Obsah

Straty a nálezy

Vážení spoluobčania,

Spolupracujte prosím pri napĺňaní informácií do rubriky Straty a nálezy. Pomôžete tak svojim spoluobčanom s opätovným získaním stratených predmetov.

Nádené predmety sa nahlasujú, odovzdávajú i preberajú na pracovisku Mestskej polície (tel. 02/ 6593 4100), následne bude informácia o nájdenom predmete zverejnená na tomto mieste na www.stupava.sk.

 

Našli sa kľúča:

klúč