Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Oznamy mesta

Dopravné obmedzenia počas podujatia Dňov zelá 2014

V zmysle schváleného plánu dopravného značenia pri príležitosti slávnosti kapusty 2014 „Dni zelá" , bude rozmiestnené prenosné dopravné značenie takto :
- Ulica Marchéggska oba smery ... Zákaz zastavenia
- Ulica Záhradná ... pre verejnú dopravu celkom uzavretá ( vjazd povolený len pre záchranné zložky, políciu a obyvateľov ulice )
- Ulica Krížna .... pre verejnú dopravu celkom uzavretá ( vjazd povolený pre obyvateľov ulice)
- Ulica Agátová .... pre verejnú dopravu celkom uzavretá ( vjazd povolený len pre záchranné zložky, políciu a obyvateľov ulice )
- Ulica Kúpeľná .... prejazdná len po križovatku ulíc Agátová - Cementárenská ( parkovisko MKIC)
- Ulica Mlynská .... Zákaz zastavenia v oboch smeroch, neprejazdná pre verejnú dopravu od križovatky s ulicou Ružová
- Ulica Ružová .... zákaz vjazdu v smere na ulici Mlynskú
- Ulice Bezručova a Budovateľská .... v križovatke s ulicou Mlynská .. budú pre verejnú dopravu uzavreté

Vážení návštevníci kultúrneho podujatia, sú pripravené záchytné parkoviská, ktoré budú označené prenosným dopravným značením a to na ulici Železničná a za základnou školou kpt. Nálepku . Pre ľahšiu orientáciu budú na komunikáciách stáť označení usporiadatelia-regulovčíci v reflexných vestách, ktorí Vám ochotne pomôžu nájsť miesto na parkovanie.
Žiadame Vás, aby ste dodržiavali dopravné značenia a rešpektovali pokyny usporiadateľov, príslušníkov mestskej a štátnej polície, predídete tak zbytočným nepríjemnostiam.

Situácia pdf. (780kB)

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 02.10.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2749

Mestská polícia Stupava vyzýva...

Mestská polícia Stupava vyzýva občanov k zvýšenej opatrnosti pri príležitosti konania Slávností kapusty - Deň zelá 2014

 

Nedajme šancu zlodejom!

 

 Jeseň v Bratislavskom kraji je pestrá na podujatia rôzneho charakteru. Dni zelá v našom meste patria k jedným z tých tradičných a iste si nikto z nás neželá, aby mu pokazila náladu žiadna nepríjemná udalosť. Takou môže byť aj krádež osobných vecí pri nákupoch na jarmoku, alebo návšteve kultúrnych programov zameraných pre širokú verejnosť.

 

Vreckové krádeže a krádeže iných cennejších vecí každodennej potreby nepatria medzi najnebezpečnejšie trestné činy. Na druhej strane treba povedať, že je veľmi nepríjemné ak pri platení zistíme, že nám niekto ukradol peňaženku. Viac ako samotná strata peňazí nám môže skomplikovať život zdĺhavé vybavovanie nového občianskeho alebo vodičského preukazu, o ktorý by sme pri krádeži prišli.

 

Preto mestská polícia v Stupave vyzýva občanov k zvýšenej opatrnosti, treba si dávať väčší pozor na svoje osobné veci. Pravdepodobnosť, že sa stanete obeťou vreckového zlodeja je pri takomto podujatí, kde je zvýšený pohyb osôb vyššia.

 

Pre niektorých vreckových zlodejov je zlodejčina zamestnaním a jediným zdrojom príjmov. Vreckoví zlodeji sa zamiešajú medzi dav a pozorne sledujú situáciu, všímajú si, ako kto platí, koľko má peňazí v peňaženke, kam si peňaženku po zaplatení odloží, poprípade, či nie je v podnapitom stave. Potom už len čakajú na vhodnú príležitosť, kedy peňaženku možno vytiahnuť z vrecka, kabelky, tašky, či bundy, využijú príležitosť keď sa človek začne baviť s kamarátmi a prestane venovať pozornosť okoliu.

