Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Oznamy mesta

Mesto Stupava ponúka na prenájom nebytové priestory

Mesto Stupava ponúka na prenájom nebytové priestory, nachádzajúce sa v budove Zdravotného strediska v Stupave, za účelom vykonávania neštátnej lekárskej praxe v odbore detského lekára pre deti a dorast, so začiatkom nájmu od 1.12.2014. Predmetom nájmu budú tieto priestory:

Miestnosť č. 26 o výmere 26,10m2,

Miestnosť č. 27 o výmere 9,93m2,

Miestnosť č. 28 ovýmere 17,70m2,

Miestnosť č. 29 ovýmere 10,20m2,

Miestnosť č. 32 ovýmere 7,28m2,

Miestnosť č. 31 ovýmere 7,27m2,


Spoločné priestory v pomernej časti 17,70m2,
SPOLU ovýmere 86,48m2.

 

Celkové náklady na nájomnom predstavujú ročne 542,23€, celkové náklady za poskytovanie služieb spojených s užívaním predmetu nájmu predstavujú ročne 2540,78€, SPOLU 3083,01€.

 Žiadosti je potrebné predložiť písomne na adresu Mestského úradu v Stupave, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava do 10. 11. 2014 s identifikačnými údajmi záujemcu.

 Kontaktnou osobou Mesta Stupava je Rudolf Draškovič, t. č. 02/60200932, e-mail: rudolf.draskovic@stupava.sk, s ktorým možno dohodnúť obhliadku nebytových priestorov.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 29.10.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2804

Dočasné obmedzenia spojené s užívaním chodníka a miestnej komunikácie - Vybudovanie parkoviska

Vážení spoluobčania v termíne od 27.10.2014 do 30.11.2014 bolo mestom Stupava ako príslušným cestným správnym orgánom povolené zvláštne užívanie miestnej komunikácie Ružovej ul. - za účelom realizácie rozkopávkových prác (na strane chodníka popri areáli materskej školy). Dôvodom zvláštneho užívania komunikácie sú práce na stavbe: „Vytvorenie parkoviska Ružová ul." v zmysle vydaného stavebného povolenia.
Veríme, že dočasné obmedzenia spojené s užívaním chodníka a miestnej komunikácie nebudú výrazne ovplyvňovať chod mesta a jeho obyvateľov a novovytvorené parkovacie miesta spolu s novým chodníkom budú prijateľnou náhradou pre strpenie dočasných obmedzení.

Ďakujeme za porozumenie
Mestský úrad v Stupave

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 29.10.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2807

Volkswagen otvoril v Stupave novú prevádzku.

