Navigácia

Obsah

PONUKA PRÁCE: REFERENT ŠKOLSTVA

Typ: ostatné
ilustračné foto Hľadáme posily. Pracujte pre Stupavu a priamo tak pomôžte zlepšiť fungovanie školstva v našom meste.

MESTO STUPAVA v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste:

Informácie o pracovnom mieste:

názov pracovnej pozície:          referent

zaradenie:                                referát školstva

miesto výkonu práce:               Mesto Stupava

druh pracovného pomeru:        hlavný pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou ďalšieho predĺženia, plný pracovný úväzok,

termín nástupu:                        ihneď, resp. podľa dohody

Platové podmienky:

budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov.

Funkčný plat bude stanovený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov minimálne 1350,00 € mesačne v závislosti od praxe,  možnosť priznania osobného príplatku a štvrťročných odmien.

Rámcový popis pracovných činností:

Zabezpečenie kompletnej agendy spojenej so zriaďovateľskou pôsobnosťou mesta Stupava a preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v rámci mesta Stupava, riadenie, koordinácia, metodické usmerňovanie všetkých škôl a školských zariadení na území mesta Stupava.

Požiadavky na vzdelanie a znalosti:

 • bezúhonnosť,
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa pedagogického zamerania,
 • pedagogická  prax  min. 5 rokov,
 • ovládanie MS Office (Word, Excel,)
 • podrobná znalosť príslušnej legislatívy.

Osobnostné predpoklady:

 • schopnosť samostatne riadiť a riešiť, zodpovednosť,
 • samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, prezentačné zručnosti, schopnosť pracovať v tíme.

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,
 2. profesijný životopis vrátane tel. a  emailového kontaktu,
 3. kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 4. súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručte emailom alebo osobne  najneskôr do 30.09.2023

v uzatvorenej obálke, ktorá musí byť označená menom a priezviskom a textom „referent  školstva- NEOTVÁRAŤ“, alebo zašlite poštou na Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava.

Kontakt: Monika Ivánková, 02 60200919, monika.ivankova@stupava.sk

Mesto Stupava si vyhradzuje právo kontaktovať len uchádzačov, ktorí spĺňajú výberové kritériá. Pohovoru sa zúčastnia iba tí uchádzači, ktorí predložili úplnú písomnú prihlášku a splnili vyhlásené podmienky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pohovor bez udania dôvodu zrušiť.


Vytvorené: 31. 8. 2023
Posledná aktualizácia: 18. 9. 2023 7:36
Autor: Mgr. Erika Piesecká