Navigácia

Obsah

Projekt mesta – kanalizácia


2011

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Rozhodnutie o zmene projektu č. 048/1.2./2011 Dostavba kanalizačnej siete a intenzifikácia ČOV mesta Stupava. Žiadosť o zmenu projektu č. 03. - Schválenie žiadosti o zmenu projektu.27.02.2012
Poistná zmluva UNIQA28.11.2011
Zbohom žumpám !08.08.2011
Správa o súčasnom stave realizácie projektu „Dostavba kanalizačnej siete a intenzifikácia ČOV mesta Stupava“.25.07.2011
Informácia z konzultačného dňa08.06.2011
Zápisnica z pracovnej porady 24.05.201126.05.2011
Správa o súčasnom stave realizácie projektu Dostavba kanalizačnej siete a intenzifikácia ČOV mesta Stupava.12.05.2011
Situácia ČOV Stupava12.05.2011
Plnenie uznesení prijatých k projektu - Dostavba kanalizácie a intenzifikácia ČOV mesta Stupava. Uznesenie z 10. 2. 2011 č.8 Propagácia projektu04.04.2011
Plnenie uznesení prijatých k projektu - Dostavba kanalizácie a intenzifikácia ČOV mesta Stupava. Uznesenie z 10. 2. 2011 č.9 Návrh kontrolných dní04.04.2011
Plnenie uznesení prijatých k projektu - Dostavba kanalizácie a intenzifikácia ČOV mesta Stupava. Uznesenie z 10. 2. 2011 č.10 Správa z inventarizácie súčasného stavu04.04.2011
Plnenie uznesení prijatých k projektu - Dostavba kanalizácie a intenzifikácia ČOV mesta Stupava. Uznesenie z 10. 2. 2011 č.11 Informácie o priebehu realizácie projektu04.04.2011
Plnenie uznesení prijatých k projektu - Dostavba kanalizácie a intenzifikácia ČOV mesta Stupava. Uznesenie z 10. 2. 2011 č.14 Informácie stavebného dozoru04.04.2011
Plnenie uznesení prijatých k projektu - Dostavba kanalizácie a intenzifikácia ČOV mesta Stupava. Uznesenie z 10. 2. 2011 č.14 Príloha pdf.Písomná informácia stavebného dozoru04.04.2011
Plnenie uznesení prijatých k projektu - Dostavba kanalizácie a intenzifikácia ČOV mesta Stupava. Uznesenie z 10. 2. 2011 č.604.04.2011
Plnenie uznesení prijatých k projektu - Dostavba kanalizácie a intenzifikácia ČOV mesta Stupava. Uznesenie z 10. 2. 2011 č.704.04.2011
Plnenie uznesení prijatých k projektu - Dostavba kanalizácie a intenzifikácia ČOV mesta Stupava. Uznesenie z 10. 2. 2011 č.5 Finančná náročnosť expertízy04.04.2011
Plnenie uznesení prijatých k projektu - Dostavba kanalizácie a intenzifikácia ČOV mesta Stupava. Uznesenie z 10. 2. 2011 č.4 Informácie o napojení domových kanalizácií04.04.2011
Informácia o postupe pokračovania prerušeného projektu – Dostavba kanalizačnej siete a intenzifikácia ČOV mesta Stupava24.03.2011
Informácie o postupe a podmienkach pokračovania prerušeného projektu15.03.2011
Stanovenie ceny projektu - prezentácia kanalizácia15.03.2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 004/1.2./2011 Dostavba kanalizačnej siete a intenzifikácia ČOV mesta Stupava. Žiadosť o zmenu projektu č. 02. - Schválenie žiadosti o zmenu projektu.11.02.2011
Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP (k rozhodnutiu o zmene č. 2)11.02.2011

2012

2010

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Správa o stave realizácie projektu18.02.2010

2009

2008