Navigácia

Obsah

NEDOSTATOK PITNEJ VODY POČAS LETNÝCH MESIACOV - 1. časť

Typ: ostatné
Mesto Stupava a Bratislavská vodárenská spoločnosť sa dohodli na spolupráci za účelom šírenia osvety o vode a vodárenstve. Dnes vám prinášame prvý diel seriálu o vode.

Nedostatok pitnej vody počas letných mesiacov 
 
Pitná voda nie je samozrejmosťou. To, že rozloženie vodných zdrojov s pitnou vodou na svete nie je rovnomerné, sme sa učili už na základnej škole. Tí, ktorí jej majú dostatok ju považujú za samozrejmosť, iní o ňu denne bojujú a jej nedostatok ohrozuje ich existenciu. Na Zemi sú dokonca mestá, ktorým hrozí „Deň Nula“ – teda deň, kedy sa pitná voda úplne minie. India čelí najhoršej vodnej kríze v histórii. Slovensko má veľké šťastie, pitnej vody má vo všeobecnosti dostatok, hoci pri detailnejšom pohľade aj tu nachádzame regionálne rozdiely. A to platí aj pre územie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (BVS). 
 
BVS zásobuje pitnou vodou približne 750 tisíc obyvateľov v Bratislavskom kraji, časti Trnavského kraja (okresy Skalica, Senica) a časti Trenčianskeho kraja (okres Myjava). Hlavné mesto Bratislava sa pritom môže pochváliť veľkokapacitnými vodárenskými zdrojmi o výdatnosti niekoľko tisíc l/s pitnej vody. Je to vďaka fenoménu - rieke Dunaj a najmä priaznivému štrkopieskovému podložiu, ktoré je schopné neustále pritekajúcu dunajskú vodu akumulovať v podobe podzemnej vody.  
 
Úplne iná situácia je však na Záhorí. Aj obyvatelia časti Záhoria môžu počas letných a suchých mesiacov pociťovať nedostatok pitnej vody. V spádovom území BVS je to obec Kuchyňa, lokality v obciach Borinka, Hradište pod Vrátnom a v meste Stupava. V obci Buková v Malých Karpatoch býva situácia najkritickejšia. Sú to lokality, kde nie je možná dotácia z iného verejného vodovodu, respektíve súčasné technické riešenie neumožňuje zvýšiť dodávky pitnej vody. Dôsledkom sucha sa znižuje priemerná výdatnosť niektorých karpatských prameňov a keď sa k tomu pridá zvýšený odber pitnej vody vo verejnom vodovode súvisiaci s teplým a slnečným počasím - napúšťanie bazénov, intenzívnejšie polievanie záhrad a iné aktivity, môžu nastať v čase odberovej špičky problémy so zásobovaním.   
 
Stav hladín v každom vodojeme, kde sa akumuluje voda pre spotrebiteľov, je neustále monitorovaný tlakovými sondami a prenášaný v reálnom čase do softvéru centrálneho technologického dispečingu BVS. Pravidelne monitorujeme a vyhodnocujeme tiež kvalitu a výdatnosť vody z jednotlivých vodárenských zdrojov. V prípade, že BVS zaznamená pokles výdatnosti vodárenského zdroja, bezodkladne informuje starostu príslušnej obce, ktorého povinnosťou je oboznámiť obyvateľov so situáciou, vyzvať ich k šetreniu vodou, prípadne vyhlásiť regulačný stupeň. 
 
Vyhlásenie regulačného stupňa spočíva v podobe obmedzenia spotreby pitnej vody. Obyvatelia by počas tohto obdobia nemali využívať pitnú vodu z verejného vodovodu na zavlažovanie záhrad, polievanie trávnikov a ostatných plôch, ani na napúšťanie bazénov,  umývanie áut a pod.  
 
V lete býva v záhradách enormná spotreba vody. Zelenina, stromy, ale aj trávnik sú na nedostatok vody citlivé. Zabezpečiť potrebnú vodu na zalievanie počas horúcich dní je možné napríklad z vodozádržných nádob, ktoré zachytávajú napr. dažďovú vodu zo striech a umožňujú jej opätovné využitie. Pomôcť môže aj zalievanie rastlín zavčasu ráno, ku koreňom.  
 
Samostatnou kapitolou je napúšťanie bazénov. Verejná vodovodná sieť totiž nie je primárne určená na tieto účely, a preto by mali odberatelia pri napúšťaní bazénov postupovať podľa odporúčaní BVS. Dôležitý je fakt, že pri napúšťaní bazénov hrozí pokles tlaku vody, ktorý sa 
môže prejaviť aj u iných odberateľov. Keďže vodovodné prípojky pre bazény sa využívajú len sezónne, je zároveň potrebné pred napúšťaním bazéna túto prípojku prepláchnuť, aby sa odstránili prípadné inkrusty a usadeniny, ktoré sa časom vytvorili a mohli by spôsobiť zakalenie vody. K podobnému problému môže dôjsť aj pri vysokej rýchlosti prúdenia vody, t.j. pri rýchlom napúšťaní bazénov. Odporúčame preto napúšťať bazény pomaly a mimo odberovej špičky, prednostne počas nočných hodín (po 22. hodine).  
 
Aby došlo k zlepšeniu podmienok a bilancie vody vo vodovodnom systéme v dotknutých obciach, je nevyhnutné sa správať zodpovedne a racionálne, aby nebolo potrebné zasahovať do komfortu obyvateľov regulovaním odberov. Voda je tu napokon pre nás všetkých. 


oddelenie PR a marketingu  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

pdf     
 


Príloha

Vytvorené: 21. 8. 2019
Posledná aktualizácia: 21. 8. 2019 13:00
Autor: Admin dk