Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Oznamy mesta

OPATRENIA V SÚVISLOSTI SO ZISTENÍM VÝSKYTU VTÁČEJ CHRÍPKY

Vážení občania,

v súvislosti so zistením výskytu závažného ochorenia - vtáčej chrípky - v mestskej časti Bratislava-Dúbravka a v zmysle pokynu Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senec č. k. PO 2086/2016-220 nariaďujem:

 1. všetkým vlastníkom a chovateľom hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí v termíne do 2.1.2017 oznámiť Mestskému úradu v Stupave súpis chovaných zvierat mailom: zuzana.loviskova...@stupava.sk , alebo na tel. č.: 02/ 60 20 09 34, 0905 496 084 alebo osobne na Mestskom úrade, Hlavná 1/24, Stupava.
 2. ustajnenie hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí tak, aby sa zabránilo priamemu a nepriamemu kontaktu s inou hydinou a vtákmi chovanými v zajatí, kontaktu s voľne žijúcim vtáctvom; hydinu a vtákov chovaných v zajatí napájať len pitnou vodou a zabezpečiť osobnú hygienu chovateľov pri každom kontakte s hydinou a chovanými vtákmi,
 3. zabezpečenie chovov hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch,
 4. majiteľom a dražiteľom, aby bezodkladne oznámili na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Senec, (tel.: 02/45 92 6212, 0902 900 379, 0911 900 380, 0902 900 377, 0905 897 609) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí podľa nasledujúcich kritérií:
  • pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20 %,
  • pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
  • týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3 %,
  • akýkoľvek klinicky prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí na vtáčiu chrípku.
 5. hydinu nakupovať len od registrovaných fariem so stálym veterinárnym dozorom a nakúpenú hydinu umiestniť' do priestorov, ktoré boli vopred vyčistené a dezinfikované,
 6. pri manipulácii s hydinou používať osobné ochranné pomôcky,
 7. zabezpečiť aby sa hydina nenapájala vodou zo zásobníkov povrchových vôd, prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,
 8. pre ochranu chovov hydiny u individuálnych chovateľov používať účinné dezinfekčné prostriedky pri vstupoch a výstupoch z chovov,
 9. zákaz konania veľtrhov, trhov, výstav a iného zhromažďovania hydiny alebo iného vtáctva.

S okamžitou platnosťou zakazujem:

 1. presun živej a zabitej hydiny a vajec a iného vtáctva z chovov,
 2. manipuláciu s použitou podstielkou a hnojom hydiny bez povolenia,
 3. zhromažďovanie hydiny alebo iného vtáctva.

Uvedené pokyny platia do odvolania.

Ing., Mgr. art. Roman Maroš, v.r.
primátor mesta

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 30.12.2016. Upozornite nás na chybu v čl. 4480

Schválený rozpočet mesta Stupava na rok 2017 - 2019

Schválený rozpočet mesta Stupava na rok 2017 - 2019


Hlavička k programovému rozpočtu mesta Stupava doc.( 68kB)    pdf. (290kB)

Komentár k rozpočtu 2017 - 2019 doc. (51,5kB)   pdf. (842kB)

Program č. 1.    Plánovanie a manažment doc. (142kB)   pdf. (492kB)

Program č. 2.    Propagácia a reklama  doc. (67kB)   pdf. (462kB)

Program č. 3.    Interné služby mesta doc. (235kB)  pdf. (463kB)

Program č. 4.    Služby občanom  doc. (112kB)  pdf.  (447kB)

Program č. 5.    Bezpečnosť a poriadok doc. (93kB)  pdf. (426kB)

Program č. 6.    Odpadové hospodárstvo  doc. (93,5kB) pdf. (426kB)

Program č. 7.    Pozemné komunikácie  doc. (89,5kB)  pdf. (420kB)

Program č. 8.    Vzdelávanie  doc. (200,5kB)   pdf. (596kB)

Program č. 9.    Kultúra  doc. (102kB)   pdf. (502kB)

Program č. 10.  Šport  doc. (100kB)   pdf.(502kB)

Program č. 11.  Prostredie pre život  doc. (143kB)   pdf. (534kB)

Program č. 12.  Bývanie  doc.(50kB)   pdf.(302kB)

Program č. 13.  Sociálne služby  doc. (180kB)   pdf. (564kB)

Program č. 14.  Administratívna činnosť doc. (51kB)   pdf.(387kB)

Program č. 15.  Finančné operácie  doc. (40kB)   pdf.(364kB)

Rozpočet MKIC Stupava doc. (22kB)  pdf. (315kB)

Rozpočet školy excel (205kB)

Rozpočet mesto Stupava excel (197kB)

Tabulka na 3 roky  doc. (1,9MB)   pdf. (685kB)

Tabuľka podprogramy  doc.(1,1MB)   pdf.(365kB)

Tabuľka programy  doc.(101,4kB)   pdf. (210kB)

Tabuľka projekty  doc.(2MB)   pdf. (519kB)

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 22.12.2016. Upozornite nás na chybu v čl. 4463

Stupavské noviny

Facebook

FACEBOOK linka

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

0911 277 909

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158

Mestská polícia Stupava: 159

Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Elektronické služby

Najnovšie dokumenty

 • Stupavské noviny - Január 2017
  pdf [5.41 MB]
 • Videozáznam zo zasadnutia MsZ dňa 15. 12. 2016
 • Materiály na zasadnutie MsZ Stupava dňa 16.01.2017
  zip [2.2 MB]

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112
mobil: 0911 277 909
e-mail: vps@vps-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..