Volkswagen otvoril v Stupave novú prevádzku. V novej nástrojárni si nájde miesto 50 zamestnancov
Spoločnosť Volkswagen Slovakia v utorok 28. októbra slávnostne otvorila v Stupave nástrojáreň, ktorej vybudovanie si vyžiadalo investície vo výške štyroch miliónov eur.
V bývalom areáli spoločnosti Dura stála opustená výrobná hala, hrozilo, že aj v súvislosti s ekonomickou krízou zostane nevyužitá ako sa dnes hovorí zostane napokon záťažou. Karta sa obrátila o halu prejavila záujem spoločnosť Volkswagen Slovakia so svojím ambicióznym zámerom vybudovať v Stupave svoje štvrté stredisko zamerané na výskum a vývoj technológií. V nástrojárni sa budú vyrábať nástroje a zariadenia pre automobilovú produkciu. Hala v Stupave má rozlohu približne 6-tisíc m2.
V novej nástrojárni VW zamestnáva 50 vysokokvalifikovaných zamestnancov a ďalší podporný personál. Produkčné portfólio závodu tvoria zváracie kliešte, manipulátory pre roboty, prípravky pre výrobné linky a prvky na ochranu zariadení. Dodávať sa budú do závodov koncernu Volkswagen v celom svete - zo Stupavy budú exportovať do závodov nielen v krajinách EÚ, ale aj do Číny, Indie či Mexika.
"Pre Volkswagen Slovakia je toto technologické centrum prihlásením sa k ďalšiemu pôsobeniu na Slovensku," konštatoval okrem iného predseda predstavenstva VW Slovakia Albrecht Reimold.
Otvorenie nového závodu Volkswagenu vníma Ministerstvo hospodárstva SR podľa slov riaditeľa kancelárie ministra hospodárstva SR Bruna Hromého veľmi pozitívne. "Bodaj by takýchto investícií pribúdalo, hlavne v iných kútoch Slovenska," doplnil Hromý.
Primátor mesta Pavel Slezák privítal záujem spoločnosti o priestory, ktoré niekoľko rokov boli opustené, okrem iného povedal, „ Pozitívne hodnotíme, že prevádzka je zameraná na špeciálnu produkciu a nebude spôsobovať mestu dopravnú záťaž. Pracovisko je náročné na kvalifikované pracovné sily, produkuje sa vysoká pridaná hodnota a z pohľadu Slovenska je svojím zameraním jedinečné. Pre budúcnosť je dôležité, že spoločnosť má záujem rozširovať výrobné priestory. Znamená to nové možnosti pre obojstranne výhodnú spoluprácu a partnerstvo medzi spoločnosťou a samosprávou."

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 29.10.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2809

Nová súkromná urologická ambulancia

Vážení občania, dovoľujeme si Vás upozorniť na otvorenie novej, súkromnej urologickej ambulancie spoločnostou UroLine s.r.o so sídlom v zdravotníckom centre (Zdravotnícka 1, Stupava) vedľa lekárne Fortuna. Ambulancia bude v prevádzke od 27.10.2014.
Ordinačné hodiny : Pondelok - Piatok 15:30 - 21:00
Objednavky prijímame na t.c. - 0907 875 703 alebo osobne v ambulancii

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 24.10.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2793

Čerpanie dovolenky MUDr. Valašková

MUDr. Valašková oznamuje svojim pacientom, že v dňoch 27. - 31.10.2014 bude čerpať dovolenku. Ordinovať začne v pondelok 03.11.2014.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 22.10.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2788

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby primátora mesta v Stupave 15. novembra 2014

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby primátora mesta v Stupave 15. novembra 2014


1. Jozef Blažek, Ing., 56 rokov, stavebný inžinier, Stupava, Záhumenská 31, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
2. Rudolf Kalivoda, Ing., 58 rokov, technický manažér, Stupava, Hlavná 600/67, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
3. Marián Leinerovič, Mgr., 64 rokov, učiteľ, Stupava, Okružná 5, PRIAMA DEMOKRACIA
4. Roman Maroš, Ing.Mgr.art., 29 rokov, projektový manažér, Stupava, Hlavná 68, nezávislý kandidát
5. Pavel Slezák, Mgr., 50 rokov, primátor, Stupava, Keltská 9, SMER - sociálna demokracia

Vyhlásenie kandidatúry na primátora mesta Stupava pdf.  (127,9kB)

Vyhlásenie kandidatúry na primátora mesta Stupava doc. (14,3kB)

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 25.09.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2739

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Stupave 15. novembra 2014

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Stupave 15. novembra 2014


Volebný obvod č. 1.