Od ostatných zlodejov sa vreckoví zlodeji líšia tým, že ide o profesionálov. Táto trestná činnosť si vyžaduje šikovnosť a dobrú prípravu. Často pracujú v organizovaných skupinách a v mnohých prípadoch využívajú na vreckové krádeže deti, ktoré nemožno trestnoprávne postihnúť.

Predmetom záujmu páchateľov sú predovšetkým peniaze, šperky, retiazky, mobilné telefóny, bankomatové karty, doklady, a iné cenné a použiteľné veci.

Obeťou vreckových zlodejov sa stávajú ľudia všetkých vekových kategórií, ale najmä staršie osoby, maloleté osoby, osoby s indispozíciou, či náhodne vytipované osoby.

Lepšie je vyhnúť sa nepríjemnej situácii, preto prevencia sa určite v tomto prípade oplatí.

Pri vreckových krádežiach nie je rozhodujúca výška spôsobenej škody. Podľa trestného zákona môže byť páchateľ , ktorý si prisvojí cudziu vec tým, že sa zmocní veci, ktorú má iný na sebe, alebo pri sebe, potrestaný odňatím slobody až na 2 roky.

 

 

Dodržiavaním jednoduchých preventívnych odporúčaní je možné predísť krádeži a vyhnúť sa nepríjemnej skúsenosti.

 

Niekoľko odporúčaní ako sa nestať obeťou vreckového zlodeja:

 

Ø  Peňaženku alebo doklady si nenechávajte na miestach, odkiaľ je ich možné ľahko vytiahnuť (v zadnom vrecku nohavíc, vo vrecku kabáta, na vrchu kabelky alebo nákupnej tašky). Peňaženky zavesené na krku pod oblečením sa v praxi výborne osvedčili.

Ø  Tašky a ruksaky, v ktorých máte peniaze alebo doklady nenoste na chrbte kam nevidíte.

Ø  Dávajte si pozor na kabelky voľne prevesené cez rameno, držte si pri tlačenici kabelku blízko pri tele.

Ø  Cenné veci si nenechávajte v odevoch, ktoré si odložíte v reštaurácii na vešiak, bez dozoru nenechávajte ani kabelku či mobil odložený na stole.

Ø  Pokiaľ je to možné nenoste so sebou veľkú finančnú hotovosť a využívajte možnosť bezpečnejšieho platobného styku (platobnú kartu odporúčame nosiť oddelene od dokladov a peňazí, nezapisovať si PIN číslo v blízkosti karty).

Ø  Buďte ostražití, ak je odrazu okolo Vás veľa ľudí, ak sa na Vás niekto tlačí alebo do vás strčí, vždy skontrolujte svoje osobné veci.

Ø  Po zistení krádeže sa okamžite obráťte na najbližšie oddelenie policajného zboru. Ak sa stalo, že ste prišli o tašku či peňaženku a boli v nej aj osobné doklady a kreditné karty, prípadne iné dôležité doklady, urobte všetko pre to, aby ste zabránili ich zneužitiu. Treba zablokovať kreditné karty, nahlásiť na polícii krádež peňazí i dokladov. Polícia vyhlási váš preukaz za neplatný a zároveň vystaví doklad, na základe ktorého si musíte vybaviť nový občiansky preukaz.

 

Krádeže vecí z osobných motorových vozidiel

 

V tomto období je zvýšený aj výskyt prípadov vlámania do osobných motorových vozidiel. Z konkrétnych prípadov je zrejmé, že si občania niekedy nedávajú dostatočný pozor na svoje veci, ktoré nechávajú voľne bez dozoru v uzamknutom vozidle na sedadlách, zadnom okne, či v odkladacej skrinke.

