Navigácia

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mestský úrad Stupava

Zobrazenie podľa abecedy

Osoba Úloha v org. štruktúre Kontaktné spojenie
Salayová Jarmila Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí - člen
Sepp Martin, Ing. Komisia podnikateľská, miestneho rozvoja a regionálnej a cezhraničnej spolupráce - člen
Seppová Mária, Ing. arch. Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia - člen
Slezáková Lucia, JUDr. Komisia majetková a legislatívno - právna - člen
Smeja Martin, Ing., PhD. Poslanci - poslanec
Komisia dopravy, infraštruktúry a informačných technológií - predseda
Komisia školstva, športu a kultúry - podpredseda

E-mail: martin.smeja@stupava.sk

Šuba Andrej, JUDr. Oddelenie územného konania a stavebného poriadku - Vedúci stavebného úradu

Telefón: 0260200924

E-mail: andrej.suba@stupava.sk

Tomeková Soňa, Mgr. Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy - referent sociálnych vecí
Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí - tajomník

Telefón: 02/60200914

Mobil: 0905701345

E-mail: sona.tomekova@stupava.sk

Tóthová Malvína, Ing. Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia - referát životného prostredia
Komisia majetková a legislatívno - právna - tajomníčka

Telefón: 02/60200931

E-mail: malvina.tothova@stupava.sk

Tureková Iveta
Hlavná 1/24, Stupava
Mestský úrad Stupava - Sekretariát

Telefón: 0260200912

E-mail: iveta.turekova@stupava.sk

Uhliariková Ľudmila, Ing. Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia - referát územného plánovania a dopravy

Telefón: 02/60200945

Mobil: 0905176644

E-mail: ludmila.uhliarikova@stupava.sk

Stránka