Navigácia

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mestský úrad Stupava

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Jánošíková Zuzana, Bc.Ekonomické oddelenie - referát daní, poplatkov a pokladne (poplatok za komunálny odpad)

Telefón: 02/60200915

E-mail: zuzana.janosikova@stupava.sk

Kazarka Robert, MVDr.
Hlavná 1/24, Stupava
Mestský úrad Stupava - víceprimátor
Poslanci - poslanec
Mestská rada - člen
Komisia podnikateľská, miestneho rozvoja a regionálnej a cezhraničnej spolupráce - predseda
Komisia na ochranu verejného záujmu - člen

E-mail: robert.kazarka@stupava.sk

Klačmanová Denisa, Ing.Poslanci - poslankyňa
Dočasná komisia - člen
Komisia podnikateľská, miestneho rozvoja a regionálnej a cezhraničnej spolupráce - podpredseda

E-mail: denisa.klacmanova@stupava.sk

Komínková DanielaOddelenie všeobecnej a vnútornej správy - Referent

Telefón: 02/60200948

E-mail: daniela.kominkova@stupava.sk

Lacka Jozef, MUDr., PhD.Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí - člen
Lacka Marek, Ing.Poslanci - poslanec
Finančná komisia - predseda

E-mail: marek.lacka@stupava.sk

Masárová EmíliaOddelenie všeobecnej a vnútornej správy - podateľňa

Telefón: 02/60200910

E-mail: emilia.masarova@stupava.sk

Mištinová RenátaReferát správy majetku - referent

Telefón: 02/60200926

E-mail: renata.mistinova@stupava.sk

Nechybová Ivana, Bc.Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy - koordinátor opatrovateľskej služby

Telefón: 02/60200914

Mobil: 0905405232

E-mail: ivana.nechybova@stupava.sk

Novisedlák Peter, Mgr., MBA
Hlavná 1/24, Stupava
Mestský úrad Stupava - primátor mesta

Telefón: 02/60200912

E-mail: primator@stupava.sk

Stránka