1. Peter Balog, Dipl.Ing., 44 rokov, podnikateľ, Stupava, Bitúnková 1459/35, nezávislý kandidát
2. Róbert Kazarka, MVDr., 49 rokov, súkromný veterinárny lekár, Stupava, Jilemnického 12, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
3. Marek Petráš, Ing., 32 rokov, manažér, Stupava, Ferdiša Kôstku 46/A, nezávislý kandidát
4. Pavol Poláček, Mgr., ICLic., LL.M., 34 rokov, advokát, Stupava, Nad Potokom 3059/5, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
5. Miroslav Rác, 53 rokov, podnikateľ, Stupava, Rímska 1009/15, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
6. Peter Rác, 42 rokov, živnostník, Stupava, Lúčna 8, SMER - sociálna demokracia
7. Vladimír Valachovič, 51 rokov, technik, Stupava, SNP 87/35, nezávislý kandidát


Volebný obvod č.2


1. Denisa Klačmanová, Ing., 41 rokov, ekonómka, Stupava, Lesná 2885/80, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
2. Milan Peschl, 47 rokov, živnostník, Stupava, Nová 331/56, nezávislý kandidát
3. Ján Macák, 48 rokov, odborný technický koordinátor, Stupava, Budovateľská 4, SMER - sociálna demokracia
4. Vladimír Streško, Mgr., 46 rokov, obchodný manažér, Na kopcoch 2081/21, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola' Demokratická únia Slovenska
5. Peter Valovič, 41 rokov, živnostník, Stupava, Nová 120, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická

Volebný obvod č. 3


1. Alexander Gabriel, 44 rokov, čašník, Stupava, Slovenská 7, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
2. Štefan Haulík, JUDr., 44 rokov, advokát, Stupava, Karpatská 2149/11, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOV A, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
3. Anton Hrica, 65 rokov, dôchodca, Stupava, Karpatská 478/6, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
4. Martin Lednár, 40 rokov, podnikateľ, Stupava, Cintorínska 11, SMER - sociálna demokracia
5. Dušan Piaček, Ing., 54 rokov, ekonóm, Stupava, Hlavná 1801/36, nezávislý kandidát
6. Alena Piesecká, 51 rokov, živnostníčka, Stupava, Lúčna 2150/2, SMER - sociálna demokracia
7. Jozef Toth, RNDr., 58 rokov, IT technik, Stupava, Marcheggská 76, nezávislý kandidát


Volebný obvod č. 4


1. Miroslav Foltín, 55 rokov, podnikateľ, Stupava, Krížna 21, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
v
2. Štefánia Moricová, MUDr., 60 rokov, lekárka, Stupava, Továrenská 25, nezávislá kandidátka
3. Oľga Mózová, 50 rokov, živnostníčka, Stupava, Kukučínova 12, SMER - sociálna demokracia
4. Martin Smeja, Ing.PhD., 32 rokov, technický manažér, Stupava, Budovateľská 969/11, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
5. Jaroslav Ukropec, 35 rokov, podnikateľ, Stupava, Budovateľská 7, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
6. Stanislav Voda, Ing., 69 rokov, dôchodca, Stupava, Keltská 1165/18, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

Volebný obvod č. 5


1. Ľubomír Bugala, Ing., 34 rokov, projektový manažér, Stupava, Cementárenská
1145/8, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
2. Jarmila Hornová, Mgr., 54 rokov, SZČO, Stupava, Dlhá 1373/20, nezávislá kandidátka
3. Martina Juričkovičová, 34 rokov, manažérka, Stupava, Bočná 27, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
4. František Lachkovič, 51 rokov, technik, Stupava, Dlhá 1270/55, nezávislý kandidát
5. Miroslav Mackovič, 41 rokov, manažér, Stupava, J.Ondruša 6, nezávislý kandidát
6. Peter Móza, Ing., 40 rokov, technik, Stupava, Moyzesova 2565/20, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
7. Jana Sirotová, Mgr., 33 rokov, učiteľka, Stupava, Sama Tomášika 22, SMER - sociálna demokracia
8. Ján Valachovič, 56 rokov, živnostník, Stupava, Dlhá 57, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
9. Ján Veselovský, Ing., 37 rokov, procesný manažér, Stupava, Bočná 33, SMER - sociálna demokracia


