Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Domov
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Oznamy mesta

Štatistický prieskum v meste Stupava

Vážení občania, na základe oznámenia Štatistického úradu SR upozorňujeme, že v dňoch od 14. apríla do 30. júna 2014 budú poverení pracovníci ŠÚ SR vykonávať vo vybraných domácnostiach nášho mesta zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností.
Poverení pracovníci sú povinní preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

Prípadné ďalšie informácie získate na stránke www.statistics.sk alebo na tel.č. 69 250 410.

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 16.04.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2434

Výzva na ochranu lesov pred požiarmi

S jarným obdobím každoročne prichádza zvýšené riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Zvýšené riziko vzniku požiarov je spôsobené činnosťou občanov v prírode používaním otvoreného ohňa, najmä pri spaľovaní haluzoviny, suchého lístia a trávy, podpaľovaním ľahko zápalných materiálov, či kladením ohňov priamo v lese alebo v jeho tesnej blízkosti. Najväčšie nebezpečenstvo hrozí pri vypaľovaní suchej trávy. Aj keď je vypaľovanie suchej trávy a iných porastov zákonom zakázané každoročne sú zaznamenané požiare lesných porastov spôsobené touto činnosťou.


Celý článok

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 11.04.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2429

Prijímacie skúšky do Základnej umeleckej školy v Stupave

Prijímacie skúšky do Základnej umeleckej školy v Stupave sa uskutočnia 20.5. -22. 5. 2014 v čase 13.00 - 17.30 v budove školy.
Bližšie informácie nájdete na www.zusstupava.sk

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 09.04.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2424

Záverečný účet mesta Stupava za rok 2013

Mesto Stupava oznamuje občanom , že od 9.4. 2014 je v priestoroch mestského úradu Stupava ako i na internetovej stránke mesta, zverejnený Záverečný účet mesta Stupava, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom Stupava za rok, 2013.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 09.04.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2428

Nové mestské ihrisko otvorené

V piatok 21. marca bolo otvorené novovybudované mestské detské ihrisko, ktoré sa nachádza v priestore medzi bytovými domami na Hlavnej ulici a ulici Janka Kráľa - pri mestskej kotolni. Ihrisko realizoval mestský podnik TSS s.r.o. Mobiliár poskytlo aj občianske združenie Pohodka zastúpené p. Ivetkou Vachálkovou. Počas pracovných dní je ihrisko otvorené v čase od 8.00 do 20.00 hod, v sobotu a v nedeľu od 9.00 do 20.00 hod. Do polovice apríla budú opravené zariadenia aj na mestskom ihrisku pri materskej škole na ulici Janka Kráľa.

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 02.04.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2410

Komunálne voľby 2014

Zákon č. 346/1990 Z.b. o voľbách do samospráv obce upravuje všetky náležitosti, ktoré sa týkajú volieb do samosprávnych orgánov obcí. Príprava volieb spočíva aj v ustanovení volebných obvodov a volebných okrskov. Doteraz občania v komunálnych voľbách volili v 6 volebných obvodoch spolu trinásť poslancov s tým, že v jednom obvode, kde počet voličov bol cca 1500, sa volili traja poslanci.
Vzhľadom na skutočnosť, že počet oprávnených voličov dosiahol vyše 8000, pred voľbami do VÚC v roku 2013 bolo utvorených 8 volebných okrskov s počtom voličov cca 1000.
Vznikli tak počtom voličov rovnocenné volebné okrsky. K prvému termínu prezidentských volieb t. j. k 15. marcu 2014 bolo zapísaných 8229 oprávnených voličov z celkového počtu 10 368 obyvateľov prihlásených k trvalému pobytu, čo potvrdzuje súčasný trend rastu počtu obyvateľov mesta a tiež aj nevyhnutnosť navýšenia počtu volebných okrskov.
Poslanci MsZ v Stupave na rokovaní dňa 27. marca t.r. prijali uznesenie,aby
v zmysle zákona č. 346/1990 Zb o voľbách do samospráv mestské zastupiteľstvo určilo volebné obvody a počet poslancov, ktorí sa budú vo volebných obvodoch voliť a tiež v ktorých volebných okrskoch a volebných miestnostiach sa akt voľby vykoná na rokovaní MsZ júni t.r.

Celý článok

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 01.04.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2407

Elektronické služby

Registrácia

Zaregistrujte sa a dostávajte aktuálne informácie na Vašu e-mailovú adresu.

Ochrana pred robotmi:
Štvrtý mesiac v roku je

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

0911 277 909

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112
mobil: 0911 277 909
e-mail: tss@tss-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Partnerské mestá

Cestovné poriadky

Najnovšie dokumenty

  • Zápisnica zo zasadania komisie socialnych vecí, zdravotníctva, detí a mládeže zo dňa 10.04.2014
    pdf [152.47 KB]
  • VZN č.2/2014 Trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy
    pdf [191.87 KB]
  • VZN č. 3/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Stupava
    pdf [240.35 KB]

Nezatvárajme oči pred domácim násilím!

Aké bude počasie