Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Oznamy mesta

Návrh rozpočtu na roky 2016 - 2018

Vyhlásenie volieb do národnej rady Slovenskej republiky

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej repub­liky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o pod­mienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplne­ní niektorých zákonov vyhlasujem volby do Národnej rady Slovenskej republiky a určujem:

1.  deň ich konania na sobotu 5. marca 2016.

2.  lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie vo­lebných miestností do 4. decembra 2015,

3.  lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11. januára 2016 a lehotu na ich prvé zasadanie do 25. januára 2016.

Peter Pellegrini v. r.

Príloha č. 1 Informácie pre voliča - Slovenský jazyk  pdf.(272,6kB)

Príloha č. 2 Informácie pre voliča - Maďarský jazyk  pdf.(274,4kB)

Príloha č. 3 Informácie pre voliča - Ukrainský jazyk  pdf.(293,1kB)

Príloha č. 4 Informácie pre voliča - Rómsky jazyk  pdf.(154,9kB)

Príloha č. 5 Informácie pre voliča - Nemecký jazyk  pdf.(280kB)

Príloha č. 6 Informácie pre voliča - Ruský  jazyk  pdf.(198,6kB)

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 18.11.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3631

Stupavské noviny

Facebook

Elektronické služby

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

0911 277 909

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158

Mestská polícia Stupava: 159

Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Najnovšie dokumenty

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112
mobil: 0911 277 909
e-mail: tss@tss-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..