Navigácia

Obsah

Nahlásenie podujatia

Čo vybavíte?

Usporiadateľ kultúrnych a verejných telovýchovných športových a turistických podujatí na území mesta Stupava je povinný písomne oznámiť mestskému úradu zámer usporiadať podujatia najneskôr 7 dní pred jeho konaním.
Ak po ohlásení nastanú zmeny, treba ich oznámiť bezodkladne. Mesto Stupava má právo zakázať podujatie v prípade, ak by účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie alebo by podujatie ohrozovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie.

Čo potrebujete?

Usporiadateľ prinesie vyplnené oznámenie osobne do podateľne miestneho úradu, alebo ho zašle poštou. Pozor, nie e-mailom!

Kedy vybavíte?
 

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  


U koho vybavíte?

Podateľňa Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto
prízemie, číslo dverí: 6
telefón: 02/49 253 179

Bližšie informácie poskytne:
Ing. Tomáš Hanulík – referent pre kultúru a šport
kancelária č. 413/4. poschodie
telefón: 02/ 49 253 424
e-mail: tomas.hanulik@banm.sk, kultura@banm.sk, sport@banm.sk