Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
Spoločné informácie: Dôležité kontakty

Dôležité telefonické kontakty

Poruchová služba:

 • SPP  - 0850 111 727
 • ZSE elektrická energia - 0800 111 567
 • BVS - 0800 121 333
 • Povodie Moravy

Poriadková a záchranná služba:

 • Hasiči - 150
 • Polícia - 158
 • Záchranná služba - 112
 • Polícia Stupava - 02/65 936 030
 • Mestská polícia Stupava - 02/65 934 100

Lekárska pohotovostná služba:

 • Pohotovosť pre deti a dorast Bratislava Limbová 1, 831 01 BratislavaTel.: 02/593 711 11
 • Pohotovosť pre dospelých Bratislava - Petržalka Zdravotné stredisko,  Strečnianska 13,

             Bratislava    Tel.: 02 /638 33 130

 • Pohotovosť pre dospelých Bratislava - Ružinov Poliklinika Ružinov, Ružinovská 10, 

             Bratislava  821 01,  Tel.: 02/482 79 257

 • Stomatologická pohotovosť RužinovTel.: 02/434 234 33
 • Pohotovosť pre dospelých Malacky Duklianskych hrdinov 34, 901 01 Malacky                                                    Tel.: 034/282 92 39

Technické služby Mesta Stupava:

 • Zimná údržba miestnych a zmluvných komunikácií  - 0911 277 909
 • Poruchy verejného osvetlenia - 0905 854 151
 • Správa a údržba miestnych komunikácií ( Výtlky) - 0918 604 972
 • Správa a údržba cintorínov - pohrebná služba - 0902 930 941
 • Zber a vývoz komunálneho odpadu - 0905 540 561
 • Čistička odpadových vôd Stupava - 02/65 935 448, 0905 484 397

Opatrovateľská služba:

 • 02/60 200 914

Dátum zverejnenia: 21.03.2013 Upozornite nás na chybu v čl. 1686