Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Oznamy mesta

Riziko požiarov

POZOR NA ZVÝŠENÉ RIZIKO POŽIAROV


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Malackách vyhlasuje dňom 4. júla 2015 od 09.00 hod. zvýšené nebezpečenstva vzniku požiarov v územnom obvode okresu Malacky. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä:
Fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru.
Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
Spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiarov pdf. (915,7kB)

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 06.07.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3364

Stretnutie s primátorom mesta Stupava

8. júl - STRETNUTIE S PRIMÁTOROM

V stredu 8. júla sa bude konať ďalšie Stretnutie s primátorom mesta Stupava. Záujemcovia môžu prísť medzi 17.00 - 18.00 hod. do zasadačky na prízemí Mestského úradu v Stupave. Netreba sa objednávať vopred, prijímať sa bude podľa poradia príchodu. Cieľom stretnutí je vzájomne sa porozprávať o problémoch občanov a nájsť možnosti ich riešenia.

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 06.07.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3365

Od júla Vás autobus odvezie s bicyklom

Cyklistika sa vo svete stáva čoraz obľúbenejším športom, tento trend podporuje aj autobusový prepravca Slovak Lines. Od 1. júla 2015 môžu cestujúci vziať so sebou do prímestského autobusu bicykel. Novinku možno využiť počas víkendu a sviatkov. Na prepravu bicyklov sú vyhradené nízkopodlažné spoje, ktoré sú v cestovných poriadkoch vyznačené piktogramom bicykla. V autobuse môžu cestujúci prepravovať súčasne maximálne dva bicykle, pričom detské kočíky a invalidné vozíky majú prednosť. Za prepravu bicyklov sa platí podľa prevezených kilometrov od 0,13 € do 0,20 €, rovnako ako za prepravu batožiny.

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 01.07.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3360

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov pravidelných prímestských autobusových liniek Platí od 1. júla 2015 do 12. decembra 2015

Linka 102402 Bratislava - Stupava - Rohožník pdf. (37,2kB)

Spoj č.52(X) - s odchodom Rohožník,Holcim a.s. o 14:20 hod. s príchodom Bratislava,AS o 15:45 hod. rozdelený na dva spoje:
 Spoj č.52(X10) - s odchodom Rohožník,Holcim a.s. o 14:20 hod. s príchodom Bratislava,AS o 15:45 hod.
 Nový spoj č. 152(X11) - s odchodom Rohožník,Holcim a.s. o 14:25 hod. s príchodom Bratislava,AS o 15:50 hod.

 

Linka 102417 Bratislava - Malacky pdf. (44,2kB)

Spoj č.5(X) - s odchodom Bratislava,AS o 9:00 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 10:05 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava,AS o 8:50 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 9:55 hod.
Spoj č.9(X22) - s odchodom Bratislava,AS o 7:00 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 8:10 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava,AS o 6:50 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 8:00 hod.
Spoj č.17(X) - s odchodom Bratislava,AS o 9:40 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 10:45 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava,AS o 9:50 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 10:55 hod.
Spoj č.21(X22) - s odchodom Bratislava,AS o 10:30 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 11:40 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava,AS o 10:20 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 11:30 hod.
Spoj č.25(X) - s odchodom Bratislava,AS o 13:25 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 14:35 hod. rozdelený na dva spoje:
 Spoj č.25(X10) - s odchodom Bratislava,AS o 13:25 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 14:35 hod.
 Nový spoj č. 225(X32) - s odchodom Bratislava,AS o 13:10 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 14:15 hod. s priamym pokračovaním so spojom č. 127 linky 102415 v smere do Gajár
Spoj č.95(X10) - s odchodom Bratislava,AS o 13:25 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 14:15 hod. zrušený
Spoj č.8(X10) - s odchodom Malacky,žel.st. o 6:30 hod. s príchodom Bratislava,AS o 7:40 hod. zmenený na čas s odchodom Malacky,žel.st. o 6:25 hod.
Spoj č.32(X) - s odchodom Malacky,žel.st. o 14:25 hod. s príchodom Bratislava,AS o 15:20 hod. zrušený
Spoj č.34(22) - s odchodom Malacky,žel.st. o 14:45 hod. s príchodom Bratislava,AS o 15:50 hod. rozdelený na dva spoje:
 Spoj č.34(6+) - s odchodom Malacky,žel.st. o 14:45 hod. s príchodom Bratislava,AS o 15:50 hod.
 Nový spoj č. 134(X22) - s odchodom Malacky,žel.st. o 14:20 hod. s príchodom Bratislava,AS o 15:25 hod.
Spoj č.108(X10) - s odchodom Malacky,žel.st. o 9:20 hod. s príchodom Bratislava,AS o 10:10 hod. zmenený na čas s odchodom Malacky,žel.st. o 9:24 hod. s príchodom Bratislava,AS o 10:15 hod.
Spoj č.48(X25) - s odchodom Malacky,žel.st. o 10:30 hod. s príchodom Bratislava,AS o 11:50 hod. zmenený na čas s odchodom Malacky,žel.st. o 10:34 hod. s príchodom Bratislava,AS o 11:55 hod.
Spoj č.22(X) - s odchodom Malacky,žel.st. o 9:45 hod. s príchodom Bratislava,AS o 10:55 hod. zmenený na čas s odchodom Malacky,žel.st. o 9:44 hod. s príchodom Bratislava,AS o 10:55 hod.
Spoj č.24(X) - s odchodom Malacky,žel.st. o 11:00 hod. s príchodom Bratislava,AS o 12:10 hod. zmenený na čas s odchodom Malacky,žel.st. o 11:34 hod. s príchodom Bratislava,AS o 12:45 hod.
Spoj č.26(X22) - s odchodom Malacky,žel.st. o 12:30 hod. s príchodom Bratislava,AS o 13:35 hod. zmenený na čas s odchodom Malacky,žel.st. o 12:34 hod. s príchodom Bratislava,AS o 13:40 hod.
Spoj č.36(X) - s odchodom Malacky,žel.st. o 15:30 hod. s príchodom Bratislava,AS o 16:35 hod. zmenený na čas s odchodom Malacky,žel.st. o 15:34 hod. s príchodom Bratislava,AS o 16:40 hod.
Spoj č.42(X22) - s odchodom Malacky,žel.st. o 18:40 hod. s príchodom Bratislava,AS o 19:45 hod. zmenený na čas s odchodom Malacky,žel.st. o 18:34 hod. s príchodom Bratislava,AS o 19:40 hod.
Spoj č.44(X25) - s odchodom Malacky,žel.st. o 19:35 hod. s príchodom Bratislava,AS o 20:40 hod. zmenený na čas s odchodom Malacky,žel.st. o 19:34 hod. s príchodom Bratislava,AS o 20:40 hod.

