 a lehotu na ich prvé zasadanie do 25. januára 2016.

Peter Pellegrini v. r.

Príloha č. 1 Informácie pre voliča - Slovenský jazyk  pdf.(272,6kB)

Príloha č. 2 Informácie pre voliča - Maďarský jazyk  pdf.(274,4kB)

Príloha č. 3 Informácie pre voliča - Ukrainský jazyk  pdf.(293,1kB)

Príloha č. 4 Informácie pre voliča - Rómsky jazyk  pdf.(154,9kB)

Príloha č. 5 Informácie pre voliča - Nemecký jazyk  pdf.(280kB)

Príloha č. 6 Informácie pre voliča - Ruský  jazyk  pdf.(198,6kB)

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 18.11.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3631

Stupavské noviny

Facebook

Elektronické služby

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

0911 277 909

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158

Mestská polícia Stupava: 159

Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Najnovšie dokumenty

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112
mobil: 0911 277 909
e-mail: tss@tss-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..