Navigácia

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mestský úrad Stupava

Zobrazenie podľa abecedy

Osoba Úloha v org. štruktúre Kontaktné spojenie
Baligová Zuzana, Mgr.
Hlavná 1/24, Stupava
Mestský úrad Stupava - prednosta úradu

Telefón: 02/60200912

E-mail: prednosta@stupava.sk

E-mail: zuzana.baligova@stupava.sk

Baxa Pavol, Ing. Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy - všeobecná vnútorná správa
Belošičová Denisa Ekonomické oddelenie - referát daní, poplatkov a pokladne (poplatok za komunálny odpad)

Telefón: 02/60200911

E-mail: denisa.belosicova@stupava.sk

Bubnič Róbert Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy - referent zverejňovania, Koordinátor IT a autodopravy

Telefón: 02/60200933

E-mail: robert.bubnic@stupava.sk