Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Oznamy mesta

Informácia pre občanov

Vážení spoluobčania v termíne od 24.11.2014 do 30.11.2014 bolo mestom Stupava ako príslušným cestným správnym orgánom po prerokovaní s Okresným dopravným inšpektorátom OR PZ v Malackách povolené zvláštne užívanie a uzávierka miestnych komunikácií Mlynskej ul. (v úseku od MŠ J. Kráľa po Budovateľskú ul.) a Vajanského ul. - za účelom realizácie výmeny asfaltového povrchu.

Celý článok

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 21.11.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2855

Mestské zastupiteľstvo

Oznamujeme občanom, že plánované zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 27.11.2014 sa ruší.

O termíne  ustanovujúceho zasadnutia  mestského  zastupiteľstva budú občania včas informovaní.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 20.11.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2851

Výsledky volieb pre voľbu primátora mesta Stupava v jednotlivých volebných obvodoch

Výsledky volieb pre voľbu primátora mesta
Stupava v jednotlivých volebných obvodoch:


Volebný obvod č. 1

Roman Maroš, Ing., Mgr. art. 184 hlasov
Rudolf Kalivoda, Ing. 58 hlasov
Pavel Slezák 56 hlasov
Jozef Blažek, Ing. 40 hlasov
Marián Leinerovič, Mgr. 11 hlasov


Volebný obvod č. 2

Roman Maroš, Ing., Mgr. art. 174 hlasov
Rudolf Kalivoda, Ing. 97 hlasov
Pavel Slezák 73 hlasov
Jozef Blažek, Ing. 33 hlasov
Marián Leinerovič, Mgr. 4 hlasov


Volebný obvod č. 3

Rudolf Kalivoda, Ing. 141 hlasov
Roman Maroš, Ing., Mgr. art. 137 hlasov
Pavel Slezák 74 hlasov
Jozef Blažek, Ing. 42 hlasov
Marián Leinerovič, Mgr. 5 hlasov


Volebný obvod č. 4

Roman Maroš, Ing., Mgr. art. 216 hlasov
Pavel Slezák 111 hlasov
Rudolf Kalivoda, Ing. 58 hlasov
Jozef Blažek, Ing. 34 hlasov
Marián Leinerovič, Mgr. 4 hlasov


Volebný obvod č. 5

Roman Maroš, Ing., Mgr. art. 225 hlasov
Pavel Slezák 89 hlasov
Rudolf Kalivoda, Ing. 70 hlasov
Jozef Blažek, Ing. 62 hlasov
Marián Leinerovič, Mgr. 3 hlasov


Volebný obvod č. 6

Roman Maroš, Ing., Mgr. art. 206 hlasov
Rudolf Kalivoda, Ing. 111 hlasov
Pavel Slezák 88 hlasov
Jozef Blažek, Ing. 26 hlasov
Marián Leinerovič, Mgr. 12 hlasov


Volebný obvod č. 7

Roman Maroš, Ing., Mgr. art. 136 hlasov
Rudolf Kalivoda, Ing. 86 hlasov
Pavel Slezák 85 hlasov
Jozef Blažek, Ing. 39 hlasov
Marián Leinerovič, Mgr. 5 hlasov


Volebný obvod č. 8

Roman Maroš, Ing., Mgr. art. 177 hlasov
Jozef Blažek, Ing. 113 hlasov
Pavel Slezák 78 hlasov
Rudolf Kalivoda, Ing. 76 hlasov
Marián Leinerovič, Mgr. 9 hlasov

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 19.11.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2850

Výsledky komunálnych volieb 2014 v jednotlivých obvodoch

Výsledky volieb v jednotlivých volebných obvodoch
Primátor mesta Stupava:


1. Roman Maroš, Ing. Mgr. art 1455 hlasov
2. Rudolf Kalivoda, Ing. 697 hlasov
3. Pavel Slezák 653 hlasov
4. Jozef Blažek, Ing. 409 hlasov
5. Marián Leinerovič, Mgr. 53 hlasov

 

