Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Domov
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Oznamy mesta

Oznam

Oznamujeme obyvateľom Mesta Stupava, že podľa § 23 ods. 3, zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, majú možnosť v čase od 25.4.2014 do 19.5.2014 nahliadnuť do zámeru

„ HBV STUPAVA F2-B-11, statická doprava ".

Zámer predložil Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie. Navrhovateľom je:
PK Stavby, spol. s r. o., so sídlom J. Ťatliaka 1785/6,026 01 Dolný Kubín, navrhovaná činnosť - realizácia 153 stojísk v rámci stavby ôsmich bytových domov - podlieha zisťovaciemu konaniu.

Do predloženého zámeru je možné nahliadnuť, prípadne robiť si z neho výpisy a odpisy, na MsÚ kancelária č. 8 v stránkových dňoch.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru do 21 dní od doby, keď bola o zámere informovaná, na adresu:
Okresný úrad Malacky
odbor starostlivosti o životné prostredie,
Záhorácka 2942/60A,
901 01 Malacky

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 23.04.2014.

Štatistický prieskum v meste Stupava

Vážení občania, na základe oznámenia Štatistického úradu SR upozorňujeme, že v dňoch od 14. apríla do 30. júna 2014 budú poverení pracovníci ŠÚ SR vykonávať vo vybraných domácnostiach nášho mesta zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností.
Poverení pracovníci sú povinní preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

Prípadné ďalšie informácie získate na stránke www.statistics.sk alebo na tel.č. 69 250 410.

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 16.04.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2434

Pozvánka a program na MsZ v Stupave

Výzva na ochranu lesov pred požiarmi

S jarným obdobím každoročne prichádza zvýšené riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Zvýšené riziko vzniku požiarov je spôsobené činnosťou občanov v prírode používaním otvoreného ohňa, najmä pri spaľovaní haluzoviny, suchého lístia a trávy, podpaľovaním ľahko zápalných materiálov, či kladením ohňov priamo v lese alebo v jeho tesnej blízkosti. Najväčšie nebezpečenstvo hrozí pri vypaľovaní suchej trávy. Aj keď je vypaľovanie suchej trávy a iných porastov zákonom zakázané každoročne sú zaznamenané požiare lesných porastov spôsobené touto činnosťou.


Celý článok

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 11.04.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2429

Prijímacie skúšky do Základnej umeleckej školy v Stupave

Prijímacie skúšky do Základnej umeleckej školy v Stupave sa uskutočnia 20.5. -22. 5. 2014 v čase 13.00 - 17.30 v budove školy.
Bližšie informácie nájdete na www.zusstupava.sk

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 09.04.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2424

Záverečný účet mesta Stupava za rok 2013

Mesto Stupava oznamuje občanom , že od 9.4. 2014 je v priestoroch mestského úradu Stupava ako i na internetovej stránke mesta, zverejnený Záverečný účet mesta Stupava, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom Stupava za rok, 2013.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 09.04.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2428

Elektronické služby

Registrácia

Zaregistrujte sa a dostávajte aktuálne informácie na Vašu e-mailovú adresu.

Ochrana pred robotmi:
Druhý deň v týždni je

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

0911 277 909

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112
mobil: 0911 277 909
e-mail: tss@tss-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Partnerské mestá

Cestovné poriadky

Najnovšie dokumenty

  • Interpelácia poslanca zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Stupave 27.3.2014 - odpoveď oddelenia výstavby, SÚ a životného prostredia
    pdf [244.57 KB]
  • Zápisnica zo zasadania komisie socialnych vecí, zdravotníctva, detí a mládeže zo dňa 10.04.2014
    pdf [152.47 KB]
  • Zápisnica zo zasadania komisie majetku mesta z dňa 01-04-2014
    pdf [73.42 KB]

Nezatvárajme oči pred domácim násilím!

Aké bude počasie