Navigácia

Obsah

NAUČME SA TRIEDIŤ ODPAD SPRÁVNE A ZODPOVEDNE

Typ: ostatné
NAUČME SA TRIEDIŤ ODPAD SPRÁVNE A ZODPOVEDNE Správne vytriedené zložky komunálnych odpadov je možné ďalej využívať a zhodnocovať. Z odpadu sa tak stávajú druhotné suroviny, ktoré sa recykláciou opäť spracujú na výrobky. Prispejme aj my k ochrane životného prostredia a naučme sa správne separovať.

PAPIER

 • Kancelársky papier, 
 • noviny,
 • časopisy, 
 • reklamné letáky, 
 • krabice, 
 • papierové obaly,
 • papierové vrecká a tašky, 
 • papierová lepenka (kartóny),
 • knihy a zošity.

 

PLASTY

 • Fľaše od nápojov, 
 • kelímky, 
 • plastové vrecká a fólie, 
 • obaly z kozmetiky, drogérie, pracích a čistiacich prostriedkov, 
 • neobalové výrobky z plastov.

 

SKLO

 • Nevratné obaly zo skla,
 • sklenené nádoby, 
 • tabuľové sklo,
 • sklenené črepy. 

 

KOVY

 • Kovové obaly,
 • konzervy,
 • kovové výrobky a súčiastky,
 • alobal,
 • nápojové plechovky
 • kovové uzávery,
 • viečka.

 

Pri triedení nezabúdajme:

 • Zmenšujme objem plastových fliaš a kart.nových kabíc pred ich vyhodením do separovaného zberu. Šetríme tým miesto v nádobe.
 • Znečistené obaly od zvyškov potravín, drogérie, alebo chemikálií nám môžu znečistiť všetok vytriedený odpad v nádobe.
 • Väčšie množstvo vytriedených zložiek komunálneho odpadu, alebo objemný odpad patriaci do triedeného zberu by sme mali odovzdať na zberný dvor. 
   

NAUČME SA TRIEDIŤ ODPAD SPRÁVNE A ZODPOVEDNE.jpg
 

(OZV) RECYKLOGROUP, a. s.,
Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava
e-mail: info@recyklogroup.sk
www.recyklogroup.sk


Príloha

Vytvorené: 29. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 29. 3. 2018 11:49