Navigácia

Obsah

STAVEBNÉ PRÁCE V AREÁLI ŠKOLY

Typ: ostatné
STAVEBNÉ PRÁCE V AREÁLI ŠKOLY Začalo sa so stavebnými úpravami v areáli základnej školy. Výmena spevnených plôch, oplotenia a revitalizácia átria je treťou fázou projektu „Zvýšenia kapacít Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave.“

Tieto práce boli  pôvodne plánované na obdobie školských prázdnin, nakoľko však pôvodný zhotoviteľ, ktorý podpísal s mestom Stupava zmluvu o dielo dňa 19.5.2023, neočakávane odstúpil od zmluvy, muselo mesto vyhlásiť nové verejné obstarávanie, ktoré bolo ukončené začiatkom septembra. Nový zhotoviteľ diela, spoločnosť FBT Slovakia, s.r.o., už prebral stavenisko a v areáli základnej školy sa aktuálne realizujú búracie práce. Výmena spevnených plôch, oplotenia a revitalizácia átria je treťou fázou projektu „Zvýšenia kapacít Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave.“

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o stavebné práce, ktoré prebiehajú za plnej prevádzky školy, treba počítať aj s čiastočnými obmedzeniami, ktoré po konzultácii so zhotoviteľom stavby budú zabezpečené tak, aby dopad na prevádzku školy a vyučovací proces bol čo najmenší a najmä bola zachovaná bezpečnosť detí.

Hlavým cieľom tejto fázy projektu je obnova existujúcich vonkajších priestorov v areáli panelovej budovy základnej školy. Projekt počíta s obnovou spevnených plôch a chodníkov v areáli panelovej budovy základnej školy, oplotenia a revitalizáciou átria. Átrium bude pretvorené na prírodný priestor určený na výučbu environmentálnej výchovy. V átriu bude osadený altánok, ktorý bude veľkostne pokrývať aj nároky väčšej skupiny.  Zrekonštruovaná bude aj  tzv. zhromažďovacia plocha pred hlavným vstupom do budovy panelovej školy, vrátane prístupových chodníkov. Všetky spevnené plochy sú navrhnuté tak, aby dažďová voda odtekala do zelene, respektíve do navrhovaných vpustov. Plocha bude pozostávať z farebnej mozaiky štyroch odtieňov. Na vytvorenie príjemnejšej atmosféry pribudne výsadba novej zelene a na východnej strane budú vysadené tri nové stromy. Navrhnuté sú píniové borovice, ktorých hustá koruna bude poskytovať dostatok tieňa. Ihličie borovice píniovej sa vyznačuje vylučovaním vonných silíc do ovzdušia, čo je ideálne pre astmatikov, alergikov i ľudí s dýchacími problémami. Čo sa týka mobiliáru, žiakov určite poteší desať nových lavičiek. A k čistote prostredia dopomôžu aj nové odpadkové koše na separovaný zber.

Zhotoviteľ diela prisľúbil mestu aj vedeniu školy, že vyvinie maximálne úsilie pre zabezpečenie plynulej prevádzky ako aj bezpečnosti žiakov a zamestnancov. Nakoľko v súčastnosti prebiehajú v areáli školy búracie práce, prosíme o trpezlivosť a pochopenie učiteľov, rodičov, žiakov, ale aj obyvateľov danej lokality, nakoľko môže prísť k zvýšeniu hlučnosti a stavebnému ruchu.


Vytvorené: 14. 9. 2023
Posledná aktualizácia: 25. 9. 2023 7:19