Navigácia

Obsah

NÁVRAT DETÍ DO ŠKÔL

Typ: ostatné
Mesto Stupava ako zriaďovateľ základnej školy a materských škôl na území mesta bude pri otváraní školských zariadení postupovať v súlade s rozhodnutím ministra školstva.

Od 11. do 15. januára 2021:

- s účinnosťou od 11. januára 2021 bude prerušená prezenčná forma školského vyučovania v základnej škole a v materských školách, ktorých zriaďovateľom je mesto Stupava, pričom základná škola od uvedeného dátumu pokračuje vo vyučovaní dištančnou formou

Pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti (tzv. home-office) a nemajú inú alternatívu, ako sa postarať o dieťa, budú k dispozícii:

1. Materské školy (MŠ Hviezdoslavova, MŠ J. Kráľa, MŠ Marcheggská, MŠ Ružová) - za dodržania všetkých opatrení proti šíreniu ochorenia COVID 19. Bližšie informácie o dobe prevádzky materských škôl poskytne vedenie konkrétnej materskej školy.

2. Školský klub detí v priestoroch Základnej školy kpt. Nálepku v Stupave – opäť za dodržania všetkých opatrení proti šíreniu ochorenia COVID 19, v čase od 7.30 hod do 15.30 hod. Počas prevádzky školského klubu nebude fungovať školská jedáleň, preto žiadame rodičov, aby zabezpečili dieťaťu dostatok stravy na celú dobu pobytu v ŠKD. Školský klub detí zároveň nezabezpečuje online účasť na vyučovacom procese. ŠKD bude v prevádzke pre žiakov prvého stupňa, teda 1. až 4. ročníky základnej školy.

Pre materské školy, ako aj pre základnú školu platí, že dieťa môže byť prijaté na základe potvrdenia zákonného zástupcu od zamestnávateľa - to znamená, že povaha jeho práce mu neumožňuje využívať tzv. home-office.

Všetci zamestnanci materských škôl a základnej školy, ktorí by mali k pondelku 11. januára 2021 nastúpiť do práce, budú v sobotu 9. januára 2021 pretestovaní.

Prosíme rodičov, aby zodpovedne zvážili prihlásenie svojho dieťaťa do výchovno-vzdelávacieho zariadenia v uvedenom týždni a rešpektovali podmienky, za ktorých budú môcť byť tieto školy otvorené.

O ďalšom postupe od 18. januára 2021 vás budeme včas informovať. Mesto Stupava ako zriaďovateľ vyššie spomenutých škôl bude postupovať v súlade s aktuálnymi rozhodnutiami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a v zmysle platných nariadení a opatrení.

 

 


Vytvorené: 8. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 8. 1. 2021 11:43
Autor: Admin dk