Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Oznamy mesta

Hasiči sú pripravení pomôcť

Extrémne horúčavy sprevádzané prudkými búrkami prinášajú so sebou ohrozenie záplavami komunikácií, dvorov a pivníc. Mestská hasičská jednotka dostala pokyn primátora, aby bola v pohotovosti a pripravená zasiahnuť v prípade núdze a ohrozenia majetku občanov. Zároveň vyzývame občanov, aby v prípade privolania hasičov zvážili situáciu a mieru ohrozenia, pretože sa stáva, že ide o poplašné správy, že občania možno aj nechtiac zneužijú túto pomoc v situácii, kedy vôbec nejde o ohrozenie majetku alebo vznik nejakej škody. Hasiči pomáhajú na základe dobrovoľnosti, každý z nich je zamestnaný a počas pohotovosti nie je zo strany mesta zaplatený. Pohotovosť je zabezpečená, buďme radi, že nezažívame situácie, ktoré postihli iné časti Slovenska, takže bez paniky a s pokorou znášajme prejavy počasia, ktoré bežne patria k letnému obdobiu. V prípade vážneho ohrozenia volajte mestskú políciu, ktorá zabezpečí zásah hasičov.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 23.07.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2622

Mesto sa teší z nového, špeciálne upraveného hasičského auta

S dobrou správou, že v areáli bývalej spoločnosti DURA v krátkom čase začne s prevádzkou bratislavský Volkswagen, prišli na rad aj možnosti spolupráce s mestom a podpory zo strany tejto významnej automobilovej spoločnosti. Primátor rokoval so zástupcami spoločnosti Volkswagen o spolupráci v oblasti podpory materských škôl a tiež aj materiálnej pomoci práve pre stupavských hasičov.
Mesto za posledné tri roky venovalo pozornosť odbornej príprave hasičov, takže sú odborne pripravení a zdatní zasahovať v náročných situáciách. Dôkazom toho je aj ocenenie podpredsedu vlády SR Robert Kaliňák, za mimoriadne nasadenie a vysokú úroveň zásahu pri minuloročných povodniach v Devíne. Mesto však nemá dostatok finančných prostriedkov, ktorú by investovalo do vybavenia a techniky, ktoré sú rovnako ako odborná príprava dôležité pre úspešné fungovanie zásahovej jednotky. Ukazuje sa, že rastie význam hasičov a mestských zásahových jednotiek postavených z dobrovoľníkov, pretože sú flexibilní a dobre poznajú domáci terén.
Primátor požiadal zástupcov spoločnosti o materiálnu pomoc a podporu hasičského zboru a vďaka pozitívnemu lobbingu mesto získalo darom špeciálne hasičské vozidlo s kompletným vybavením pre zásah hasením vodou a penou. Takto vybavené vozidlo nemá v širokom okolí žiadna mestská zásahová jednotka.
„Osobne som veľmi hrdý na to, že postupne sa nám podarilo nielen obnoviť činnosť hasičského zboru, vyškoliť a odborne pripraviť mladých a nadšených hasičov, ale teraz aj konečne podporiť ich zbor kvalitnou technikou. Rokovanie o darovaní hasičského vozidla nebolo jednoduché, ale veľmi silným argumentom pri rozhodovaní pre druhú stranu boli aktivity a hlavne odborná pripravenosť stupavských dobrovoľných hasičov. Pre nás všetkých je výhodné, keď sa v prípade potreby môžeme spoľahnúť na rýchly zásah hasičov priamo zo Stupavy. Prajem si, aby auto slúžilo miestnym občanom pri všetkých zásahoch, ktoré sú najkritickejšie a ktoré môžu zachrániť najmä ľudské životy, zdravie a majetok, ale zároveň, aby sme ho museli používať čo najmenej." konštatoval primátor.

