Navigácia

Obsah

⚡️⚡️⚡️STUPAVSKÉ BLESKOVKY⚡️⚡️⚡️

Typ: ostatné
Stretnutie s predstaviteľmi programu Tréneri v škole. Stupavské bleskovky vám prinášajú informácie z diania v meste Stupava za uplynulé dva týždne (03.04.2023 - 16.04.2023).

✅Primátor mesta a riaditeľka základnej školy v Stupave sa stretli s predstaviteľmi programu – Tréneri v škole. Program je zameraný na skvalitnenie a zatraktívnenie hodín telesnej výchovy zážitkovým spôsobom výučby a prehĺbenie záujmu detí o šport na prvom stupni základných škôl. Pilotný projekt „Tréneri v škole“ realizuje Úrad vlády Slovenskej republiky a je podporený finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu. Pre ďalší školský rok sa plánuje tento úspešný program rozšíriť so spolufinancovaním mesta a školy.

✅Primátor mesta sa zúčastnil výročnej členskej schôdze Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov. Súčasťou diskusie bolo aj zabezpečenie výstavy úrody na Dňoch Zelá 2023. Dni Zelá sa budú v tomto roku konať o týždeň neskôr oproti tradičnému termínu a to v dňoch 6. – 8.10.2023, z dôvodu konania parlamentných volieb 30.9.2023.

✅V stredu 12. apríla 2023 prebehlo pracovné stretnutie s riaditeľkami materských škôl v Stupave. Pani riaditeľky, okrem iných záležitostí, prebrali podmienky, termíny a priebeh zápisu pre školský rok 2023/2024. Zápis detí do škôlok sa uskutoční počas prvých dvoch májových týždňov. Viac informácií nájdete v novom čísle Stupavských novín.

✅Primátor mesta Stupava Peter Novisedlák na základe návrhu Rady školy, pri Materskej škole na Hviezdoslavovej ulici č. 674 v Stupave, vymenoval do funkcie riaditeľku Materskej školy na Hviezdoslavovej ulici Mgr. Evu Karch Hnátayovú.

✅Mesto Stupava začalo pracovať na vytvorení dvoch strategických dokumentov a to: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2024-2030 a Komunitný plán sociálnych služieb mesta Stupava na roky 2023-2030. V najbližších týždňoch budú na mestskom úrade prebiehať stretnutia pracovných skupín k jednotlivým riešeným oblastiam.

✅Na mestskom úrade prebehlo zasadnutie komisií. Zasadali Komisia stavebná a dopravy, Komisia majetková a legislatívno-právna.

✅Spomienka na oslobodenie Stupavy a ukončenie II. svetovej vojny sa uskutočnila 4. apríla 2023 pri pamätníku oslobodenia pri kultúrnom dome. Zástupcovia mesta, Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Stupave, členovia klubu seniorov Pohoda, žiaci základnej školy a ďalší prítomní si pripomenuli 78. výročie oslobodenia Stupavy od fašistov.

✅Referát sociálnych vecí a školstva zorganizoval pre obyvateľov Stupavy zbierku jarného a letného oblečenia Stupavské srdce. Stupavčania tak v priebehu troch dní mohli do kultúrneho domu priniesť sezónne oblečenie a obuv, ktorú už nevyužijú. Následne si v sobotu 15. apríla chodili občania vyberať z nazbieraných vecí to, čo by ešte mohli zúžitkovať.

✅Slovenská vokálna skupina Fragile zložená z výrazných speváckych osobností zaplnila dňa 12. apríla 2023 hľadisko veľkej sály Kultúrneho domu v Stupave do posledného miesta. Ich vystúpenie bolo plné nielen výbornej hudby, ale aj podmanivého humoru, vďaka čomu prítomní zažili neopakovateľný večer plný skvelej zábavy.

✅V Mestskej knižnici Ruda Morica pokračovalo pasovanie prváčikov zo ZŠ kpt. J. Nálepku za čitateľov knižnice. Knihovníci z Mestskej knižnice Ruda Morica naďalej zapisujú nové knihy zakúpené vďaka podpore z Fondu na podporu umenia. V utorok 4. apríla 2023 sa v knižnici uskutočnila vernisáž výstavy grafík Romana Chrásteka s názvom „Z očí do očí“.

✅ Ekocentrum Stupava otvorilo dve nové výstavy. V podkroví môžete obdivovať akvarelové maľby inšpirované prírodou a v Malom parku pribudli streetartové ilustrácie na výstave Rozlúčka s ohrozenými druhmi. Najbližšiu sobotu 22. apríla vás čaká Svetový deň Zeme, počas ktorého si budú návštevníci vyrábať ručný papier, puzdro na okuliare, vymieňať rastliny, semiačka, knihy aj oblečenie. Nebude chýbať stanovisková alebo triediaca hra pre deti či jazda na elektrokolke.

✅ Verejnoprospešné služby Stupava sa venovali okrem bežných činností aj montáži spomaľovačov na Štúrovej a Bitúnkovej ulici, odstraňovaniu čiernej skládky, oprave dopravných značení alebo odstraňovaniu a uskladneniu veľkonočnej výzdoby.

✅Vodárne a kanalizácie Stupava okrem rutinných prác na ČOV, robili úpravu obrubníkov a čistenie kalových plôch, ale aj výmenu závitkových čerpadiel v prečerpávacej stanici.

✅ Hasiči Stupava asistovali pri transporte telesných pozostatkov zosnulej osoby zo zrúcaniny hradu Pajštún. Na mieste zasahovali piati členovia dobrovoľného hasičského zboru, k transportu zosnulého využili terénnu štvorkolku.


Vytvorené: 17. 4. 2023
Posledná aktualizácia: 17. 5. 2023 16:54