Navigácia

Obsah

OPRAVY KOMUNIKÁCIE LAMAČSKÁ CESTA

Typ: ostatné
V sobotu od 12. 5. 2018 sa predpokladá zahájenie opravy komunikácie Lamačská cesta v úseku od križovatky s ul. Janka Alexyho a Hodonínska cesta až po okružnú križovatku OK5 v ôsmich etapách.

V rámci opravy budú zvislým dopravným značením vyznačené obchádzkové trasy po ul. Rajtákova, Segnáre, Pod Zečákom, Pod násypom a Most V. Matrku.

Žiadame obyvateľov, aby si autá ktoré parkujú na obchádzkových komunikáciách zaparkovali na vlastnom pozemku prípadne na uliciach mimo obchádzkových trás.

V prvej a druhej etape sa zjednosmerní ulica od križovatky Janka Alexyho po križovatku Pod Násypom.  Rieši to výkres č.1 a č.2. Po poloviciach komunikácie sa bude pracovať. Najprv v pravej polovičke smerom  na Lamač  a následne v ľavej polovičke. Vo výkrese č.2a je navrhnutá obchádzková trasa pre vozidlá smerujúcich do Centra. Obchádzka ide po uliciach Pod Násypom, Segnáre, Pod Zečákom až do križovatky  s Harmincovou ulicou. Jedná sa o obchádzku z Lamača smerom do mesta.

V tretej a štvrtej etape sa jednosmerní ulica od križovatky Pod Násypom po Vrančovičovu ulicu .  Rieši to výkres č.3 a č.4. Po poloviciach komunikácie sa bude pracovať. Najprv v pravej polovičke smerom  na Lamač  a následne v ľavej polovičke. Vo výkrese č.4a č4a-alternatíva a je navrhnutá obchádzková trasa pre vozidlá smerujúcich do centra. Obchádzka pre I.etapu, čo je uzavretie ľavej strany Hodonínskej cesty je po uliciach Vrančovičova, Rajtakova, Rozálska až do križovatky  s ulicou Pod Násypom. Rieši to výkres č.4a. Obchádzka pre II.etapu , čo je uzavretie pravej strany Hodonínskej cesty je po uliciach Vrančovičova, Rajtakova, Segnáre, Pod Zečákom až do križovatky s Harmincovou. Rieši to výkres č.4a - alternatíva.V tejto etape nie je možne prejsť cez ulicu Pod Násypom.

V piatej a šiestej etape sa jednosmerní ulica od križovatky s Vrančovičovou ulicou po ulicu Podháj  Rieši to výkres č.5 a č.6. Po poloviciach komunikácie sa bude pracovať. Najprv v pravej polovičke smerom  na Lamač  a následne v ľavej polovičke. Vo výkrese č.5 a je navrhnutá obchádzková trasa pre vozidlá smerujúcich do centra. Obchádzka ide po uliciach Podháj, Cesta na Klanec a Vrančovičova  až do križovatky  s ulicou Vrančovičovou.

V siedmej a ôsmej etape sa jednosmerní ulica od ulice Podháj po okružnú križovatku . Rieši to výkres č.7 a č.8. Po poloviciach komunikácie sa bude pracovať. Najprv v pravej polovičke smerom  na Okružnú križovatku OK5  a následne v ľavej polovičke. Vo výkrese č.8a a je navrhnutá obchádzková trasa pre vozidlá smerujúcich do centra a Lamača. Obchádzka ide po ceste II/505 smerom do Dúbravky, cez Dúbravku po Agátovej, Saratovskej a M. Schneidera Trnavského až do križovatky  s ulicou Harmincovou. Následne po Lamačskej  ulici môžu pokračovať do centra. Platí len pre vozidlá s výškou nižšou ako 2,5m, keďže na Agátovej ulici je podjazd s výškovým obmedzením. Vozidlá vyššie ako 2,5m použijú ako obchádzkovú trasu diaľnicu D2 od križovatky Lamač.

Výkresy nájdete tu:

http://www.lamac.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=162357


Vytvorené: 10. 5. 2018
Posledná aktualizácia: 10. 5. 2018 21:56
Autor: Správce Webu