Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Oznamy mesta

Školská jedáleň oznamuje

Základná škola kpt. j. Nálepku v Stupave oznamuje, že Školská jedáleň z technických príčin bude vydávať obedy od pondelka 14. 9. 2015.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 03.09.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3473

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súlade s § 4
písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov


O D V O L Á V A
ČAS   ZVÝŠENÉHO   NEBEZPEČENSTVA   VZNIKU   POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)
v územnom obvode okresu Malacky
od 02. septembra 2015, od 12:00 hod

Oznámenie pdf.(39,4kB)

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 02.09.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3464

Oznámenie o čerpaní RD MUDr. Alexander Černák, CSc.

Od 09.09.2015 (streda) - 11.09.2015 (piatok) bude
Všeobecný lekár pre deti MUDr. Alexander Černák, CSc.
ordinovať v Poliklinike Mlynská dolina.
14.09.2015 (pondelok) čerpá MUDr. Alexander Černák, CSc.
dovolenku. Zástup (akútne stavy) je zabezpečený
v Poliklinike Mlynská dolina u MUDr. Zburovej Hildy.

Oznámenie o čerpaní RD pdf. (32,4kB)

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 02.09.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3466

Hasičská T815 prejde kompletnou obnovou

HASIČSKÁ TATRA PREJDE KOMPLETNOU OBNOVOU

Ministerstvo vnútra SR spustilo celoslovenský projekt na rozmiestnenie síl a prostriedkov k zvýšeniu odolnosti Slovenska voči živelným katastrofám. Jeho súčasťou je aj technické zhodnotenie hasičských vozidiel. Podporu v tomto projekte dostal aj Dobrovoľný hasičský zbor v Stupave. Dnes ráno odovzdali na kompletnú renováciu hasičské cisternové vozidlo CAS 32 T815 s kapacitou 11 kubíkov. Dôkladná renovácia sa bude týkať všetkých častí vozidla, odovzdanie opraveného auta je plánované koncom novembra. Renovácia predĺži životnosť vozidla, ktoré bude aj naďalej slúžiť na plnenie potrieb mesta Stupava a HaZZ.

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 31.08.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3463

Prerušenie distribúcie elektriny

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na
prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z.
o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu
vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 07.09.2015 bez
dodávky elektriny nasledovné ulice :
V čase od 09:00 hod, do 11:30 hod.:
FÁNDLYHO č. 16/83, 24/134, 4138/236, 4138/275, 4138/275/VE, 4138/36
NA ALEJI č. 4138/145 , 4138/92, 4138/93, 4138/E6, 4138/E8

Oznámenie o prerušení distribúcie el. energie pdf. (44,7kB)

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 24.08.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3453

Charitatívna burza

Pozvánka na sociálnu burzu pdf. (390kB)

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 19.08.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3446

Preventívne protipožiarne kontroly

Oznamujeme verejnosti, že v roku 2015 sa budú na uliciach: Bajzova, Bottova, Čakankova, Devínska cesta, Dolná, Hodžova, Hollého, Hurbanova, Hviezdoslavova, Juračkova, Konvalinkova, Kosatcova, Kolakovičova, Ľanová, Marianska, Matuškova, Moyzesova, Nevadzova, Na Pekárkach, Na stráni, Na Vrchnú horu, Při kríži, Pri Polankach, Púpavová, Sadová, Slnečná, Stromová, školská, Štúrova, Veternicová, Záhumenská, Zvončekova, Železničná v zmysle § 23 a § 24 Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane ped požiarmi vykonávať v obci preventívne protipožiarne kontroly a to v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

Kontroly budú vykonávať kontrolné skupiny zložené z členov Dobrovoľného hasičského zboru. Žiadame všetkých občanov, aby vo vlastnom záujme umožnili kontrolnými skupinám vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol, sami boli pri prehliadke nápomocní a rešpektovali požiadavky členov kontrolných skupín. Účelom preventívnych požiarnych kontrol je preverovanie dodržiavania povinností ustanovených zákonom o ochrane pred požiarmi.

Kontrolné skupiny mesta Stupava sa preukážu poverením od primátora mesta Stupava a občianskym preukazom.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 11.08.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3429

Technické služby Stupava sú aj na Facebooku

 https://www.facebook.com/stupava.sk

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 11.08.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3435

Dopravná informácia - Most v Malackách uzavretý

MOST V MALACKÁCH JE UZAVRETÝ
Z dôvodu rekonštrukcie je od 25. mája od 10.00 hod. uzatvorený most na ceste II/503 - 022b v Malackách. Rekonštrukčné práce potrvajú do konca septembra, počas tohto obdobia bude doprava z mosta kompletne vylúčená. Obchádzková trasa vedie po miestnych komunikáciách Radlinského - Pezinská - predĺženie Továrenskej. Na križovatkách ulíc Radlinského - Ľ. Zúbka a Pezinská - Továrenská budú umiestnená prenosná cestná svetelná signalizácia. Z dôvodu včasného zabezpečenia dojazdu záchranných zložiek bude otvorený výjazd z diaľnice D2 - Kamenný mlyn. V prípade dopravnej nehody, alebo inej výnimočnej situácie, bude možné využiť náhradnú trasu po ceste I/2 okolo Záchrannej brigády hasičského a záchranného zboru po Továrenskej ulici na križovatku pri obchodnom dome TESCO. V prípade mimoriadnej udalosti na ceste I/2 v smere od Kútov je možné využiť obchádzkové trasy po uliciach 1. mája, Kukučínova a Sasinkova.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 26.05.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3274

Stupavské noviny

Facebook

Elektronické služby

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

0911 277 909

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158

Mestská polícia Stupava: 159

Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Najnovšie dokumenty

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112
mobil: 0911 277 909
e-mail: tss@tss-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..