Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Oznamy mesta

Nová súkromná urologická ambulancia

Vážení občania, dovoľujeme si Vás upozorniť na otvorenie novej, súkromnej urologickej ambulancie spoločnostou UroLine s.r.o so sídlom v zdravotníckom centre (Zdravotnícka 1, Stupava) vedľa lekárne Fortuna. Ambulancia bude v prevádzke od 27.10.2014.
Ordinačné hodiny : Pondelok - Piatok 15:30 - 21:00
Objednavky prijímame na t.c. - 0907 875 703 alebo osobne v ambulancii

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 24.10.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2793

Termín delegačných listín

Mesto Stupava oznamuje politickým stranám, politickým hnutiam a politickým koalíciám, ktorých kandidátne listiny boli zaregistrované pre voľby do mestského zastupiteľstva, že termín podávania delegačných listín členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií je do 26. októbra 2014 do 24.00 hod.
V dňoch 25. 10. 2014 /sobota/ a 26. 10. 2014 /nedeľa/ delegačné listiny možno podať na Mestskej polícii v Stupave, Hlavná ul.č. 9 v budove požiarnej zbrojnice, tel.č. 0905/621 454.

Mgr. Pavel Slezák, v.r.
primátor mesta

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 23.10.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2792

Čerpanie dovolenky MUDr. Valašková

MUDr. Valašková oznamuje svojim pacientom, že v dňoch 27. - 31.10.2014 bude čerpať dovolenku. Ordinovať začne v pondelok 03.11.2014.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 22.10.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2788

Zmena režimu pohotovostnej služby v Malackách

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od piatka t.j. 10.10.2014 sa mení režim ambulancií Ústavnej pohotovostnej služby v Nemocnici Malacky. K dospozícii bude od
7.00 h do 22.00 h , počas pracovných dní, sviatkov a víkendov. Mimo ordinačných hodín bude Nemocnica Malacky zatvorená.

S úctou

Ing. Peter Kalenčík, MSc
výkonný riaditeľ
v.r.
Dokument o zmene pdf. (316,1kB)

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 15.10.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2776

Oznam pre kandidátov na primátora mesta Stupava a poslancov mestského zastupiteľstva

Vážení kandidáti na primátora mesta Stupava a na poslancov mestského zastupiteľstva,
dovoľujeme si dať do pozornosti, že volebná kampaň podľa § 30 ods. 2) zákona 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov začína 17 dní a končí 48 hodín pred začiatkom volieb.
Zároveň upozorňujeme, že v priestoroch budovy Mestského úradu Stupava je zakázané umiestňovať volebné plagáty a iné tlačoviny týkajúce sa volebnej kampane.
Za pochopenie ďakujeme.
Mgr. Pavel Slezák v.r. primátor mesta

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 09.10.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2768

Informácia pre občanov - Oprava chodníka

Vážení spoluobčania v termíne od 06.10.2014 do 29.10.2014 budú na chodníku na Mlynskej ul. (v úseku od napojenia na zámkovú dlažbu v smere od Hlavnej ul. po napojenie na zámkovú dlažbu pri moste nad potokom Mláka) prebiehať práce spojené s opravou chodníka po tejto strane komunikácie. Na práce bolo vydané cestným správnym orgánom (mestom Stupava) povolenie na zvláštne užívanie chodníka.
Veríme, že dočasné obmedzenia spojené s užívaním chodníka nebudú výrazne ovplyvňovať chod mesta a jeho obyvateľov a vynovený chodník bude prijateľným riešením pre strpenie dočasných obmedzení.