Výsledky volieb v jednotlivých volebných obvodoch

Poslanci MsZ:


Volebný obvod č. 1

1. Róbert Kazarka, MVDr. 135 hlasov
2. Peter Balog, Dipl. Ing. 122 hlasov
3. Vladimír Valachovič 113 hlasov
4. Miroslav Rác 69 hlasov
5. Pavol Poláček, Mgr.ICLic.,LLM. 48 hlasov
6. Peter Rác 47 hlasov
7. Marek Petráš, Ing. 42 hlasov


Volebný obvod č.2

1. Denisa Klačmanová, Ing. 189 hlasov
2. Milan Peschl 159 hlasov
3. Vladimír Streško, Mgr. 105 hlasov
4. Peter Valovič 90 hlasov
5. Ján Macák 56 hlasov


Volebný obvod č. 3

1. Štefan Haulík, JUDr. 192 hlasov
2. Anton Hrica 124 hlasov
3. Dušan Piaček, Ing. 96 hlasov
4. Jozef Tóth, RNDr. 91 hlasov
5. Alexander Gabriel 61 hlasov
6. Martin Lednár 60 hlasov
7. Alena Piesecká 53 hlasov


Volebný obvod č. 4

1. Štefánia Moricová, MUDr. 167 hlasov
2. Martin Smeja, Ing., PhD. 160 hlasov
3. Oľga Mózová 147 hlasov
4. Stanislav Voda, Ing. 113 hlasov
5. Jaroslav Ukropec 92 hlasov
6. Miroslav Foltín 62 hlasov


Volebný obvod č. 5

1. František Lachkovič 115 hlasov
2. Ľubomír Bugala, Ing. 107 hlasov
3. Miroslav Mackovič 103 hlasov
4. Jarmila Hornová 92 hlasov
5. Peter Móza, Ing. 87 hlasov
6. Ján Valachovič 80 hlasov
7. Ján Veselovský, Ing. 72 hlasov
8. Martina Juričkovičová 59 hlasov
9. Jana Sirotová, Mgr. 55 hlasov


Volebný obvod č. 6

1. Peter Novisedlák, Mgr. 244 hlasov
2. Marek Lacka, Ing. 228 hlasov
3. Vladimír Holúbek 142 hlasov
4. Marián Leinerovič, Mgr. 66 hlasov

 

Volebný obvod č. 7

1.Roman Maroš, Ing. Mgr. art. 181 hlasov
2. Michal Polakovič, Ing. 156 hlasov
3. Rudolf Kalivoda, Ing. 119 hlasov
4. Miroslav Bojcun, Ing. 71 hlasov
5. Branislav Beleš 57 hlasov
6. Ján Borák 37 hlasov


Volebný obvod č. 8

1. Svetozár Prokeš, Mgr. 228 hlasov
2. Anton Gorbár, Mgr. 219 hlasov
3. Jozef Blažek, Ing. 131 hlasov
4. Martin Sepp, Mgr. 79 hlasov
5. Jozef Zelenák, Ing. 68 hlasov
6. Agnesa Sirotová, JUDr. 54 hlasov
7. Peter Klas 34 hlasov

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 18.11.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2844

Výsledky komunálnych volieb - štatistické údaje účasti na voľbách

 

Počet zapísaných v zozname voličov, spolu 8350
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 3314 39,69 %


Volebný obvod č. 1
Počet zapísaných v zozname voličov 1166
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 355 30,45%


Volebný obvod č. 2
Počet zapísaných v zozname voličov 1085
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 383 35,3 %


Volebný obvod č. 3
Počet zapísaných v zozname voličov 871
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 404 46,38%


Volebný obvod č. 4
Počet zapísaných v zozname voličov 1074
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 447 41,62%


Volebný obvod č. 5
Počet zapísaných v zozname voličov 1249
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 456 36,51%


Volebný obvod č. 6
Počet zapísaných v zozname voličov 998
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 448 44,89%


Volebný obvod č. 7
Počet zapísaných v zozname voličov 949
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 361 38,04%

 

Volebný obvod č. 8
Počet zapísaných v zozname voličov 958
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 460 48,02%