 

Linka 102401 Bratislava - Marianka - Stupava - Borinka pdf.(73,4kB)

Spoj č.25 (X10) - s odchodom Bratislava,Patrónka o 6:45 hod. s príchodom Stupava,aut.st. o 7:10 hod. rozdelený na dva spoje:
 Spoj č.25(X10) - s odchodom Bratislava,Patrónka o 6:45 hod. s príchodom Stupava,aut.st. o 7:10 hod.
 Nový spoj č. 125(X35) s odchodom Bratislava,AS o 6:30 hod. s príchodom Stupava,aut.st. o 7:05 hod.
Nový spoj č.47 (X10) - s odchodom Bratislava,AS o 15:00 hod. s príchodom Stupava,aut.st. o 15:40 hod.
Nový spoj č.49 (X10) - s odchodom Bratislava,AS o 14:00 hod. s príchodom Stupava,aut.st. o 14:40 hod.
Spoj č.77 (X10) - s odchodom Bratislava,AS o 15:25 hod. s príchodom Stupava,aut.st. o 16:05 zmena znamienka „X10" na „X25"
Spoj č.44(X10) - s odchodom Stupava,aut.st. o 7:20 hod. s príchodom Bratislava,AS o 8:05 hod. zmena znamienka ,,X10"na ,,X25"
Spoj č.66(X10) - s odchodom Stupava,aut.st. o 14:40 hod. s príchodom Bratislava,AS o 15:10 hod. zmena znamienka ,,X10"na ,,X25"
Spoj č.166(X35) - s odchodom Stupava,aut.st. o 14:55 hod. s príchodom Bratislava,AS o 15:30 hod.
zmena znamienka ,,X35"na ,,X25"
Nový spoj č.168(X10) - s odchodom Stupava,aut.st. o 15:20 hod. s príchodom Bratislava,AS o 16:00 hod.
Spoje č. 45, 59, 99, 103, 155, 645, 60, 62, 106 - zrušená nácestná zastávka Bratislava,Bory Mall

 

 

 

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 30.06.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3355

Zmena úradných hodín oddelenia dokladov - Polícia Malacky

Oddelenie dokladov Odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva PZ v Malackách oznamuje občanom, že v dňoch 03.07.2015 ( piatok ) a 06.07.2015 ( pondelok ) budú zrušené stránkové hodiny z dôvodu rekonštrukcie kancelárskych priestorov oddelenia dokladov. Náhradné stránkové hodiny budú v dňoch 30.06.2015 ( utorok ) a 09.07.2015 ( štvrtok ) v čase od 07:30 do 12:00. Uvedená zmena bude zverejnená aj na internetovej stránke www.minv.sk

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 26.06.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3347

Dopravná informácia - Most v Malackách uzavretý

MOST V MALACKÁCH JE UZAVRETÝ
Z dôvodu rekonštrukcie je od 25. mája od 10.00 hod. uzatvorený most na ceste II/503 - 022b v Malackách. Rekonštrukčné práce potrvajú do konca septembra, počas tohto obdobia bude doprava z mosta kompletne vylúčená. Obchádzková trasa vedie po miestnych komunikáciách Radlinského - Pezinská - predĺženie Továrenskej. Na križovatkách ulíc Radlinského - Ľ. Zúbka a Pezinská - Továrenská budú umiestnená prenosná cestná svetelná signalizácia. Z dôvodu včasného zabezpečenia dojazdu záchranných zložiek bude otvorený výjazd z diaľnice D2 - Kamenný mlyn. V prípade dopravnej nehody, alebo inej výnimočnej situácie, bude možné využiť náhradnú trasu po ceste I/2 okolo Záchrannej brigády hasičského a záchranného zboru po Továrenskej ulici na križovatku pri obchodnom dome TESCO. V prípade mimoriadnej udalosti na ceste I/2 v smere od Kútov je možné využiť obchádzkové trasy po uliciach 1. mája, Kukučínova a Sasinkova.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 26.05.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3274

Obnova plynu na Hviezdoslavovej ulici

OBNOVA PLYNOVODU NA HVIEZDOSLAVOVEJ ULICI

Od 30. 3. 2015 začala ďalšia etapa obnovy plynovodu na Hviezdoslavovej ulici, rozkopaná bude ľavá strana ulice (chodníka) smerom do Bratislavy. Obnova plynovodu na Hviezdoslavovej ulici bude v celej dĺžke ukončená 30. 7. 2015.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 01.04.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3126

Stupavské noviny

Facebook

Elektronické služby

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

0911 277 909

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158

Mestská polícia Stupava: 159

Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Najnovšie dokumenty

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112
mobil: 0911 277 909
e-mail: tss@tss-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..