Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Oznamy mesta

Rekonštrukcia Bezručovej ulice

Vážení spoluobčania v termíne od 08.12.2014 do max. 01.05.2015 (nevyhnutná doba rozkopávky závisí od poveternostných a klimatických podmienok na stavenisku) bolo mestom Stupava ako príslušným cestným správnym orgánom povolené zvláštne užívanie miestnej komunikácie Bezručova ul. - za účelom realizácie rozkopávkových prác (v úseku od Zdravotníckej ul. po pozemok ŽSR). Dôvodom zvláštneho užívania komunikácie sú práce na stavbe: „Rekonštrukcia Bezručovej ul." - úsek od Zdravotníckej ul. po pozemok železníc SR v zmysle vydaných stavebných povolení.
Veríme, že dočasné obmedzenia spojené s užívaním miestnej komunikácie nebudú výrazne ovplyvňovať chod mesta a jeho obyvateľov a zrekonštruovaný úsek miestnej komunikácie s dobudovaním jednostranného chodníka, verejného osvetlenia a parkovacích miest bude prijateľnou náhradou pre strpenie dočasných obmedzení.

Ďakujeme za porozumenie
Mestský úrad v Stupave

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 20.01.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 2941

Prekážky v doručovaní - Referendum

Vážení občania,
v týchto dňoch Vám boli do poštových schránok doručované oznámenia o čase a mieste konania referenda, ktoré bude 07. februára 2015. Toto oznámenie je zároveň aj dokladom, že Vás evidujeme v stálom zozname voličov.
Vzhľadom na skutočnosť, že stále pretrvávajú rôzne prekážky pri doručovaní zo strany občanov /neoznačené, resp. chýbajúce poštové schránky, chýbajúce tabuľky s číslami domov, uzamknuté vstupy do bytových domov .../, nebolo zo strany MsÚ Stupava možné doručiť na meno oznámenie každému oprávnenému občanovi.
V prípade záujmu je možné nahliadnuť do zoznamu voličov v úradných hodinách Mestského úradu Stupava v kanc.č. 3 na prízemí, kde budú poskytnuté aj všetky potrebné informácie týkajúce sa referenda.

Mgr. Zuzana Lovíšková v.r.
prednostka úradu

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 16.01.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 2937

MUDr. Jánoš - dovolenka

MUDr. Jánoš oznamuje svojím pacientom, že od 09.02.2015 do 13.2.2015 nebude ordinovať z dôvodu riadnej dovolenky. Zastupuje MUDr. Magala, MUDr. Erdélyiová, MUDr.  Cikora vo svojich ord. hodinách.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 16.01.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 2939

Referendum - voličské preukazy

Mesto Stupava oznamuje občanom, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť hlasovania v referende dňa 7. februára 2015 v mieste trvalého pobytu, teda, kde sú zapísaní v zozname, že na Mestskom úrade v Stupave, v kanc.č. 3 si môžu v úradných hodinách vyzdvihnúť hlasovací preukaz. Hlasovací preukaz ich oprávňuje hlasovať v ktoromkoľvek okrsku na hlasovanie v referende na území Slovenskej republiky. Hlasovacie preukazy sa budú vydávať do 05. 02. 2015 do 15.00 hod.

Ing.Mgr.art. Roman Maroš v.r.
primátor mesta

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 08.01.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 2926

ZIMNÁ ÚDRŽBA MESTA 2014/2015

Mesto Stupava oznamuje, že pohotovosť pre zimnú údržbu mesta zabezpečuje od 15.11.2014 od 4,00 hod do 1.3.2015 do 22,00 hod spoločnosť TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA, s.r.o.

Pracovná pohotovosť pre zimnú údržbu bude realizovaná prostredníctvom dvoch pracovných smien, ktoré sa budú striedať v týždenných intervaloch, pričom I. smena vykonáva pohotovosť v nepárnych týždňoch a II. smena v párnych týždňoch.

Vzhľadom k šetreniu financií mesta Stupava, zimná pohotovosť bude upresňovaná na 10 dňové obdobie podľa hlásenia SHMÚ a to písomne cestou vedúcich I. a II. Smeny . Ako podklad pre upresnenie zimnej pohotovosti bude slúžiť Meteogram vydávaný SHMÚ na 10 dní a výstrahy vydávané týmto ústavom. Zimná pohotovosť bude vyhlásená jeden deň pred predpokladanými zrážkami a bude trvať do odvolania na základe podnetu od jednotlivých vedúcich smien na príslušný týždeň, v ktorom sú zaradení na pohotovosť pre zimnú údržbu.

Celý článok

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 01.12.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2866

Rozkopávka na Mariánskej ulici

Vážení spoluobčania v termíne od 10.11.2014 do max. 01.05.2015 (v prípade nevhodných poveternostných podmienok) bolo mestom Stupava ako príslušným cestným správnym orgánom povolené zvláštne užívanie miestnej komunikácie Mariánskej ul. - za účelom realizácie rozkopávkových prác (v križovatke so Zvončekovou ul.). Dôvodom zvláštneho užívania komunikácie sú práce na stavbe: „Rekonštrukcia Mariánskej ul." - úsek križovatky so Zvončekovou ul. v zmysle vydaného oznámenia k ohláseniu stavebných úprav.
Veríme, že dočasné obmedzenia spojené s užívaním miestnej komunikácie nebudú výrazne ovplyvňovať chod mesta a jeho obyvateľov a opravený úsek miestnej komunikácie s riešením komplexnejšieho odvádzania dažďových vôd budú prijateľnou náhradou pre strpenie dočasných obmedzení.

Ďakujeme za porozumenie
Mestský úrad v Stupave

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 07.11.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2821

Elektronické služby

Najnovšie dokumenty

  • Materiály k zasadnutiu MsZ v Stupave dňa 29.01.2015
    .7z [7.11 MB]
  • Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stupava dňa 15.12.2014
    pdf [581.55 KB]
  • Závery z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stupava dňa 15.12.2014
    pdf [836.79 KB]

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

0911 277 909

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112
mobil: 0911 277 909
e-mail: tss@tss-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..