Navigácia

Obsah

ŠKOLSKÝ COVID SEMAFOR

Typ: ostatné
Základná škola kpt. Nálepku v Stupave sa od včerajšieho večera 14. októbra 2020 nachádza v červenej fáze školského COVID semaforu. Viete však, čo táto farba signalizuje?

Z Manuálu pre základné školy a školské zariadenia zo dňa 11. októbra 2020, ktorý sme si z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyžiadali a ktorý je dostupný aj na ich webovej stránke vyplýva, že červená fáza nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch medzi žiakmi alebo pracovníkmi, ide o epidemický výskyt (priama súvislosť pozitivity s pozitívnymi žiakmi a pracovníkmi) a po nariadení ÚVZ SR. 

Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy platia nasledovné:

V prípade potvrdeného ochorenia u žiakov jednej triedy: Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u dvoch a viac žiakov jednej triedy, odporúčame prerušiť vyučovanie v tejto triede a vylúčiť z vyučovacieho procesu ich úzke kontakty. Žiaci postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika. Ak sa u niektorej z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby zatvorenia triedy príznaky na COVID-19 alebo sa u nej potvrdí ochorenie, prerušuje sa štandardný výchovno - vzdelávací proces v každej triede a ďalej sa postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ. 

V prípade potvrdeného ochorenia u žiakov z rozličných tried: Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u jednotlivých žiakov, odporúčame prerušiť vyučovanie v triedach týchto žiakov a vylúčiť z vyučovacieho procesu ich úzke kontakty. Žiaci postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika. Ak sa u niektorej z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby zatvorenia tried príznaky na COVID-19 alebo sa u nej potvrdí ochorenie, prerušuje sa štandardný výchovno - vzdelávací proces v celej škole a ďalej sa postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ. 

V prípade potvrdeného ochorenia u pedagogických alebo odborných zamestnancov: Vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. Ak pozitívni pedagogickí alebo odborní zamestnanci sú v kontakte vždy len so žiakmi jednej triedy, prerušuje sa vyučovanie len u žiakov danej triedy. Zamestnanci postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika. V prípade, ak pozitívni pedagogickí alebo odborní zamestnanci prichádzajú do kontaktu so žiakmi viacerých tried, prerušuje sa vyučovanie vo všetkých triedach ich kontaktu, príp. sa preruší výchovno - vzdelávací proces v celej škole a zamestnanci ďalej postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika. 

V prípade potvrdených nepedagogických pracovníkov: Vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. Zamestnanci postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika. Ak sa u niektorej z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby vylúčenia príznaky na COVID-19 alebo sa u nej potvrdí ochorenie, postupuje sa rovnakým spôsobom. 

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu: Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy riaditeľ zváži po dohode s miestne príslušným RÚVZ dištančnú formu vzdelávania pre žiakov vylúčených zo štandardného výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Úplné znenie manuálu nájdete na Školský COVID semafor - manuál. Predmetný manuál je platný a účinný po dobu, kým nebude zverejnená jeho aktualizácia na webovom sídle príslušného ministerstva.

Škola postupuje pri organizácii výchovno - vzdelávacieho procesu vždy podľa usmernenia RÚVZ, Základná škola kpt. Nálepku v Stupave podľa usmernení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava (RÚVZ BA).

Zápisnice RÚVZ BA o epidemiologickom vyšetrovaní nájdete na odkaze http://www.ruvzba.sk/zapisnica%20frame.html - zápisnice obsahujú vždy aj popis konkrétnych karanténnych opatrení a definujú skupinu osôb, ktorej ich RÚVZ nariaďuje plniť.

Zoznam pozitívne testovaných na COVID 19 v Bratislavskom kraji s uvedením obce (resp. mestskej časti) nájdete na http://www.ruvzba.sk/aktuality/covid-19.pdf (ako sme sa informovali na RÚVZ BA, údaje sú aktualizované priebežne, po zistení všetkých epidemiologických údajov pozitívnych osôb v rámci šetrenia).

Opatrenia 

 


Príloha

Vytvorené: 15. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 16. 10. 2020 11:25
Autor: Admin dk