Navigácia

Obsah

STROMY POZDVIHNÚ HODNOTU MESTSKÉHO PROSTREDIA

Typ: ostatné
Asi väčšina z nás si nevie predstaviť svoje okolie bez stromov. Stromy, predovšetkým v mestách, sú neoddeliteľnou súčasťou tvorby a ochrany životného prostredia.

Dôvodom nie sú len ich typické atribúty, ale aj funkcie, ako napríklad ekologická, mikroklimatická, estetická, architektonická, environmentálna či dokonca hygienická. Práve z hľadiska hygieny sú stromy v meste mimoriadne dôležité, pretože dokážu na svojich listoch zachytávať nečistoty z ovzdušia a ničiť niektoré druhy baktérií a plesní. Čo sa týka klimatickej funkcie, stromy vďaka tieňu a výparom vody z listov znižujú teplotu prostredia a zároveň zvyšujú vlhkosť vzduchu. Okrem toho vytvárajú aj lokálne prúdenie vzduchu, ktorý sa nerovnako zahrieva a tým zlepšuje prevetrávanie okolia. Mesto Stupava je zástancom zachovania a rozširovania zelených plôch v meste a podporuje výsadbu stromov a inej zelene. Aj keď osadenie stromu na danom mieste nie je jednoduchá záležitosť a často býva limitovaná majetkovými pomermi pozemku (mesto nie je majiteľom každého verejného pozemku), jeho veľkosťou či rozložením inžinierskych sietí, mesto bude po výsadbe štyroch gaštanov pri starej Bille pokračovať s osadením ďalších vegetačných prvkov.

Stromy pribudnú na verejných plochách aj v areáli základnej školy nasledovne: 

  • Zóna A – Križovatka za katolíckym cintorínom
  • Zóna B – Areál futbalového ihriska
  • Zóna C – Areál základnej školy 

Spolu sa vysadí 71 drevín. Pri križovatke za katolíckym cintorínom sa umiestni šesť kusov lipy malolistej, ktorá bude primárne plniť ekologickú funkciu (chrániť pôdny kryt pred nežiaducou eróziou). Vizuálne sa napojí s existujúcou výsadbou na cintoríne a dotvorí tak krajinné prostredie. V zóne B pribudne hrab obyčajný (20 kusov). Drevina bude umiestňovaná líniovo v stromoradí kopírujúc futbalové a detské ihrisko. Hlavnou funkciou bude vytváranie prostredia mikroklímy a udržanie tienistých plôch. V areáli základnej školy sa vysadí líniovo pozdĺž existujúceho asfaltového ihriska a plošne v priestore medzi kotolňou a športovou halou štyridsať kusov javora mliečneho. Päť kusov jarabiny vtáčej sa umiestni bodovo pred bytovým domom v areáli školy ako náhrada za odstránené dreviny. Vysadené stromy budú v tejto zóne predstavovať aj environmentálnu funkciu. Celkové náklady na výsadbu vrátane úpravy terénu a následného monitoringu vitality jednotlivých drevín predstavujú sumu v hodnote 13.135,43 €.
Veríme, že realizácia projektu výsadby nových stromov prispeje k zvýšeniu mestského i školského prostredia a stromy sa stanú ich trvalou súčasťou. Veď ako poznamenal významný slovenský básnik, spisovateľ a textár Boris Filan: „Stromy, to sú z dreva básne o tom, ako treba žiť.“

 


Vytvorené: 11. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 11. 9. 2018 15:52
Autor: Správce Webu