Ďakujeme za porozumenie
Mestský úrad v Stupave

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 06.10.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2757

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby primátora mesta v Stupave 15. novembra 2014

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby primátora mesta v Stupave 15. novembra 2014


1. Jozef Blažek, Ing., 56 rokov, stavebný inžinier, Stupava, Záhumenská 31, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
2. Rudolf Kalivoda, Ing., 58 rokov, technický manažér, Stupava, Hlavná 600/67, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
3. Marián Leinerovič, Mgr., 64 rokov, učiteľ, Stupava, Okružná 5, PRIAMA DEMOKRACIA
4. Roman Maroš, Ing.Mgr.art., 29 rokov, projektový manažér, Stupava, Hlavná 68, nezávislý kandidát
5. Pavel Slezák, Mgr., 50 rokov, primátor, Stupava, Keltská 9, SMER - sociálna demokracia

Vyhlásenie kandidatúry na primátora mesta Stupava pdf.  (127,9kB)

Vyhlásenie kandidatúry na primátora mesta Stupava doc. (14,3kB)

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 25.09.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2739

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Stupave 15. novembra 2014

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Stupave 15. novembra 2014


Volebný obvod č. 1.


1. Peter Balog, Dipl.Ing., 44 rokov, podnikateľ, Stupava, Bitúnková 1459/35, nezávislý kandidát
2. Róbert Kazarka, MVDr., 49 rokov, súkromný veterinárny lekár, Stupava, Jilemnického 12, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
3. Marek Petráš, Ing., 32 rokov, manažér, Stupava, Ferdiša Kôstku 46/A, nezávislý kandidát
4. Pavol Poláček, Mgr., ICLic., LL.M., 34 rokov, advokát, Stupava, Nad Potokom 3059/5, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
5. Miroslav Rác, 53 rokov, podnikateľ, Stupava, Rímska 1009/15, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
6. Peter Rác, 42 rokov, živnostník, Stupava, Lúčna 8, SMER - sociálna demokracia
7. Vladimír Valachovič, 51 rokov, technik, Stupava, SNP 87/35, nezávislý kandidát


Volebný obvod č.2


1. Denisa Klačmanová, Ing., 41 rokov, ekonómka, Stupava, Lesná 2885/80, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
2. Milan Peschl, 47 rokov, živnostník, Stupava, Nová 331/56, nezávislý kandidát
3. Ján Macák, 48 rokov, odborný technický koordinátor, Stupava, Budovateľská 4, SMER - sociálna demokracia
4. Vladimír Streško, Mgr., 46 rokov, obchodný manažér, Na kopcoch 2081/21, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola' Demokratická únia Slovenska
5. Peter Valovič, 41 rokov, živnostník, Stupava, Nová 120, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická

Volebný obvod č. 3


1. Alexander Gabriel, 44 rokov, čašník, Stupava, Slovenská 7, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
2. Štefan Haulík, JUDr., 44 rokov, advokát, Stupava, Karpatská 2149/11, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOV A, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
3. Anton Hrica, 65 rokov, dôchodca, Stupava, Karpatská 478/6, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
4. Martin Lednár, 40 rokov, podnikateľ, Stupava, Cintorínska 11, SMER - sociálna demokracia
5. Dušan Piaček, Ing., 54 rokov, ekonóm, Stupava, Hlavná 1801/36, nezávislý kandidát
6. Alena Piesecká, 51 rokov, živnostníčka, Stupava, Lúčna 2150/2, SMER - sociálna demokracia
7. Jozef Toth, RNDr., 58 rokov, IT technik, Stupava, Marcheggská 76, nezávislý kandidát


Volebný obvod č. 4


1. Miroslav Foltín, 55 rokov, podnikateľ, Stupava, Krížna 21, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
v
2. Štefánia Moricová, MUDr., 60 rokov, lekárka, Stupava, Továrenská 25, nezávislá kandidátka
3. Oľga Mózová, 50 rokov, živnostníčka, Stupava, Kukučínova 12, SMER - sociálna demokracia
4. Martin Smeja, Ing.PhD., 32 rokov, technický manažér, Stupava, Budovateľská 969/11, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
5. Jaroslav Ukropec, 35 rokov, podnikateľ, Stupava, Budovateľská 7, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
6. Stanislav Voda, Ing., 69 rokov, dôchodca, Stupava, Keltská 1165/18, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

