Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Oznamy mesta

Oznámenie o prerušení dodávky elekterickej energie

Oznamujeme občanom, že dňa 23.09.2014 budú bez dodávky elektrickej energie v čase od:08.00 do 11.00 hod ulice:

Krajná a Železničná

a v čase od 11.00 do 15.00 hod ulice:

Nová, Lokalita Nová hora a Lokalita pri Stupave.

Oznámenie o prerušení dodávky el. energie pdf.  (566,8kB)

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 11.09.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2705

Lekárska pohotovosť aj domov

Príjemnou novinkou pre všetkých ľudí okresu Malacky je zriadenie pohotovostnej Lekárskej služby prvej pomoci

Od 15. septembra bude pre mestá a obce, ktoré spadajú do okresu Malacky, fungovať nová zdravotná pohotovosť. Lekársku pomoc pre deti i dospelých nájdete v centre Malaciek, na Malom námestí č.1/A a prevádzkovať sa bude v pracovné dni od 16. hod. do 6. hod. Cez víkendy a všetky sviatky vám bude lekár k dispozícii nepretržite. V prípade závažnejších stavov, si lekára môžete zavolať aj domov. Pre tento účel je zriadené telefónne číslo 0919 456 456.

Ambulantnú a výjazdovú lekársku službu prvej pomoci v Malackách zriadila Komplexná záchranárska služba Bratislava - Nové Mesto o.z, ktorá sa pravidelne venuje záchrane ľudských životov aj pri rôznych katastrofách. „Zasahujeme pri povodniach, požiaroch, aj automobilových nehodách," prezradil riaditeľ Komplexnej záchrannej služby Marek Odkorek.

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 10.09.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2700

Mestský úrad oznamuje

Oznamujeme občanom, že v piatok 12. septembra bude mestský úrad z technických príčin zatvorený. Elektronická komunikácia bude spustená v utorok 16. septembra. Ďakujeme za pochopenie.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 10.09.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2701

Dotácia z BSK pre mesto Stupava

Mesto Stupava požiadalo o dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle VZN BSK č. 6/2012 a bolo úspešné.

Získali sme 4.000 €. Táto dotácia bola použitá na udržiavacie práce a opravu sociálneho zariadenia v Materskej škole na Marcheggskej ul.č. 58
v Stupave, pretože na základe kontroly vykonanej pracovníkmi štátneho zdravotného dozoru (RÚVZ) zo dňa 11.09.2013 vyplynula pre túto materskú školu povinnosť opravy hygienických zariadení v triede najmladších detí.
Jednalo sa konkrétne o vybudovanie odvetrávania kanalizácie sociálnych zariadení a vytvorenie šatne pre deti ako súčasť priľahlých priestorov pri sociálnych zariadeniach v tejto triede a tým odstránenia kríženia nečistej a čistej prevádzky školskej jedálne.
Celkové náklady mesta boli v sume 15.072,70 €.

Chceme sa týmto poďakovať Bratislavskému samosprávnemu kraju za uvedený nenávratný príspevok, ktorý bol použitý na tento účel.

Stupava 21.08.2014 Mgr. Pavel S l e z á k
primátor mesta Stupava

Dokument pdf. (251,6kB)

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 09.09.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2697

Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Stupava 1b/2012.

Oznámenie o prerokovaní návrhu dokumentu Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Stupava 1b/2012:
Mesto Stupava, ako orgán územného plánovania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Vám v súlade s § 22 stavebného zákona, začalo prerokovanie návrhu: Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Stupava 1b/2012.
Do textovej i grafickej časti dokumentácie je možné nahliadnuť na Mestskom úrade Stupava, oddelenie výstavby a ŽP v pracovných dňoch od 08.00 hod. do 15.00 hod. a na webovej stránke Mesta Stupava www.stupava.sk - rubrika Povinne zverejňované informácie.
Svoje námietky a pripomienky si môže verejnosť v súlade s § 22 ods.1 stavebného zákona uplatniť písomnou formou podaním na adresu Mesto Stupava, Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava do 30 dní odo dňa oznámenia t. j. do 22. septembra 2014.

