Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
Servis pre občana: Civilná ochrana

Civilná ochrana

Vážení občania,


prinášame Vám dokument, ktorý poskytuje základné informácie, ktoré sú potrebné vedieť pri ochrane života, zdravia alebo majetku v prípade ohrozenia haváriami, živelnými pohromami, katastrofami alebo v prípade ohrozenia teroristickými útokmi. Cieľom je podať vám návod ako postupovať pri mimoriadnej udalosti aby nedošlo k ujme na zdraví a životoch.


Dokument si môžete prečítať alebo stiahnuť v 2 formátoch, a to vo formáte PDF a vo formáte DOC.
Civilná ochrana, dokument vo formáte PDF
Civilná ochrana, dokument vo formáte DOC

Termíny akustického preskúšania sirén v meste Stupava:A. Termíny akustického preskúšavania sirén 2016
Dátum Varovacia a vyrozumievacia sieť civilnej ochrany Autonómne systémy
Elektromotorické sirény Elektronické sirény
08.1.2016      x
12.2.2016
11.3.2016
08.4.2016
13.5.2016
10.6.2016
08.7.2016 
12.8.2016 
09.9.2016
14.10.2016
11.11.2016 
09.12.2016
Poznámka:
Jednotný čas preskúšania (aktivácia sirén) je o 12:00 hod. v uvedených termínoch, dvojminútovým stálym tónom

Preskúšanie sirén sa koná v čase 12:00 hod.