Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Oznamy mesta

Nový pediater v Stupave

Dňa 01.04.2015 začína ordinovať v Stupave nový detský lekár MUDr. Alexander Černák, CSc.

Plánované ordinačné hodiny MUDr. Alexandra Černáka, CSc.

Pondelok 8,00 - 12,00
Utorok 8,00- 11,30
Streda 13,00 - 17,30
Štvrtok 8,00 - 11,30
Piatok 8,00- 12,30

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 01.04.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3124

Oznam o prerušení distribúcie el. energie

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 14. 04. 2015 v čase od 8.30 hod. do 17. hod. lokality:
Béleše, Lintávy,Ovocinár, Zlatá hora.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 30.03.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3120

Aplikácia - Odkaz pre starostu - aj pre mesto Stupava


APLIKÁCIA ODKAZ PRE STAROSTU
JE FUNKČNÁ AJ PRE MESTO STUPAVA

Mesto Stupava sa zapojilo do projektu Odkazprestarostu.sk, aplikácia pre naše mesto je funkčná od 23. marca. Obyvatelia môžu na tento portál posielať podnety upozorňujúce na problémy vo svojom okolí, ale aj cez mobilné aplikácie, ktoré sú k dispozícii pre všetky operačné systémy (Android a iOS, Windows Phone). Portál ponúka prehľad o riešených a neriešených nahlásených podnetoch na jednom mieste, zároveň ponúka možnosti na vzdelávanie obyvateľov, vysvetlenie náročnosti riešenia niektorých problémov, zákonných limitov či rozdelených kompetencií.


Portál Odkazprestarostu.sk dlhodobo prispieva k vyriešeniu problémov, ktoré obyvateľov trápia v rôznych slovenských mestách a obciach. Funguje od februára 2010. Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), ktorý ho spravuje, sa nechal inšpirovať britským portálom FixMyStreet.com. Na začiatku bol portál spustený v Bratislave, no postupne sa stal veľmi dobre fungujúcou súčasťou komunikácie samosprávy s jej obyvateľmi. V súčasnosti je služba dostupná v 77 mestách a obciach po celom Slovensku. Za 5 rokov existencie sa vďaka portálu podarilo vyriešiť takmer 6000 podnetov obyvateľov po celom Slovensku.

Samospráva mesta očakáva aktívne zapojenie Stupavčanov do tohto projektu, ktorý prináša reálnu možnosť zlepšenia vzájomnej komunikácie pri riešení problémov, ktoré trápia obyvateľov mesta.

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 25.03.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3115

Rekonštrukcia Bezručovej ulice

Vážení spoluobčania v termíne od 08.12.2014 do max. 01.05.2015 (nevyhnutná doba rozkopávky závisí od poveternostných a klimatických podmienok na stavenisku) bolo mestom Stupava ako príslušným cestným správnym orgánom povolené zvláštne užívanie miestnej komunikácie Bezručova ul. - za účelom realizácie rozkopávkových prác (v úseku od Zdravotníckej ul. po pozemok ŽSR). Dôvodom zvláštneho užívania komunikácie sú práce na stavbe: „Rekonštrukcia Bezručovej ul." - úsek od Zdravotníckej ul. po pozemok železníc SR v zmysle vydaných stavebných povolení.
Veríme, že dočasné obmedzenia spojené s užívaním miestnej komunikácie nebudú výrazne ovplyvňovať chod mesta a jeho obyvateľov a zrekonštruovaný úsek miestnej komunikácie s dobudovaním jednostranného chodníka, verejného osvetlenia a parkovacích miest bude prijateľnou náhradou pre strpenie dočasných obmedzení.

Ďakujeme za porozumenie
Mestský úrad v Stupave

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 20.01.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 2941

Rozkopávka na Mariánskej ulici

Vážení spoluobčania v termíne od 10.11.2014 do max. 01.05.2015 (v prípade nevhodných poveternostných podmienok) bolo mestom Stupava ako príslušným cestným správnym orgánom povolené zvláštne užívanie miestnej komunikácie Mariánskej ul. - za účelom realizácie rozkopávkových prác (v križovatke so Zvončekovou ul.). Dôvodom zvláštneho užívania komunikácie sú práce na stavbe: „Rekonštrukcia Mariánskej ul." - úsek križovatky so Zvončekovou ul. v zmysle vydaného oznámenia k ohláseniu stavebných úprav.
Veríme, že dočasné obmedzenia spojené s užívaním miestnej komunikácie nebudú výrazne ovplyvňovať chod mesta a jeho obyvateľov a opravený úsek miestnej komunikácie s riešením komplexnejšieho odvádzania dažďových vôd budú prijateľnou náhradou pre strpenie dočasných obmedzení.

Ďakujeme za porozumenie
Mestský úrad v Stupave

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 07.11.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2821

Stupavské noviny

Facebook

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

0911 277 909

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Elektronické služby

Najnovšie dokumenty

  • Stupavské noviny - apríl 2015
    pdf [2.95 MB]
  • Zápisnica zo zasadnutia komisie zdravotníctva a sociálnych vecí zo dňa17.03.2015
    pdf [190.17 KB]
  • Zápisnica zo zasadnutia komisie majetkovej a legislatívno-právnej zo dňa 11.03.2015
    pdf [152.66 KB]

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112
mobil: 0911 277 909
e-mail: tss@tss-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..