Mestská polícia v Stupave má záujem pôsobiť preventívne na občanov, aby sa vyhli možným nepríjemnostiam spojených s odcudzením ich osobných vecí a dokladov z odparkovaného vozidla. Uzamknuté vozidlo, s vecami bez dozoru ako vo výklade, nie je pre zlodeja prekážkou. Niekedy aj príležitosť robí zlodeja.

Mestská polícia v Stupave má záujem zvyšovať bezpečnosť v meste Stupava, a preto občanom odporúča, aby si v tomto období, najmä na miestach, kde je zvýšený výskyt áut a ľudí dávali viac pozor na svoje veci.

Občanom odporúčame:

v  pri odchode z parkoviska uzamknite vozidlo, zavrite všetky okná,

v  pri každom (aj krátkodobom) opustení vozidla si v ňom nikdy nenechávajte autorádio, GPS zariadenie, peniaze, mobil, kufrík, kabelku, doklady a iné cenné veci na sedadlách, ani na zadnom okne,

v  v odkladacej skrinke vozidla si nenechávajte doklady, rezervný kľúč alebo iné veci,

V prípade, ak sa stanete obeťou trestného činu krádeže alebo ak ste spozorovali podozrivé osoby, ktoré sa pohybujú v okolí vozidiel ihneď volajte č. 158, alebo mestskú políciu Stupava na tel. č. 02/ 659 341 00 stála služba, alebo hliadka mobil 0905- 621-454. Je veľmi dôležité, aby občania neboli apatickí a všímali si svoje okolie. Prípady, kedy na zlodeja okamžite telefonicky upozornil občan, vedú k rýchlemu dolapeniu páchateľa.

Vaša mestská polícia

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 02.10.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2750

Oznam o prerušení dodávky el. energie

Mesto Stupava oznamuje občanom, že dňa 07.10.2014 od 9,00 do 12,30 hod. a 08.10.2014 od 8,00 do 17,30 hod. budú bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

Bitúnková

Cementárenská

Hlavná

Keltská

Krížna

Lipová

Marcheggská

Pri majeri

Pri potoku

Továrenská

Žabáreň

Oznam pdf. (618,2kB)

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 29.09.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2747

Ospravedlnenie MsÚ Stupava

Ospravedlnenie MsÚ
Mesto Stupava sa týmto ospravedlňuje pani Denise Klačmanovej, kandidátke na poslankyňu MsZ za nesprávne uvedenie miesta trvalého pobytu v článku: vyhlásenie kandidatúry na poslancov v čísle 9/2014 Podpajštúnskych zvestí a kandidátom na primátora mesta Ing. Romanovi Marošovi a Ing. Mariánovi Leinerovičovi, pri ktorých nebol uvedený vek kandidátov.
K uvedeným nedostatkom prišlo zjavnou chybou v písaní.
Všetky údaje o kandidátoch na primátora a poslancov MsZ sú zverejnené na web stránke mesta a na úradných tabuliach.

Mgr. Soňa Tomeková,

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 26.09.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2745

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby primátora mesta v Stupave 15. novembra 2014

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby primátora mesta v Stupave 15. novembra 2014


1. Jozef Blažek, Ing., 56 rokov, stavebný inžinier, Stupava, Záhumenská 31, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
2. Rudolf Kalivoda, Ing., 58 rokov, technický manažér, Stupava, Hlavná 600/67, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
3. Marián Leinerovič, Mgr., 64 rokov, učiteľ, Stupava, Okružná 5, PRIAMA DEMOKRACIA
4. Roman Maroš, Ing.Mgr.art., 29 rokov, projektový manažér, Stupava, Hlavná 68, nezávislý kandidát
5. Pavel Slezák, Mgr., 50 rokov, primátor, Stupava, Keltská 9, SMER - sociálna demokracia

Vyhlásenie kandidatúry na primátora mesta Stupava pdf.  (127,9kB)

Vyhlásenie kandidatúry na primátora mesta Stupava doc. (14,3kB)

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 25.09.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2739

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Stupave 15. novembra 2014

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Stupave 15. novembra 2014


Volebný obvod č. 1.


