Navigácia

Obsah

PRIHLÁŠKA NA PODUJATIE - KONC JAK ŽIVÉ

Typ: ostatné
KONC JAK ŽIVÉToto podujatie je inšpirované krásnou knižkou rovnakého názvu autora Pavla Slezáka zo Stupavy napísaná v Záhoráckom nárečí, ktorý je aj členom odbornej poroty pre rozprávačov. Uskutoční sa 28.03.2020 od 15:00 hod. v KD v Zohore.

Pozvánka pdf.

Prihláška pdf.

PROPOZÍCIE: Krajská súťažná prehliadka ľudových rozprávačov

Názov podujatia :                 KONC JAK ŽIVÉ

Organizátor :                         Bratislavský samosprávny kraj

                                                Malokarpatské osvetové stredisko, Modra

Spoluorganizátori :              Obecný úrad Zohor

                                               FS Zohran, A proč né ?, o. z.

Termín :                                 28.3.2020 o 15.00

Miesto  :                                 Kultúrny dom Zohor

Finančné zabezpečenie :      Malokarpatské osvetové stredisko, Modra, s podporou FPU

Cestovné na prehliadku účinkujúcim hradí MOS.

Poslanie prehliadky :

Odborne, spolupatrične, metodicky i dokumentačne podporovať, rozvíjať, zaznamenávať a uchovávať estetické čaro, poznávacie a umelecké hodnoty pôvodného rozprávačstva vychádzajúceho z najlepších tradícií našich rozprávkarov, kronikárov a spisovateľov, ktorí vo svojej práci a tvorbe uchovali krásu, bohatstvo, pestrosť a žánrovú rôznorodosť slovenskej reči  a sú schopní citlivo rozvíjať tieto tradície vo vlastnom podaní.

Nadväzovať na doterajšie tradície, vystúpenia a aktivity autentických rozprávačov  v Slovenskej republike s cieľom vytvoriť pre nich jednotiacu platformu na krajskej úrovni

Podmienky účasti :

Na prehliadku sa môžu prihlásiť  rozprávači od 15 rokov, aj Slováci žijúci v zahraničí, ktorí nie sú  členmi spisovateľských alebo umeleckých organizácií, ani profesionálni pracovníci v oblasti hovoreného slova.

Dĺžka jedného vystúpenia maximálne 8 minút.

Téma rozprávania je:

1.Kateg.-ľubovoľná podľa vlastného výberu ( môže to byť príbeh

      skutočne prežitý, vymyslený, odpozorovaný, prerozprávaný prečítaný príbeh a pod.).

2.Kateg. – Konc jak živé – prerozprávanie prečítaného príbehu z originálneho titulu autora Pavla Slezáka

Súťažiaci môžu rozprávať v slovenskom jazyku, hovorovej reči alebo v nárečí, aby sa im umožnilo  v čo najväčšej miere prejaviť  svoje najlepšie rozprávačské, štylizačné, fabulačné a slovotvorné danosti  a schopnosti.

Na prehliadku sa môžu prihlásiť  speváci ľudovej záhoráckej piesne od 40 rokov – sólo, alebo duo,

Dĺžka jedného vystúpenia maximálne 6 min.

Hodnotenie :

Úroveň rozprávačských prejavov  a interpretácie piesní posudzuje odborná porota menovaná riaditeľkou Malokarpatského osvetového strediska v Modre.

Ocenenie :

Odborná porota navrhne organizátorom podujatia udeliť vecné ceny a diplomy za individuálne prínosy.

Odborná porota navrhne organizátorom najlepších rozprávačov na postup do celoštátnej súťažnej prehliadky rozprávačov, ak sa v danom roku uskutoční.

Záverečné ustanovenie :

Organizátori podujatia môžu po vzájomnej dohode  autorov šíriť slovom alebo písmom pre osvetové a kultúrne účely. Verejné šírenie podlieha autorskému zákonu.

Organizátori budú rozprávačom ponúkať možnosti prezentácie prostredníctvom podujatí nimi organizovaných. 


Prílohy

Vytvorené: 12. 2. 2020
Posledná aktualizácia: 12. 2. 2020 07:13
Autor: Róbert Bubnič