Volebný obvod č. 5


1. Ľubomír Bugala, Ing., 34 rokov, projektový manažér, Stupava, Cementárenská
1145/8, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
2. Jarmila Hornová, Mgr., 54 rokov, SZČO, Stupava, Dlhá 1373/20, nezávislá kandidátka
3. Martina Juričkovičová, 34 rokov, manažérka, Stupava, Bočná 27, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
4. František Lachkovič, 51 rokov, technik, Stupava, Dlhá 1270/55, nezávislý kandidát
5. Miroslav Mackovič, 41 rokov, manažér, Stupava, J.Ondruša 6, nezávislý kandidát
6. Peter Móza, Ing., 40 rokov, technik, Stupava, Moyzesova 2565/20, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
7. Jana Sirotová, Mgr., 33 rokov, učiteľka, Stupava, Sama Tomášika 22, SMER - sociálna demokracia
8. Ján Valachovič, 56 rokov, živnostník, Stupava, Dlhá 57, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
9. Ján Veselovský, Ing., 37 rokov, procesný manažér, Stupava, Bočná 33, SMER - sociálna demokracia


Volebný obvod č. 6


1. Vladimír Holúbek, 45 rokov, podnikateľ, Stupava, Holého 25/A, SMER - sociálna demokracia
2. Marek Lacka, Ing., 39 rokov, ekonóm, Stupava, Martina Benku 1031/10, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
3. Marián Leinerovič, Mgr., 64 rokov, učiteľ, Stupava, Okružná 5, PRIAMA DEMOKRACIA
4. Peter Novisedlák, Mgr., 49 rokov, manažér, Stupava, Mariánska 513/8, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

Volebný obvod č. 7


1. Branislav Beleš, 43 rokov, manažér, Stupava, Sama Chalupku 11, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
2. Miroslav Bojcun, Ing., 45 rokov, softwarový špecialista, Stupava, Rovná 2050/34, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
3. Ján Borák, 62 rokov, technik, Stupava, Hlavná 68, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
4. Rudolf Kalivoda, Ing., 58 rokov, technický manažér, Stupava, Hlavná 600/67, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
5. Roman Maroš, Ing.Mgr.art., 29 rokov, projektový manažér, Stupava, Hlavná 68, nezávislý kandidát
6. Michal Polakovič, Ing., 30 rokov, ekonóm, Stupava, Hlavná 99, nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 8


1. Jozef Blažek, Ing., 56 rokov, stavebný inžinier, Stupava, Záhumenská 31, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
2. Anton Gorbár, Mgr., 52 rokov, odborný referent, Stupava, Devínska cesta 862/18, nezávislý kandidát
3. Peter Klas, 37 rokov, podnikateľ, Stupava, Hlavná 60, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
4. Svetozár Prokeš, Mgr., 44 rokov, tréner, učiteľ, Stupava, Záhumenská 836/72, nezávislý kandidát
5. Martin Sepp, Mgr., 45 rokov, podnikateľ, Stupava, Železničná 913/11, SIEŤ,
Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola,
Demokratická únia Slovenska
6. Agnesa Sirotová, JUDr., 63 rokov, právnička, Stupava, Záhumenská 37, SMER - sociálna demokracia
7. Jozef Zelenák, Ing., 48 rokov, manažér, Stupava, Železničná 2669/29A, SIEŤ,
Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola'
Demokratická únia Slovenska

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 25.09.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2740

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet III. ročník

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje pre školský rok 2014/2015 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet III. ročník.

Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:

 • zdravý životný štýl
 • prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam

 

V tomto ročníku sme okrem internetovej súťaže pre celé Slovensko, kde sa víťaz vyberá na základe internetového hlasovania pridali ďalšiu kategóriu : celoslovenská výtvarná súťaž pre žiakov základných škôl a ZUŠ, kde o víťazovi rozhoduje odborná porota zložená z členov klubu Skalických výtvarníkov. Víťazné práce z prvých dvoch ročníkov súťaže, ktoré táto porota vybrala si môžte pozrieť na webových stránkach: www.rodinabezcigariet.sk v ponuke archív. Hlavná cena v tejto umeleckej kategórii je značkový tablet v hodnote 100 eur.