1. Peter Balog, Dipl.Ing., 44 rokov, podnikateľ, Stupava, Bitúnková 1459/35, nezávislý kandidát
2. Róbert Kazarka, MVDr., 49 rokov, súkromný veterinárny lekár, Stupava, Jilemnického 12, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
3. Marek Petráš, Ing., 32 rokov, manažér, Stupava, Ferdiša Kôstku 46/A, nezávislý kandidát
4. Pavol Poláček, Mgr., ICLic., LL.M., 34 rokov, advokát, Stupava, Nad Potokom 3059/5, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
5. Miroslav Rác, 53 rokov, podnikateľ, Stupava, Rímska 1009/15, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
6. Peter Rác, 42 rokov, živnostník, Stupava, Lúčna 8, SMER - sociálna demokracia
7. Vladimír Valachovič, 51 rokov, technik, Stupava, SNP 87/35, nezávislý kandidát


Volebný obvod č.2


1. Denisa Klačmanová, Ing., 41 rokov, ekonómka, Stupava, Lesná 2885/80, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
2. Milan Peschl, 47 rokov, živnostník, Stupava, Nová 331/56, nezávislý kandidát
3. Ján Macák, 48 rokov, odborný technický koordinátor, Stupava, Budovateľská 4, SMER - sociálna demokracia
4. Vladimír Streško, Mgr., 46 rokov, obchodný manažér, Na kopcoch 2081/21, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola' Demokratická únia Slovenska
5. Peter Valovič, 41 rokov, živnostník, Stupava, Nová 120, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická

Volebný obvod č. 3


1. Alexander Gabriel, 44 rokov, čašník, Stupava, Slovenská 7, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
2. Štefan Haulík, JUDr., 44 rokov, advokát, Stupava, Karpatská 2149/11, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOV A, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
3. Anton Hrica, 65 rokov, dôchodca, Stupava, Karpatská 478/6, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
4. Martin Lednár, 40 rokov, podnikateľ, Stupava, Cintorínska 11, SMER - sociálna demokracia
5. Dušan Piaček, Ing., 54 rokov, ekonóm, Stupava, Hlavná 1801/36, nezávislý kandidát
6. Alena Piesecká, 51 rokov, živnostníčka, Stupava, Lúčna 2150/2, SMER - sociálna demokracia
7. Jozef Toth, RNDr., 58 rokov, IT technik, Stupava, Marcheggská 76, nezávislý kandidát


Volebný obvod č. 4


1. Miroslav Foltín, 55 rokov, podnikateľ, Stupava, Krížna 21, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
v
2. Štefánia Moricová, MUDr., 60 rokov, lekárka, Stupava, Továrenská 25, nezávislá kandidátka
3. Oľga Mózová, 50 rokov, živnostníčka, Stupava, Kukučínova 12, SMER - sociálna demokracia
4. Martin Smeja, Ing.PhD., 32 rokov, technický manažér, Stupava, Budovateľská 969/11, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
5. Jaroslav Ukropec, 35 rokov, podnikateľ, Stupava, Budovateľská 7, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
6. Stanislav Voda, Ing., 69 rokov, dôchodca, Stupava, Keltská 1165/18, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

Volebný obvod č. 5


1. Ľubomír Bugala, Ing., 34 rokov, projektový manažér, Stupava, Cementárenská
1145/8, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
2. Jarmila Hornová, Mgr., 54 rokov, SZČO, Stupava, Dlhá 1373/20, nezávislá kandidátka
3. Martina Juričkovičová, 34 rokov, manažérka, Stupava, Bočná 27, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
4. František Lachkovič, 51 rokov, technik, Stupava, Dlhá 1270/55, nezávislý kandidát
5. Miroslav Mackovič, 41 rokov, manažér, Stupava, J.Ondruša 6, nezávislý kandidát
6. Peter Móza, Ing., 40 rokov, technik, Stupava, Moyzesova 2565/20, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
7. Jana Sirotová, Mgr., 33 rokov, učiteľka, Stupava, Sama Tomášika 22, SMER - sociálna demokracia
8. Ján Valachovič, 56 rokov, živnostník, Stupava, Dlhá 57, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
9. Ján Veselovsky, Ing., 37 rokov, procesný manažér, Stupava, Bočná 33, SMER - sociálna demokracia