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 18.11.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2845

Výsledky komunálnych volieb v meste Stupava

Výsledky volieb pre voľbu primátora mesta
Stupava:

1. Roman Maroš, Ing., Mgr. art. 1455 hlasov

2. Rudolf Kalivoda, Ing. 697 hlasov
3. Pavel Slezák 653 hlasov
4. Jozef Blažek, Ing. 409 hlasov
5. Marián Leinerovič, Mgr. 53 hlasov

Výsledky volieb pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva
v Stupave:

Volebný obvod č.1  Róbert Kazarka, MVDr. 135 hlasov
                            Peter Balog, Dpl. Ing. 122 hlasov
Volebný obvod č. 2 Denisa Klačmanová, Ing. 189 hlasov
                            Milan Peschl 159 hlasov
Volebný obvod č. 3 Štefan Haulík, JUDr. 192 hlasov
                            Anton Hrica 124 hlasov
Volebný obvod č. 4 Štefánia Moricová, MUDr. 167 hlasov
                            Martin Smeja, Ing., PhD. 160 hlasov
Volebný obvod č. 5 František Lachkovič 115 hlasov
                            Ľubomír Bugala, Ing. 107 hlasov
Volebný obvod č. 6 Peter Novisedlák, Mgr. 244 hlasov
                            Marek Lacka, Ing. 228 hlasov
Volebný obvod č.7 Roman Maroš, Ing., Mgr.art. 181 hlasov //
                           Michal Polakovič, Ing. 156 hlasov
Volebný obvod č.8 Svetozár Prokeš, Mgr. 228 hlasov
                           Anton Gorbár, Mgr. 219 hlasov

 

 // Vo volebnom obvode č. 7 sa poradie posúva na náhradníka č. 1. Rudolf Kalivoda Ing., 119 hlasov, nakoľko kandidát  Roman Maroš Ing., Mgr.art. bol zvolený za primátora mesta.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 16.11.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2843

Rozkopávka na Mariánskej ulici

Vážení spoluobčania v termíne od 10.11.2014 do max. 01.05.2015 (v prípade nevhodných poveternostných podmienok) bolo mestom Stupava ako príslušným cestným správnym orgánom povolené zvláštne užívanie miestnej komunikácie Mariánskej ul. - za účelom realizácie rozkopávkových prác (v križovatke so Zvončekovou ul.). Dôvodom zvláštneho užívania komunikácie sú práce na stavbe: „Rekonštrukcia Mariánskej ul." - úsek križovatky so Zvončekovou ul. v zmysle vydaného oznámenia k ohláseniu stavebných úprav.
Veríme, že dočasné obmedzenia spojené s užívaním miestnej komunikácie nebudú výrazne ovplyvňovať chod mesta a jeho obyvateľov a opravený úsek miestnej komunikácie s riešením komplexnejšieho odvádzania dažďových vôd budú prijateľnou náhradou pre strpenie dočasných obmedzení.

Ďakujeme za porozumenie
Mestský úrad v Stupave

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 07.11.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2821

Kyvadlová doprava na Bory -Mall

V piatok 7. novembra boli ukončené rokovania o možnosti kyvadlovej dopravy zo Stupavy do nového nákupného centra Bory Mall. Nákupno-zábavné centrum s plochou 54 000 m2 má záujem o zákazníkov a Stupava so svojím okolím je zaujímavou spádovou oblasťou, čo je pre mesto výhodou a zvýši sa tým aj dostupnosť Bratislavy. Bezplatná linka bude premávať od 13. novembra každú hodinu od 9.30h do 21.00 h s obsluhou zastávok Stupava - autobusová stanica - domov dôchodcov - ZŠ - Mást - Záhorská Bystrica Krče - Lamač krematórium - Bory Mall.


Príloha - cestovný poriadok (1,5MB)

Prímestská doprava - Bory pdf. (346,8kB)

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 07.11.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2826

Zverejnenie návrhu rozpočtu mesta Stupava.

