Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
Projekty mesta: Kanalizácia

Projekt mesta - kanalizácia

Správa o stave realizácie projektu

Dostavba kanalizačnej siete a intenzifikácia ČOV

 
VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
27.02.2012 Rozhodnutie o zmene projektu č. 048/1.2./2011 Dostavba kanalizačnej siete a intenzifikácia ČOV mesta Stupava. Žiadosť o zmenu projektu č. 03. - Schválenie žiadosti o zmenu projektu. - pdf    [288.59 KB]
27.02.2012 Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP (k rozhodnutiu o zmene č. 3) - pdf    [75.82 KB]