Volebný obvod č. 6


1. Vladimír Holúbek, 45 rokov, podnikateľ, Stupava, Holého 25/A, SMER - sociálna demokracia
2. Marek Lacka, Ing., 39 rokov, ekonóm, Stupava, Martina Benku 1031/10, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
3. Marián Leinerovič, Mgr., 64 rokov, učiteľ, Stupava, Okružná 5, PRIAMA DEMOKRACIA
4. Peter Novisedlák, Mgr., 49 rokov, manažér, Stupava, Mariánska 513/8, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

Volebný obvod č. 7


1. Branislav Beleš, 43 rokov, manažér, Stupava, Sama Chalupku 11, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
2. Miroslav Bojcun, Ing., 45 rokov, softwarový špecialista, Stupava, Rovná 2050/34, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
3. Ján Borák, 62 rokov, technik, Stupava, Hlavná 68, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
4. Rudolf Kalivoda, Ing., 58 rokov, technický manažér, Stupava, Hlavná 600/67, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
5. Roman Maroš, Ing.Mgr.art., 29 rokov, projektový manažér, Stupava, Hlavná 68, nezávislý kandidát
6. Michal Polakovič, Ing., 30 rokov, ekonóm, Stupava, Hlavná 99, nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 8


1. Jozef Blažek, Ing., 56 rokov, stavebný inžinier, Stupava, Záhumenská 31, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
2. Anton Gorbár, Mgr., 52 rokov, odborný referent, Stupava, Devínska cesta 862/18, nezávislý kandidát
3. Peter Klas, 37 rokov, podnikateľ, Stupava, Hlavná 60, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
4. Svetozár Prokeš, Mgr., 44 rokov, tréner, učiteľ, Stupava, Záhumenská 836/72, nezávislý kandidát
5. Martin Sepp, Mgr., 45 rokov, podnikateľ, Stupava, Železničná 913/11, SIEŤ,
Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola,
Demokratická únia Slovenska
6. Agnesa Sirotová, JUDr., 63 rokov, právnička, Stupava, Záhumenská 37, SMER - sociálna demokracia
7. Jozef Zelenák, Ing., 48 rokov, manažér, Stupava, Železničná 2669/29A, SIEŤ,
Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola'
Demokratická únia Slovenska

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 25.09.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2740

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet III. ročník

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje pre školský rok 2014/2015 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet III. ročník.

Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:

  • zdravý životný štýl
  • prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam

 

V tomto ročníku sme okrem internetovej súťaže pre celé Slovensko, kde sa víťaz vyberá na základe internetového hlasovania pridali ďalšiu kategóriu : celoslovenská výtvarná súťaž pre žiakov základných škôl a ZUŠ, kde o víťazovi rozhoduje odborná porota zložená z členov klubu Skalických výtvarníkov. Víťazné práce z prvých dvoch ročníkov súťaže, ktoré táto porota vybrala si môžte pozrieť na webových stránkach: www.rodinabezcigariet.sk v ponuke archív. Hlavná cena v tejto umeleckej kategórii je značkový tablet v hodnote 100 eur.

Celý článok

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 24.09.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2737

Lekárska pohotovosť aj domov

Príjemnou novinkou pre všetkých ľudí okresu Malacky je zriadenie pohotovostnej Lekárskej služby prvej pomoci

Od 15. septembra bude pre mestá a obce, ktoré spadajú do okresu Malacky, fungovať nová zdravotná pohotovosť. Lekársku pomoc pre deti i dospelých nájdete v centre Malaciek, na Malom námestí č.1/A a prevádzkovať sa bude v pracovné dni od 16. hod. do 6. hod. Cez víkendy a všetky sviatky vám bude lekár k dispozícii nepretržite. V prípade závažnejších stavov, si lekára môžete zavolať aj domov. Pre tento účel je zriadené telefónne číslo 0919 456 456.