Mesto Stupava zverejnilo Návrh rozpočtu mesta na roky 2015 - 2017.

http://www.stupava.sk/web/src/index.php?lg=sk&pgid=407

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 07.11.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2829

Mesto Stupava ponúka na prenájom nebytové priestory

Mesto Stupava ponúka na prenájom nebytové priestory, nachádzajúce sa v budove Zdravotného strediska v Stupave, za účelom vykonávania neštátnej lekárskej praxe v odbore detského lekára pre deti a dorast, so začiatkom nájmu od 1.12.2014. Predmetom nájmu budú tieto priestory:

Miestnosť č. 26 o výmere 26,10m2,

Miestnosť č. 27 o výmere 9,93m2,

Miestnosť č. 28 ovýmere 17,70m2,

Miestnosť č. 29 ovýmere 10,20m2,

Miestnosť č. 32 ovýmere 7,28m2,

Miestnosť č. 31 ovýmere 7,27m2,


Spoločné priestory v pomernej časti 17,70m2,
SPOLU ovýmere 86,48m2.

 

Celkové náklady na nájomnom predstavujú ročne 542,23€, celkové náklady za poskytovanie služieb spojených s užívaním predmetu nájmu predstavujú ročne 2540,78€, SPOLU 3083,01€.

 Žiadosti je potrebné predložiť písomne na adresu Mestského úradu v Stupave, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava do 10. 11. 2014 s identifikačnými údajmi záujemcu.

 Kontaktnou osobou Mesta Stupava je Rudolf Draškovič, t. č. 02/60200932, e-mail: rudolf.draskovic@stupava.sk, s ktorým možno dohodnúť obhliadku nebytových priestorov.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 29.10.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2804

Dočasné obmedzenia spojené s užívaním chodníka a miestnej komunikácie - Vybudovanie parkoviska

Vážení spoluobčania v termíne od 27.10.2014 do 30.11.2014 bolo mestom Stupava ako príslušným cestným správnym orgánom povolené zvláštne užívanie miestnej komunikácie Ružovej ul. - za účelom realizácie rozkopávkových prác (na strane chodníka popri areáli materskej školy). Dôvodom zvláštneho užívania komunikácie sú práce na stavbe: „Vytvorenie parkoviska Ružová ul." v zmysle vydaného stavebného povolenia.
Veríme, že dočasné obmedzenia spojené s užívaním chodníka a miestnej komunikácie nebudú výrazne ovplyvňovať chod mesta a jeho obyvateľov a novovytvorené parkovacie miesta spolu s novým chodníkom budú prijateľnou náhradou pre strpenie dočasných obmedzení.

Ďakujeme za porozumenie
Mestský úrad v Stupave

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 29.10.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2807

Štatistický úrad oznamuje občanom

Štatistický úrad SR oznamuje občanom, že v termíne od 01. júla 2014 do 31.decembra 2014 sa vo vybraných domácnostiach v našom meste uskutoční Europské zisťovanie o zdraví 2014. Poverení pracovníci ŠÚ SR sú povinní pri navšteve v domácnosti preukázať sa služobným preukazom Štatistického úradu SR.
Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke Štatistického úradu SR na adrese www.statistics.sk alebo na tel.č.02/69250 410

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 07.07.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2583

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov pravidelných prímestských autobusových liniek

Platí od 12. mája 2014 do 13. decembra 2014

Linka 102417 Bratislava - Malacky pdf. (315,4kB)

Spoj č.3(X) - s odchodom Bratislava,AS o 6:10 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 7:15 hod. úprava jezdnej doby po trase
Spoj č.37(X) - s odchodom Bratislava,AS o 16:15 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 17:25 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava,AS o 16:20 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 17:30 hod.
Spoj č.104(X) - s odchodom Malacky,žel.st. o 6:25 hod. s príchodom Bratislava,AS o 7:20 hod. doplnené zastavovanie na zastávke Malacky,SAD

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 13.05.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2476

Elektronické služby

Najnovšie dokumenty

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

0911 277 909

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112
mobil: 0911 277 909
e-mail: tss@tss-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..