Navigácia

Obsah

Stanovisko k projektu VERDE PARK (areál bývalého kúpaliska)

Typ: ostatné
V roku 2008 mesto Stupava ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle stavebného zákona, vydal stavebné povolenie na stavby v priestore bývalého kúpaliska pre projekt RELAX CENTRUM PARK STUPAVA, a to v rozsahu polyfunkčný objekt (vitálny svet, reštaurácia, hotel, garáže), apartmánové bývanie, relaxačná časť, vodná plocha.

Stavebné povolenie bolo podpísané vtedajším primátorom mesta Stupava Ing. Jánom Belešom. Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť, čo oprávňuje stavebníka začať so stavbou. Stavebník oznámil v januári 2010  začatie prác na stavbe.

Podľa územného plánu mesta Stupava „Územný plán mesta Stupava, október 2005“, je predmetné územie súčasťou  funkčnej plochy „F7 – Šport, rekreácia, agroturistika /zóna veľkého parku/“, ktoré je definované ako „ Rekreačné územie prevažne areálového charakteru tvorené krytými športovými zariadeniami (haly, telocvične, plavecké bazény, ľadové plochy a štadióny), športovými otvorenými ihriskami, plážami a zariadeniami telovýchovy všetkých druhov pre deti, mládež a dospelých verejného a poloverejného charakteru. Vylučuje sa umiestnenie objektov individuálnej rekreácie (chaty, záhradky, a pod.) Intenzita využitia jednotlivých plôch je stanovená v regulačných listoch. Súčasťou tejto plochy môžu byť aj objekty na prechodné ubytovanie hotelového a penziónového typu, prislúchajúca technická a dopravná vybavenosť, maloobchodné zariadenia, verejné stravovanie, požičovne a špecifické služby pre údržbu a opravy športových potrieb a náradia, verejná a areálová zeleň“.

Témou projektu Relax Centrum Park Stupava sa zaoberali aj poslanci mestského zastupiteľstva na zasadnutí dňa 18. mája 2017, ktorí následne schválili memorandum o spolupráci. Predmetom memoranda bolo vyjadrenie podpory a nadviazanie spolupráce smerujúcej k naplneniu projektu v rozsahu (polyfunkčný blok, apartmánové bývanie, hotelová časť a relaxačná časť, podľa právoplatného stavebného povolenia z roku 2008). Za predmetné uznesenia hlasovali poslanci nasledovne: ZA 11: Bugala, Haulík, Hrica, Kalivoda, Klačmanová, Lacka, Novisedlák, Peschl, Polakovič, Prokeš, Smeja / ZDRŽALI SA 3: Kazarka, Lachkovič, Gorbár / NEPRÍTOMNÍ 2: Balog, Moricová.

 

Link na video k predmetnému bodu ako aj text memoranda:

http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2017-05-18/stupava/12.mp4

http://zmluvy.egov.sk/data/MediaLibrary/172/172239/Memorandum_o_spolupraci_Swisstrade_marketing_service_20-06-2017_Zml_101_Zverejnená.pdf

 

Výstavba obecného kúpaliska, situovaného v stupavskom parku, začala v roku 1969 na podnet občanov Stupavy. V akciách “Z” boli vykonávané menšie stavebné úpravy a vybudované drobné stavby. Stredný bazén pre neplavcov mal rozmery 25x12 m, dokončený bol v roku 1972. Výkop pre veľký bazén 50x25 m bol uskutočnený v roku 1972, hrubá stavba bola ukončená v roku 1974. Veľký bazén bol skúšobne naplnený vodou v roku 1976 a v nasledujúcom roku bol celý areál kúpaliska dokončený. Svojmu účelu slúžilo bez dostatočnej údržby až do roku 1993, kúpalisko v tom čase prevádzkovali TJ Tatran Stupava. V letnej sezóne 1994 nepovolil hygienik otvorenie kúpaliska pre jeho havarijný stav a nedostatočné hygienické štandardy. V tomto roku prešlo kúpalisko pod správu Mestského podniku technických služieb. Mesto Stupava nenašlo financie na jeho opravu a v roku 2002 na základe uznesenia mestského zastupiteľstva predalo chátrajúci areál kúpaliska spoločnosti Swisstrade – marketing. 

Stanovisko k projektu VERDE PARK.pdf


Príloha

Vytvorené: 26. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 27. 3. 2018 13:58
Autor: Správce Webu