 

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 03.09.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2691

Oznámenie o čistom výnose verejnej zbierky a spôsobe jeho použitia

OZ Rodičia deťom Stupavy oznamuje, že čistý výnos verejnej zbierky na vybudovanie Pamätníka Matky s dieťaťom v Marianke bol v povolenom období 2 247,19,- eur a bol použitý na úhrady za vyhotovenie sochárskeho diela v súlade s povoleným účelom.
Socha je dočasne vystavená v priečelí Exercičného domu v Marianke a na jeseň 2014 bude osadená do farskej záhrady v Marianke.

Všetkým, ktorí prispeli na toto dielo ďakujeme!

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 19.08.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2670

Štatistický úrad oznamuje občanom

Štatistický úrad SR oznamuje občanom, že v termíne od 01. júla 2014 do 31.decembra 2014 sa vo vybraných domácnostiach v našom meste uskutoční Europské zisťovanie o zdraví 2014. Poverení pracovníci ŠÚ SR sú povinní pri navšteve v domácnosti preukázať sa služobným preukazom Štatistického úradu SR.
Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke Štatistického úradu SR na adrese www.statistics.sk alebo na tel.č.02/69250 410

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 07.07.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2583

Rekonštrukcia plynovodu a plyn.prípojok ulica Hviezdoslavova

Oznamujeme Vám, že na základe platného stavebného začíname s realizáciou rekonštrukcie plynovodov a plynovodných prípojok.
Rekonštrukcia prípojok pozostáva z vysadenia hlavného uzáveru plynu do oplotenia, na hranici pozemku (rodinné domy) resp. na iné miesto v zmysle PD a zrekonštruovania prípojky až po jestv. hlavný uzáver plynu s obmedzením dodávky plynu na čas realizácie prepojenia na nový plynovod. Presný termín obmedzenia dodávky plynu bude oznámený min. 2 dni vopred každému majiteľovi (správcovi) objektu.

- Všetky práce na výmene potrubia a prípojok budú hradené z prostriedkov SPP-distribúcia a.s.,

- Upozorňujeme, že pri prepojení objektu na nový plynovod musia správcovia
objektov, firmy a organizácie predložiť kópiu kladnej revíznej správy
plynoinštalácie objektu od HUP v skrinke po spotrebiče včetne zemného rozvodu OPZ,
nie staršej ako 3 roky.

- Práce na plynovode prípojkách sa začnú dňa 15.7. 2014 a ukončené budú do 30.10. 2015.
Práce sa budú realizovať na etapy.
I.etapa : 15.7.2014 - 16.8. 2014 (od č.domu 130 po č. 92)
II.etapa : 18.8.2014 - 20.9. 2014 (od č.domu 98 po č. 44)
III.etapa : 22.9 2014 - 25.10.2014 (od č.domu 42 po č. 8)
IV. - VII. etapa : rok 2015

- Zároveň Vás žiadame o dodržiavanie schváleného dočasného dopravného značenia.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Oznámenie o vstupe na pozemok pdf.  ( 51,2kB)

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 07.07.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2584

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov pravidelných prímestských autobusových liniek

Platí od 12. mája 2014 do 13. decembra 2014

Linka 102417 Bratislava - Malacky pdf. (315,4kB)

Spoj č.3(X) - s odchodom Bratislava,AS o 6:10 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 7:15 hod. úprava jezdnej doby po trase
Spoj č.37(X) - s odchodom Bratislava,AS o 16:15 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 17:25 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava,AS o 16:20 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 17:30 hod.
Spoj č.104(X) - s odchodom Malacky,žel.st. o 6:25 hod. s príchodom Bratislava,AS o 7:20 hod. doplnené zastavovanie na zastávke Malacky,SAD

 

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 13.05.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2476

Elektronické služby

Najnovšie dokumenty

  • Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Stupava
    pdf [374.85 KB]
  • Zápisnica komisie podnikateľskej, miestneho rozvoja a cestovného ruchu August 2014
    pdf [210.85 KB]
  • Komunálne voľby - zapisovateľ
    pdf [217.91 KB]

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

0911 277 909

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112
mobil: 0911 277 909
e-mail: tss@tss-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..