 

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 17.07.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2603

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov pravidelných prímestských autobusových liniek

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov pravidelných prímestských autobusových liniek

Platí od 29. júna 2014 do 13. decembra 2014


Linka 102401 Bratislava - Marianka - Stupava - Borinka pdf.
(331,7kB)

 

Spoj č.55(X10) - s odchodom Bratislava,AS o 14:10 hod. s príchodom Stupava,škol.str. o 14:55 hod. rozdelený na dva spoje:
- Spoj č.55(X10) - s odchodom Bratislava,AS o 14:10 hod. s príchodom Stupava,škol.str. o 14:55 hod.
- Spoj č.155(X35) - s odchodom Bratislava,AS o 14:10 hod. s príchodom Stupava,aut.st. o 14:50 hod.
Spoj č.66(X10) - s odchodom Stupava,aut.st. o 14:40 hod. s príchodom Bratislava,AS o 15:10 hod. rozdelený na dva spoje:
- Spoj č.66(X10) - s odchodom Stupava,aut.st. o 14:40 hod. s príchodom Bratislava,AS o 15:10 hod.
Spoj č.166(X35) - s odchodom Stupava,aut.st. o 14:55 hod. s príchodom Bratislava,AS o 15:25 hod.

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 14.07.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2590

Štatistický úrad oznamuje občanom

Štatistický úrad SR oznamuje občanom, že v termíne od 01. júla 2014 do 31.decembra 2014 sa vo vybraných domácnostiach v našom meste uskutoční Europské zisťovanie o zdraví 2014. Poverení pracovníci ŠÚ SR sú povinní pri navšteve v domácnosti preukázať sa služobným preukazom Štatistického úradu SR.
Posdrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke Štatistického úradu SR na adrese www.statistics.sk alebo na tel.č.02/69250 410

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 07.07.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2583

Rekonštrukcia plynovodu a plyn.prípojok ulica Hviezdoslavová

Oznamujeme Vám, že na základe platného stavebného začíname s realizáciou rekonštrukcie plynovodov a plynovodných prípojok.
Rekonštrukcia prípojok pozostáva z vysadenia hlavného uzáveru plynu do oplotenia, na hranici pozemku (rodinné domy) resp. na iné miesto v zmysle PD a zrekonštruovania prípojky až po jestv. hlavný uzáver plynu s obmedzením dodávky plynu na čas realizácie prepojenia na nový plynovod. Presný termín obmedzenia dodávky plynu bude oznámený min. 2 dni vopred každému majiteľovi (správcovi) objektu.

- Všetky práce na výmene potrubia a prípojok budú hradené z prostriedkov SPP-distribúcia a.s.,

- Upozorňujeme, že pri prepojení objektu na nový plynovod musia správcovia
objektov, firmy a organizácie predložiť kópiu kladnej revíznej správy
plynoinštalácie objektu od HUP v skrinke po spotrebiče včetne zemného rozvodu OPZ,
nie staršej ako 3 roky.

- Práce na plynovode prípojkách sa začnú dňa 15.7. 2014 a ukončené budú do 30.10. 2015.
Práce sa budú realizovať na etapy.
I.etapa : 15.7.2014 - 16.8. 2014 (od č.domu 130 po č. 92)
II.etapa : 18.8.2014 - 20.9. 2014 (od č.domu 98 po č. 44)
III.etapa : 22.9 2014 - 25.10.2014 (od č.domu 42 po č. 8)
IV. - VII. etapa : rok 2015

- Zároveň Vás žiadame o dodržiavanie schváleného dočasného dopravného značenia.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 07.07.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2584

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov pravidelných prímestských autobusových liniek

Platí od 12. mája 2014 do 13. decembra 2014

Linka 102417 Bratislava - Malacky pdf. (315,4kB)

Spoj č.3(X) - s odchodom Bratislava,AS o 6:10 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 7:15 hod. úprava jezdnej doby po trase
Spoj č.37(X) - s odchodom Bratislava,AS o 16:15 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 17:25 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava,AS o 16:20 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 17:30 hod.
Spoj č.104(X) - s odchodom Malacky,žel.st. o 6:25 hod. s príchodom Bratislava,AS o 7:20 hod. doplnené zastavovanie na zastávke Malacky,SAD

 

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 13.05.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2476

Elektronické služby

Zápisnica z MsZ

Najnovšie dokumenty

  • Dodatokč.3.k VZN 11/2011 ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stupava
    pdf [56.89 KB]
  • Zápisnica komisie podnikateľskej, miestneho rozvoja a cestovného ruchu júl 2014
    pdf [145.35 KB]
  • Zápisnica komisie podnikateľskej, miestneho rozvoja a cestovného ruchu jún 2014
    pdf [136.76 KB]

Registrácia

Zaregistrujte sa a dostávajte aktuálne informácie (e-správy) e-mailom.
Ochrana pred robotmi: Druhý deň v týždni je

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

0911 277 909

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112
mobil: 0911 277 909
e-mail: tss@tss-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie