Navigácia

Obsah

REVITALIZÁCIA AREÁLU MATERSKEJ ŠKOLY J. KRÁĽA

Typ: ostatné
Vďaka projektu Zveľadenie areálu MŠ Janka Kráľa v Stupave, ktorý bol ukončený v októbri 2020, sa podarilo upraviť vonkajšie priestory predmetnej materskej školy.

Po revitalizácii budú tieto plochy poskytovať bezpečný priestor pre hru a aktívne trávenie času detí navštevujúcich dané predškolské zariadenie. Nebezpečná asfaltová plocha bola odstránená a zmenená na trávnatú. Zároveň bol vybudovaný nový chodník, aby ostalo zachované prepojenie jednotlivých prvkov v areáli materskej školy. Druhá časť poškodeného a zdeformovaného povrchu bola zrezaná, zbavená nerovností a zrekonštruovaná podľa súčasných potrieb materskej školy. Realizácia projektu prispela k vytvoreniu atraktívneho miesta pre rozvoj pohybových aktivít detí vo veku 3-6 rokov, ich zručnosti a k bezpečnému tráveniu času detí v exteriéri ako súčasť učebných osnov režimu dňa v materskej škole.

Projekt Zveľadenie areálu MŠ Janka Kráľa v Stupave sa mohol realizovať aj vďaka príspevku z Bratislavského samosprávneho kraja.


Vytvorené: 19. 11. 2020
Posledná aktualizácia: 19. 11. 2020 09:50
Autor: Admin dk