Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa

Obnovujú dobrovoľný hasičský zbor

V sobotu 18. decembra sa v zasadačke mestského úradu konalo stretnutie nadšencov - stupavských hasičov a ďalších, ktorí sa rozhodli obnoviť činnosť Dobrovoľného hasičského zboru v Stupave. Iniciátori stretnutie - Jozef Ďurovič a Marek Kalivoda predstavili svoje zámery.


Na stretnutí sa zúčastnil primátor Pavel Slezák, prednostka MsÚ JUDr. E. Jaďuďová a požiarny technik mesta Štefan Veselý. V príhovore primátor pripomenul 130-te výročie existencie hasičského zboru v Stupave a v Máste a je symbolické, že práve táto skutočnosť je inšpiráciou pre obnovenie zboru. Myšlienka spolupatričnosti a pomoci pri nešťastí, záchrana života a ochrana majetku, ktorá charakterizuje dobrovoľných hasičov je veľmi vzácna. Zvlášť v dnešnej dobe kedy prevažuje egoizmus nad solidaritou a altruizmom. Pripomenul tradíciu zboru, ktorú ako štafetu do posledných dní svojho života niesli Viktor Slezák st. a Milan Peschl st. Bohužiaľ ich odchodom začal zbor upadať až sa napokon úplne rozpadol. Preto táto iniciatíva bude mať maximálnu podporu zo strany vedenia mesta. Primátor povedal, že preberá nad hasičským zborom patronát, pretože aj v našom meste prichádza k situáciám, kedy potrebujeme každého ochotného a zdatného dobrovoľníka, čo dnes mestu citeľne chýba.

 
Na schôdzi prítomní zvolili členov výboru - predseda Milan Peschl, podpredseda Jozef Ďurovič, revízor Branislav Ivan, veliteľ Roman Slepánek.

 
Kontakt: 0902 415 597 J.Ďurovič


Posledná úprava: 04.09.2012


« Späť na úvod