Ambulantnú a výjazdovú lekársku službu prvej pomoci v Malackách zriadila Komplexná záchranárska služba Bratislava - Nové Mesto o.z, ktorá sa pravidelne venuje záchrane ľudských životov aj pri rôznych katastrofách. „Zasahujeme pri povodniach, požiaroch, aj automobilových nehodách," prezradil riaditeľ Komplexnej záchrannej služby Marek Odkorek.

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 10.09.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2700

Štatistický úrad oznamuje občanom

Štatistický úrad SR oznamuje občanom, že v termíne od 01. júla 2014 do 31.decembra 2014 sa vo vybraných domácnostiach v našom meste uskutoční Europské zisťovanie o zdraví 2014. Poverení pracovníci ŠÚ SR sú povinní pri navšteve v domácnosti preukázať sa služobným preukazom Štatistického úradu SR.
Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke Štatistického úradu SR na adrese www.statistics.sk alebo na tel.č.02/69250 410

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 07.07.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2583

Rekonštrukcia plynovodu a plyn.prípojok ulica Hviezdoslavova

Oznamujeme Vám, že na základe platného stavebného začíname s realizáciou rekonštrukcie plynovodov a plynovodných prípojok.
Rekonštrukcia prípojok pozostáva z vysadenia hlavného uzáveru plynu do oplotenia, na hranici pozemku (rodinné domy) resp. na iné miesto v zmysle PD a zrekonštruovania prípojky až po jestv. hlavný uzáver plynu s obmedzením dodávky plynu na čas realizácie prepojenia na nový plynovod. Presný termín obmedzenia dodávky plynu bude oznámený min. 2 dni vopred každému majiteľovi (správcovi) objektu.

- Všetky práce na výmene potrubia a prípojok budú hradené z prostriedkov SPP-distribúcia a.s.,

- Upozorňujeme, že pri prepojení objektu na nový plynovod musia správcovia
objektov, firmy a organizácie predložiť kópiu kladnej revíznej správy
plynoinštalácie objektu od HUP v skrinke po spotrebiče včetne zemného rozvodu OPZ,
nie staršej ako 3 roky.

- Práce na plynovode prípojkách sa začnú dňa 15.7. 2014 a ukončené budú do 30.10. 2015.
Práce sa budú realizovať na etapy.
I.etapa : 15.7.2014 - 16.8. 2014 (od č.domu 130 po č. 92)
II.etapa : 18.8.2014 - 20.9. 2014 (od č.domu 98 po č. 44)
III.etapa : 22.9 2014 - 25.10.2014 (od č.domu 42 po č. 8)
IV. - VII. etapa : rok 2015

- Zároveň Vás žiadame o dodržiavanie schváleného dočasného dopravného značenia.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Oznámenie o vstupe na pozemok pdf.  ( 51,2kB)

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 07.07.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2584

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov pravidelných prímestských autobusových liniek

Platí od 12. mája 2014 do 13. decembra 2014

Linka 102417 Bratislava - Malacky pdf. (315,4kB)

Spoj č.3(X) - s odchodom Bratislava,AS o 6:10 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 7:15 hod. úprava jezdnej doby po trase
Spoj č.37(X) - s odchodom Bratislava,AS o 16:15 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 17:25 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava,AS o 16:20 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 17:30 hod.
Spoj č.104(X) - s odchodom Malacky,žel.st. o 6:25 hod. s príchodom Bratislava,AS o 7:20 hod. doplnené zastavovanie na zastávke Malacky,SAD

 

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 13.05.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2476

Elektronické služby

Najnovšie dokumenty

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

0911 277 909

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112
mobil: 0911 277 909
e-mail: tss@tss-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..