Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Oznamy mesta

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových komisií pre referendum

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových komisií pre referendum

Do okrskových komisií pre referendum oznamujú člena a náhradníka politické strany a politické hnutia zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor, ktorého návrh prezident SR prijal najneskôr 7. januára 2015.
Podľa výsledkov ostatných volieb do NR SR, ktoré sa konali v r. 2012, sú v Národnej rade Slovenskej republiky zastúpené tieto politické strany a politické hnutia:
• SMER - sociálna demokracia
• Kresťanskodemokratické hnutie
• OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
• MOST - HÍD
• Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
• Sloboda a Solidarita


Prezident Slovenskej republiky prijal návrh petičného výboru Aliancie za rodinu.


Mesto Stupava oznamuje, že v pracovné dni môžu oprávnené subjekty delegačné listiny do okrskových komisií pre referendum do 7. januára 2015 podať na Mestskom úrade v Stupave, Hlavná 1/24, v kanc,. č. 3. Počas sviatkov a dní pracovného pokoja možno delegačné listiny
podať na pracovisku Mestskej polície v Stupave, Hlavná ul. č. 9 /požiarna zbrojnica/.

Všetky potrebné informácie týkajúce sa referenda sú zverejnené na webovej stránke MV SR v sekcii voľby a referendum.


MsÚ Stupava

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 17.12.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2904

HĽADÁME NOVÝCH ČLENOV KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

HĽADÁME NOVÝCH ČLENOV KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Komisie mestského zastupiteľstva sú poradným orgánom bez rozhodovacej právomoci. Majú sedem členov, z toho predseda a podpredseda komisie sú poslancami, ďalší členovia sú z radov občianskej verejnosti. Radoví členovia komisií pracujú bez nároku na finančnú odmenu, na návrh predsedu komisie ich schvaľuje a volí mestské zastupiteľstvo.
Na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva, konanom 15. decembra 2014, zriadilo mestské zastupiteľstvo osem komisí:

1. Finančná komisia
Predseda: Ing. Marek Lacka.
Podpredseda: Ing. Ľubomír Bugala.

2. Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia
Predseda: Ing. Rudolf Kalivoda.
Podpredseda: Ing. Peter Balog.

3. Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí
Predsedkyňa: MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MBA.
Podpredseda: Mgr. Peter Novisedlák.

4. Komisia školstva, športu a kultúry
Predseda: Mgr. Svetozár Prokeš.
Podpredseda: Ing. Martin Smeja, PhD.

5. Komisia podnikateľská, miestneho rozvoja, regionálnej a cezhraničnej spolupráce
Predseda: MVDr. Robert Kazarka.
Podpredsedkyňa: Ing. Denisa Klačmanová.

6. Komisia dopravy, infraštruktúry a informačních technológií
Predseda: Anton Hrica.
Podpredseda: Ing. Michal Polakovič.

7. Komisia majetková a legislatívno-právna
Predseda: JUDr. Štefan Haulík.
Podpredseda: František Lachkovič.

8. Komisia ochrany verejného záujmu, bezpečnosti a civilnej ochrany

V zmysle zákona 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, sú do tejto komisie volený len poslanci Mestského zastupiteľstva.

Predseda: Mgr. Anton Gorbár.
Podpredseda: Milan Peschl.


Uvítame odborníkov z rôznych oblastí, ktorí majú záujem pracovať v uvedených komisiách a prispieť ku skvalitneniu správy nášho mesta. Záujemcov prosíme o zaslanie žiadosti so stručným životopisom do 16. januára 2015 na adresu: sekretariat@stupava.sk. Žiadosti budú zaslané predsedom jednotlivých komisií, ktorí na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva predložia návrh na schválenie nových členov.

