Navigácia

Obsah

PÝTAJME SI SLOVENSKÉ - KAŽDÝ DEŇ!

Typ: ostatné
V termíne od 14. do 20. októbra 2019 budú prebiehať Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska "Pýtajme si slovenské".

Každoročne sa do Národných dní  „Pýtajme si slovenské“ zapája viac ako milión občanov aj vďaka spolupráce s mestami a obcami Slovenska, ktoré informujú svojich občanov o tejto aktivite. Tento rok nebude výnimkou ani Stupava.

Za posledných pár rokov projektu Kvalita z našich regiónov, ktorého sú Národné dni súčasťou, sa nám podarilo zvýšiť záujem spotrebiteľov o sledovanie krajiny pôvodu pri nákupoch až o 60%. Je povzbudzujúce, že si spotrebitelia čoraz viac uvedomujú dôsledky svojho nákupného správania na makroekonomiku krajiny, v ktorej žijú. Dôležitosť nakupovania domácich produktov sa stala celospoločenskou témou. Viac ako 60% ľudí sa doma, v práci, medzi priateľmi rozpráva o dopadoch nákupného patriotizmu na kvalitu nášho života.

Dozrel čas na rozšírenie komunikácie so spotrebiteľom o ďalšie oblasti, ako je neplytvanie potravinami či surovinovými zdrojmi a upriamenie ich pozornosti na hodnoty, ktoré sú v nich ukryté. Dozrel čas na poukázanie ďalších súvislostí, ktoré sú spojené s nakupovaním domácich produktov, teda nielen na dopad na našu ekonomiku, ale aj na naše zdravie, životné prostredie a taktiež na celú kvalitu života, za ktorú nesieme spoločnú zodpovednosť a ktorú vytvárame na základe nášho správania počas života každého z nás.

Kúpou slovenských výrobkov podporujeme zamestnanosť. Pýtajme si slovenské výrobky, podporujme slovenské služby a prispejme tak k zvýšeniu celkovej životnej úrovne nás všetkých.


Vytvorené: 14. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 14. 10. 2019 15:31
Autor: Admin dk