Navigácia

Obsah

PREPADNUTÁ CESTA NA JILEMNICKÉHO

Typ: ostatné
Riešenie problému s prepadnutou cestou na Jilemnického. Problém s prepadnutou cestou na Jilemnického ulici je v riešení. Podľa analýzy Vodární a kanalizácií Stupava došlo k havarijnému stavu na prípojke verejnej kanalizácie.

Prepadnutá cestná komunikácia na jednom z úsekov Jilemnického ulice je spôsobená odplavovaním podkladového materiálu z telesa komunikácie cez dieru v potrubí kanalizačnej prípojky blízkej ubytovne.

Ako uviedol riaditeľ Vodární a kanalizácií Stupava Michal Polakovič: „Podľa všetkého je tam diera od času vyhotovenia kanalizačnej prípojky, tzn. viac ako desať rokov a voda si našla cestu a odplavila prostredníctvom diery v prípojke podkladový materiál pod chodníkom a cestou, čo spôsobilo prepad.“ 

V zmysle platného VZN 1/2012 mesta Stupava je kanalizačná prípojka v majetku a správe majiteľa nehnuteľnosti z ktorej sa odvádzajú odpadové vody. Z toho dôvodu je spôsobený havarijný stav v zodpovednosti prevádzkovateľa ubytovne. Zástupcovi tejto ubytovne bola zaslaná výzva na odstránenie havarijného stavu a uvedenie komunikácie do pôvodného stavu v lehote najneskôr 30 dní od zistenia, tzn. najneskôr do 9.6.2023.


Vytvorené: 17. 5. 2023
Posledná aktualizácia: 21. 5. 2023 17:05
Autor: Mgr. Erika Piesecká