Ing. Mgr. art. Roman Maroš
primátor

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 17.12.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2902

Úprava ordinačných hodín MUDr. Kotláriková

 

MUDr. Kotláriková oznamuje, že v  predvianočnom čase bude upravovať ordinačné hodiny počas niektorých dní:
P: 15.12.2014 : 7:30 - 9:30
Št: 18.12.2014: 12:30 - 14:30                               
Ďakujem za pochopenie                                     
Dr. Kotláriková

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 12.12.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2897

ZIMNÁ ÚDRŽBA MESTA 2014/2015

Mesto Stupava oznamuje, že pohotovosť pre zimnú údržbu mesta zabezpečuje od 15.11.2014 od 4,00 hod do 1.3.2015 do 22,00 hod spoločnosť TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA, s.r.o.

Pracovná pohotovosť pre zimnú údržbu bude realizovaná prostredníctvom dvoch pracovných smien, ktoré sa budú striedať v týždenných intervaloch, pričom I. smena vykonáva pohotovosť v nepárnych týždňoch a II. smena v párnych týždňoch.

Vzhľadom k šetreniu financií mesta Stupava, zimná pohotovosť bude upresňovaná na 10 dňové obdobie podľa hlásenia SHMÚ a to písomne cestou vedúcich I. a II. Smeny . Ako podklad pre upresnenie zimnej pohotovosti bude slúžiť Meteogram vydávaný SHMÚ na 10 dní a výstrahy vydávané týmto ústavom. Zimná pohotovosť bude vyhlásená jeden deň pred predpokladanými zrážkami a bude trvať do odvolania na základe podnetu od jednotlivých vedúcich smien na príslušný týždeň, v ktorom sú zaradení na pohotovosť pre zimnú údržbu.

Celý článok

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 01.12.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2866

Informácia pre občanov

Vážení spoluobčania v termíne od 24.11.2014 do 30.11.2014 bolo mestom Stupava ako príslušným cestným správnym orgánom po prerokovaní s Okresným dopravným inšpektorátom OR PZ v Malackách povolené zvláštne užívanie a uzávierka miestnych komunikácií Mlynskej ul. (v úseku od MŠ J. Kráľa po Budovateľskú ul.) a Vajanského ul. - za účelom realizácie výmeny asfaltového povrchu.

Celý článok

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 21.11.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2855

Rozkopávka na Mariánskej ulici

Vážení spoluobčania v termíne od 10.11.2014 do max. 01.05.2015 (v prípade nevhodných poveternostných podmienok) bolo mestom Stupava ako príslušným cestným správnym orgánom povolené zvláštne užívanie miestnej komunikácie Mariánskej ul. - za účelom realizácie rozkopávkových prác (v križovatke so Zvončekovou ul.). Dôvodom zvláštneho užívania komunikácie sú práce na stavbe: „Rekonštrukcia Mariánskej ul." - úsek križovatky so Zvončekovou ul. v zmysle vydaného oznámenia k ohláseniu stavebných úprav.
Veríme, že dočasné obmedzenia spojené s užívaním miestnej komunikácie nebudú výrazne ovplyvňovať chod mesta a jeho obyvateľov a opravený úsek miestnej komunikácie s riešením komplexnejšieho odvádzania dažďových vôd budú prijateľnou náhradou pre strpenie dočasných obmedzení.

Ďakujeme za porozumenie
Mestský úrad v Stupave

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 07.11.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2821

Štatistický úrad oznamuje občanom

Štatistický úrad SR oznamuje občanom, že v termíne od 01. júla 2014 do 31.decembra 2014 sa vo vybraných domácnostiach v našom meste uskutoční Europské zisťovanie o zdraví 2014. Poverení pracovníci ŠÚ SR sú povinní pri navšteve v domácnosti preukázať sa služobným preukazom Štatistického úradu SR.
Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke Štatistického úradu SR na adrese www.statistics.sk alebo na tel.č.02/69250 410

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 07.07.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2583

Elektronické služby

Najnovšie dokumenty

  • Utvorenie okrskov a určenie miestností na hlasovanie v referende 07. februára 2015
    pdf [202.7 KB]
  • Výsledky volieb pre voľbu primátora mesta Stupava 2014 v jednotlivých obvodoch
    pdf [199.75 KB]
  • Počet zapísaných v zozname voličov
    pdf [191.96 KB]

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

0911 277 909

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112
mobil: 0911 277 909
e-mail: tss@tss-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..