Navigácia

Obsah

KALVÁRIA VYHLÁSENÁ ZA NÁRODNÚ KULTÚRNU PAMIATKU

Typ: ostatné
Foto: Peter Kubička. Pamiatkový úrad vyhlásil kalváriu na Cintorínskej ulici za národnú kultúrnu pamiatku.

Do zoznamu národných kultúrnych pamiatok sa zaradili už aj kaplnky krížovej cesty I. – XIV., náhrobník so sochou, ohradný múr aj sadovnícka úprava areálu. Ústredná kaplnka kalvárie, Kaplnka Krista Trpiteľa bola ako národná kultúrna pamiatka evidovaná už pred tým. Celý areál kalvárie aj s prislúchajúcimi objektami sa tak stáva národnou kultúrnou pamiatkou vo verejnom záujme. Všetky objekty aj s celým areálom kalvárie sú vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Stupava. 

Ako uviedol Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí: Kalvária v Stupave nadväzuje na miestnu tradíciu, postavená bola na mieste, kde stála kalvária už v minulosti, v centrálnej časti obce, blízko kaštieľskeho parku a východne od Kostola sv. Štefana. Areál kalvárie má šesťuholníkový pôdorys ohraničený múrom a kaplnkou Krista Tripiteľa situovanou na miernej terénnej vyvýšenine vo východnej časti. Ústredná baroková kaplnka kalvárie má pozoruhodnú dvojpodlažnú dispozíciu, otvorené prízemie s galériou morových svätcov a nad tým hlavné podlažie ako priestor bohoslužieb. Štrnásť zastavení krížovej cesty bolo do obvodového múru pravdepodobne zakomponovaných v 2. polovici 19. storočia. Kovové reliéfy vznikli súčasne s výstavbou, resp. začiatkom 20. storočia. Historickú a výtvarnú hodnotu pridávajú aj dva náhrobné kamene Pálffyovcov, z ktorých jeden je dielom klasicistického sochára  Jana Roidtnera. Socha plačky, ktorá je situovaná pred hlavnou fasádou kaplnky, je kvalitným sochárskym dielom, odrážajúcim zmysel pre realitu, čoho dôkazom je anatomicky presná výstavba tela. Dramatický výraz tváre ženy a gesto podpretej hlavy umocňujú ideologický význam celého diela. Náhrobník so sochou upomína na miesto posledného odpočinku členov stupavskej vetvy Pálffy.

 „Areál Kalvárie v Stupave je ojedinelým a cenným konceptom spomedzi kalvárií na našom území,“ uviedol Pamiatkový úrad SR.

Rozhodnutie pamiatkového úradu nájdete tu.

 


Vytvorené: 2. 6. 2023
Posledná aktualizácia: 3. 6. 2023 12:14
Autor: Mgr. Erika Piesecká