Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Oznamy mesta

On-line dotazník k spoznaniu bytovej situácie v Stupave

Študenti Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prezentovali svoj zámer urobiť online dotazník, ktorého cieľom je bližšie spoznať bytovú situáciu v Stupave. Prieskum bude realizovaný šiestimi študentmi regionálnej geografie, rozvoja regiónov a európskej integrácie na PF UK. Študenti, medzi ktorými je aj jeden Stupavčan, budú robiť zber údajov v našom meste aj osobne v dňoch 30. 4. - 15. 5. 2016. Výsledky prieskumu budú použité pre spracovanie programu rozvoja bývania. Otázka bývania sa týka každého z nás, preto veríme, že si nájdete niekoľko minút na vyplnenie dotazníka. Dotazník je anonymný, údaje nebudú použité na iné účely.

Dotazník môžete vyplniť do 31. 5. 2016 aj v elektronickej forme na adrese:

https://docs.google.com/…/1sI_lh1AbvZWJaWlD-P-dB9…/viewform…

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 26.04.2016. Upozornite nás na chybu v čl. 3930

Záverečný účet mesta Stupava za rok 2015

Stupavské noviny

Facebook

Elektronické služby

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

0911 277 909

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158

Mestská polícia Stupava: 159

Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Najnovšie dokumenty

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112
mobil: 0911 277 909
e-mail: tss@tss-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Online: www.cp.sk
ŽSR: www.slovakrail.sk
Slovak Lines: www.slovaklines.sk

                    www.mojbus.sk

 

Zmena cestovného poriadku spoločnosti Slovak Lines od 13.12.2015 do 10.12.2016

Linka Bratislava - Marianka - Stupava - Borinka 2015 - 2016 pdf. (84,3kB)

Linka Bratislava - Malacky 2015-2016 pdf. (50,2 kB)

Linka Bratislava - Stupava - Rohožník 2015-2016 pdf. (44,2 kB)

Linka Bratislava - Stupava - Gajary - Malacky 2015-2016 pdf.(41,6kB)

Linka Bratislava - Stupava - Zohor - Suchohrad - Malacky 2015-2016 pdf. (70,1kB)

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..