Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Verejné obstarávania

Verejné obstarávanie - Urbanistická štúdia "Stupava - CMZ I."

Výzva na predkladanie ponúk
Je vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní")
na poskytnutie služby
Urbanistická štúdia "Stupava - CMZ I."
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán, Verejný obstarávateľ
podľa § 7 ods. 1) písm. b)
Názov organizácie: Mesto Stupava
Sídlo organizácie: Hlavná 1, 90031 Stupava
Identifikačné číslo: 00 305 081
Štatutárny orgán: Ing., Mgr. art. Roman Maroš, primátor mesta
1.1)
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Ing. Dagmar Mikulová
Kontaktná adresa: LEDAS s.r.o., Trnavská 70, 821 02 Bratislava
Tel: .+421 949761500
E-mail: info@ledas.sk
2. PREDMET ZÁKAZKY
Názov: Urbanistická štúdia "Stupava - CMZ I."
Druh: Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami

Verejné obstarávanie -  Urbanistická štúdia "Stupava - CMZ I." pdf.(1MB)

Kategória: Verejné obstarávania. Dátum zverejnenia: 07.12.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5213

Facebook

FACEBOOK linka

Elektronické služby

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158

Mestská polícia Stupava: 159

Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Najnovšie dokumenty

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112

e-mail: vps@vps-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..