Celý článok

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 24.09.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2737

Štatistický úrad oznamuje občanom

Štatistický úrad SR oznamuje občanom, že v termíne od 01. júla 2014 do 31.decembra 2014 sa vo vybraných domácnostiach v našom meste uskutoční Europské zisťovanie o zdraví 2014. Poverení pracovníci ŠÚ SR sú povinní pri navšteve v domácnosti preukázať sa služobným preukazom Štatistického úradu SR.
Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke Štatistického úradu SR na adrese www.statistics.sk alebo na tel.č.02/69250 410

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 07.07.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2583

Rekonštrukcia plynovodu a plyn.prípojok ulica Hviezdoslavova

Oznamujeme Vám, že na základe platného stavebného začíname s realizáciou rekonštrukcie plynovodov a plynovodných prípojok.
Rekonštrukcia prípojok pozostáva z vysadenia hlavného uzáveru plynu do oplotenia, na hranici pozemku (rodinné domy) resp. na iné miesto v zmysle PD a zrekonštruovania prípojky až po jestv. hlavný uzáver plynu s obmedzením dodávky plynu na čas realizácie prepojenia na nový plynovod. Presný termín obmedzenia dodávky plynu bude oznámený min. 2 dni vopred každému majiteľovi (správcovi) objektu.

- Všetky práce na výmene potrubia a prípojok budú hradené z prostriedkov SPP-distribúcia a.s.,

- Upozorňujeme, že pri prepojení objektu na nový plynovod musia správcovia
objektov, firmy a organizácie predložiť kópiu kladnej revíznej správy
plynoinštalácie objektu od HUP v skrinke po spotrebiče včetne zemného rozvodu OPZ,
nie staršej ako 3 roky.

- Práce na plynovode prípojkách sa začnú dňa 15.7. 2014 a ukončené budú do 30.10. 2015.
Práce sa budú realizovať na etapy.
I.etapa : 15.7.2014 - 16.8. 2014 (od č.domu 130 po č. 92)
II.etapa : 18.8.2014 - 20.9. 2014 (od č.domu 98 po č. 44)
III.etapa : 22.9 2014 - 25.10.2014 (od č.domu 42 po č. 8)
IV. - VII. etapa : rok 2015

- Zároveň Vás žiadame o dodržiavanie schváleného dočasného dopravného značenia.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Oznámenie o vstupe na pozemok pdf.  ( 51,2kB)

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 07.07.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2584

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov pravidelných prímestských autobusových liniek

Platí od 12. mája 2014 do 13. decembra 2014

Linka 102417 Bratislava - Malacky pdf. (315,4kB)

Spoj č.3(X) - s odchodom Bratislava,AS o 6:10 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 7:15 hod. úprava jezdnej doby po trase
Spoj č.37(X) - s odchodom Bratislava,AS o 16:15 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 17:25 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava,AS o 16:20 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 17:30 hod.
Spoj č.104(X) - s odchodom Malacky,žel.st. o 6:25 hod. s príchodom Bratislava,AS o 7:20 hod. doplnené zastavovanie na zastávke Malacky,SAD

 

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 13.05.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2476

Elektronické služby

Najnovšie dokumenty

 • Mateirál k MsZ Stupava 23-10-2014 informácia TSS
  pdf [4 KB]
 • Zápisnica zo zasadania komisie kultúry zo dňa 15.10.2014
  pdf [195.7 KB]
 • Mateirál k MsZ Stupava 23-10-2014 - košielka
  pdf [116.89 KB]

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

0911 277 909

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112
mobil: 0911 277 909
e-mail: tss@tss-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..