Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Oznamy mesta

Oznámenie o čerpaní RD MUDr. Alexander Černák, CSc.

Oznamujeme občanom, že počas jarných prázdnin bude čerpať dovolenku MUDr. Černák.

Zastupovať ho bude MUDr.Zburová.

Rozpis ordinačných hodín zastupujúcej lekárky MUDr. Zburovej v poliklinike v Mlynskej Doline:

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 05.02.2016. Upozornite nás na chybu v čl. 3771

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách vypracovalo rozbor požiarovosti v okrese Malacky za rok 2015.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách vypracovalo rozbor požiarovosti v okrese Malacky za rok 2015. pdf. (727,5kB)

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 01.02.2016. Upozornite nás na chybu v čl. 3758

DOTAZNÍK K TVORBE PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA STUPAVA NA ROKY 2015 - 2022

 

Dotazník je zameraný na prieskum názorov obyvateľov mesta Stupava. Vaše odpovede budú použité pri tvorbe Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2015 - 2022. Prosíme Vás o spoluprácu a vyplnenie anonymného dotazníka, ktorého cieľom je napomôcť celkovému rozvoju mesta. Dotazník nájdete na adrese: tu

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 28.01.2016. Upozornite nás na chybu v čl. 3751

Schválený rozpočet na rok 2016-2018

Schválený rozpočet mesta Stupava na rok 2016 zip. (1,2MB)

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 22.12.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3715

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 05. marca 2016


Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 05. marca 2016

V súlade s ustanovením § 26 ods. 1 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 5. marca 2016, určujem volebné okrsky a volebné miestnosti na odovzdávanie hlasovacích lístkov na sčítanie hlasov takto:


Miestom konania volieb v okrsku č. 1 je:
Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24 - zasadačka pre voličov bývajúcich v ul.:
Družstevná, F. Kostku, Jilemnického, Kalinčiakova, Nám. Slovenského povstania, Malacká, Pažitná, Poľná, SNP

Miestom konania volieb v okrsku č. 2 je:
Domov dôchodcov Stupava, Hlavná 13 - spoločenská miestnosť na prízemí pre voličov bývajúcich v uliciach:
Bitúnková, Borovicová, Brezová, Domov dôchodcov, Dubová, Duklianska, Jána Ondruša, Jedľová, Lesná, Liesková, Ľ. Kraskovskej, Mateja Bela, Na Kopcoch, Nová, Nad potokom, Obora, Osiková, Platanová, Pod vŕškom, Pri artézskej studni, Pri majeri, Pri potoku, Prof. Ondroucha, Rímska, Ruda Morica, U Kozánka, Václava Honzu, Vincenta Šikulu

Miestom konania volieb v okrsku č. 3 je:
Základná umelecká škola v Stupave, Cintorínska ulica č. 440/2 pre voličov bývajúcich v ul.:
Bazová, Cintorínska, Čakanková, Debnáreň, Hlavná č.d. 1 - 57 a 2 - 46, Gaštanová, Hroznová, Jaseňová, Javorová, Kalvárska, Karpatská, Konvalinková, Kvetná, Lúčna, Marcheggská, Muštová, Na vyhliadke, Nevädzová, Nám. M. R. Štefánika, Nám. sv. Trojice, Orechová, Park, Pod Kremenicou, Pri borníku, Pri Greftoch, Révová, Slovenská, Viničná, Vinohradská, Žabárňa

Miestom konania volieb v okrsku č.4 je:
Materská škola, Stupava, ul. J. Kráľa č. l592/1 pre voličov bývajúcich v ul.:
Bezručova, Budovateľská, J. Kráľa, Keltská, Krížna, Kukučínova, Mlynská, Továrenská, Záhradná, Zemanská

