Navigácia

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mestský úrad Stupava

Zobrazenie podľa abecedy

Osoba Úloha v org. štruktúre Kontaktné spojenie
Horecký Michal, Mgr. Poslanci - Poslanec
Hricová Margita, Mgr. Hlavný kontrolór - hlavný kontrolór

Telefón: 02/65935096

Mobil: 0905391687

E-mail: margita.hricova@stupava.sk

Ivánková Monika Ekonomické oddelenie - referát účtovníctva, personalistiky a miezd

Telefón: 02/60200919

E-mail: monika.ivankova@stupava.sk

Jankovičová Jana Ekonomické oddelenie - referát účtovníctva, personalistiky a miezd (faktúry, účtovníctvo)

Telefón: 02/60200920

E-mail: jana.jankovicova@stupava.sk

Jánošíková Zuzana, Bc. Ekonomické oddelenie - referát daní, poplatkov a pokladne (poplatok za komunálny odpad)

Telefón: 02/60200915

E-mail: zuzana.janosikova@stupava.sk

Kazarka Robert, MVDr.
Hlavná 1/24, Stupava
Mestský úrad Stupava - víceprimátor
Poslanci - poslanec
Mestská rada - člen
Komisia podnikateľská, miestneho rozvoja a regionálnej a cezhraničnej spolupráce - predseda
Komisia na ochranu verejného záujmu - člen

E-mail: robert.kazarka@stupava.sk

Klačmanová Denisa, Ing. Poslanci - poslankyňa
Dočasná komisia - člen
Komisia podnikateľská, miestneho rozvoja a regionálnej a cezhraničnej spolupráce - podpredseda

E-mail: denisa.klacmanova@stupava.sk

Komínková Daniela Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy - Referent
Ekonomické oddelenie - Referent

Telefón: 02/60200948

E-mail: daniela.kominkova@stupava.sk

Lacka Jozef, MUDr., PhD. Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí - člen
Lacka Marek, Ing. Poslanci - poslanec
Finančná komisia - predseda

E-mail: marek.lacka@stupava.sk

Stránka