Volebný obvod č. 6


1. Vladimír Holúbek, 45 rokov, podnikateľ, Stupava, Holého 25/A, SMER - sociálna demokracia
2. Marek Lacka, Ing., 39 rokov, ekonóm, Stupava, Martina Benku 1031/10, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
3. Marián Leinerovič, Mgr., 64 rokov, učiteľ, Stupava, Okružná 5, PRIAMA DEMOKRACIA
4. Peter Novisedlák, Mgr., 49 rokov, manažér, Stupava, Mariánska 513/8, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

Volebný obvod č. 7


1. Branislav Beleš, 43 rokov, manažér, Stupava, Sama Chalupku 11, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
2. Miroslav Bojcun, Ing., 45 rokov, softwarový špecialista, Stupava, Rovná 2050/34, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
3. Ján Borák, 62 rokov, technik, Stupava, Hlavná 68, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
4. Rudolf Kalivoda, Ing., 58 rokov, technický manažér, Stupava, Hlavná 600/67, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
5. Roman Maroš, Ing.Mgr.art., 29 rokov, projektový manažér, Stupava, Hlavná 68, nezávislý kandidát
6. Michal Polakovič, Ing., 30 rokov, ekonóm, Stupava, Hlavná 99, nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 8


1. Jozef Blažek, Ing., 56 rokov, stavebný inžinier, Stupava, Záhumenská 31, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
2. Anton Gorbár, Mgr., 52 rokov, odborný referent, Stupava, Devínska cesta 862/18, nezávislý kandidát
3. Peter Klas, 37 rokov, podnikateľ, Stupava, Hlavná 60, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
4. Svetozár Prokeš, Mgr., 44 rokov, tréner, učiteľ, Stupava, Záhumenská 836/72, nezávislý kandidát
5. Martin Sepp, Mgr., 45 rokov, podnikateľ, Stupava, Železničná 913/11, SIEŤ,
Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola,
Demokratická únia Slovenska
6. Agnesa Sirotová, JUDr., 63 rokov, právnička, Stupava, Záhumenská 37, SMER - sociálna demokracia
7. Jozef Zelenák, Ing., 48 rokov, manažér, Stupava, Železničná 2669/29A, SIEŤ,
Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola'
Demokratická únia Slovenska

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 25.09.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2740

Štatistický úrad oznamuje občanom

Štatistický úrad SR oznamuje občanom, že v termíne od 01. júla 2014 do 31.decembra 2014 sa vo vybraných domácnostiach v našom meste uskutoční Europské zisťovanie o zdraví 2014. Poverení pracovníci ŠÚ SR sú povinní pri navšteve v domácnosti preukázať sa služobným preukazom Štatistického úradu SR.
Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke Štatistického úradu SR na adrese www.statistics.sk alebo na tel.č.02/69250 410

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 07.07.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2583

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov pravidelných prímestských autobusových liniek

Platí od 12. mája 2014 do 13. decembra 2014

Linka 102417 Bratislava - Malacky pdf. (315,4kB)

Spoj č.3(X) - s odchodom Bratislava,AS o 6:10 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 7:15 hod. úprava jezdnej doby po trase
Spoj č.37(X) - s odchodom Bratislava,AS o 16:15 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 17:25 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava,AS o 16:20 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 17:30 hod.
Spoj č.104(X) - s odchodom Malacky,žel.st. o 6:25 hod. s príchodom Bratislava,AS o 7:20 hod. doplnené zastavovanie na zastávke Malacky,SAD

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 13.05.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2476

Elektronické služby

Najnovšie dokumenty

  • Závery z 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stupava dňa 23.10.2014
    pdf [176.13 KB]
  • Zápisnica zo zasadania komisie socialnych vecí, zdravotníctva, detí a mládeže zo dňa 17.10.2014
    pdf [74.85 KB]
  • VZN č.5/2014 o pravidlách predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Stupava
    pdf [233.48 KB]

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

0911 277 909

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112
mobil: 0911 277 909
e-mail: tss@tss-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..