Miestom konania volieb v okrsku č. 5 je:
Kultúrny dom , Stupava, Agátová ul.č. 1097/9 - výstavná sieň, vchod je zo Sedliackeho dvora - pre voličov bývajúcich v ul.:
Agátová, Bernolákova, Bočná, Cementárenská, Dlhá, Fándlyho, Kúpeľná, Lipová, Mierová, Na aleji, Robotnícka, Sama Tomášika, Sládkovičova, Vajanského, Veterná, Wolkrova

Miestom konania volieb v okrsku č. 6 je:
Základná škola kpt. Jána Nálepku, Stupava, Školská ul.č. 614/2, II. vchod /od Hlavnej ulice/ tr. 4.D pre voličov bývajúcich v ul.:
Kosatcová, Krátka, Ľanová, M. Benku, Malý Háj, Marianska, Na Dieloch, Na Pekárkach, Na stráni, Na Vrchnú horu, Okružná, Pri kríži, Púpavová, Ružová, Sadová, Slnečná, Stromová, Školská, Veternicová, Zvončeková

Miestom konania volieb v okrsku č. 7 je:
Základná škola kpt. Jána Nálepku, Stupava, Školská ul.č. 614/2, II. vchod /od Hlavnej ulice/ tr. 4.E pre voličov bývajúcich v ul.:Hlavná 59 až 99, Hlavná 48 - 96, Krajná, Rovná, Sama Chalupku, Stredná, Zadná, Zdravotnícka, Železničná

Miestom konania volieb v okrsku č. 8 je:
Špeciálna základná škola, Stupava-Mást, ul. Záhumenská 50/A pre voličov bývajúcich v ul.:
Bajzova, Bottova, Devínska cesta , Dolná, Hodžova, Hollého, Hurbanova, Hviezdoslavova, Juračkova, Kolakovičova, Matuškova, Moyzesova, Pri Polankach, Štúrova, Záhumenská

V Stupave 03. 12. 2015

Ing., Mgr. art Roman Maroš primátor mesta

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 04.12.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3669

Vyhlásenie volieb do národnej rady Slovenskej republiky

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej repub­liky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o pod­mienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplne­ní niektorých zákonov vyhlasujem volby do Národnej rady Slovenskej republiky a určujem:

1.  deň ich konania na sobotu 5. marca 2016.

2.  lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie vo­lebných miestností do 4. decembra 2015,

3.  lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11. januára 2016 a lehotu na ich prvé zasadanie do 25. januára 2016.

Peter Pellegrini v. r.

Príloha č. 1 Informácie pre voliča - Slovenský jazyk  pdf.(272,6kB)

Príloha č. 2 Informácie pre voliča - Maďarský jazyk  pdf.(274,4kB)

Príloha č. 3 Informácie pre voliča - Ukrainský jazyk  pdf.(293,1kB)

Príloha č. 4 Informácie pre voliča - Rómsky jazyk  pdf.(154,9kB)

Príloha č. 5 Informácie pre voliča - Nemecký jazyk  pdf.(280kB)

Príloha č. 6 Informácie pre voliča - Ruský  jazyk  pdf.(198,6kB)

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 18.11.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3631

Stupavské noviny

Facebook

Elektronické služby

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

0911 277 909

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158

Mestská polícia Stupava: 159

Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Najnovšie dokumenty

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112
mobil: 0911 277 909
e-mail: tss@tss-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Online: www.cp.sk
ŽSR: www.slovakrail.sk
Slovak Lines: www.slovaklines.sk

                    www.mojbus.sk

 

Zmena cestovného poriadku spoločnosti Slovak Lines od 13.12.2015 do 10.12.2016

Linka Bratislava - Marianka - Stupava - Borinka 2015 - 2016 pdf. (84,3kB)

Linka Bratislava - Malacky 2015-2016 pdf. (50,2 kB)

Linka Bratislava - Stupava - Rohožník 2015-2016 pdf. (44,2 kB)

Linka Bratislava - Stupava - Gajary - Malacky 2015-2016 pdf.(41,6kB)

Linka Bratislava - Stupava - Zohor - Suchohrad - Malacky 2015-2016 pdf. (70,1kB)

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..