Navigácia

Obsah

Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

Organizačné zaradenie

Mestský úrad Stupava

Osoby

Meno Funkcie Telefón
Uhliariková Ľudmila, Ing. referát územného plánovania a dopravy 02/60200945
0905176644
Tóthová Malvína, Ing. referát životného prostredia 02/60200931
Uhliariková Ľudmila, Ing. refernt
Hírnerová Kristína Kurová, Mgr. Odpadové hospodárstvo
Hollý Milan referent
Holúbek Štefan údržba
Valachovič Vladimír referent
Ventruba Ján údržba 02/60200916
0905219944