Navigácia

Obsah

⚡️⚡️⚡️STUPAVSKÉ BLESKOVKY⚡️⚡️⚡️

Typ: ostatné
Festival Cirkul’art. Foto: Peter Kubička Stupavské bleskovky vám prinášajú informácie z diania v meste Stupava za uplynulý týždeň (22.05.2023 - 28.05.2023).

✅V minulom týždni sa začalo druhé kolo stretnutí pracovných skupín k príprave a spracovaniu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2024 – 2030. V stredu 24.05.2023 sa stretla pracovná skupina Životné prostredie a energetika a ostatné pracovné skupiny sa stretnú tento a budúci týždeň. Hlavnou témou zasadnutia bolo prediskutovanie výsledkov SWOT analýz.

✅Primátor mesta sa zúčastnil na 34. sneme združenia miest a obcí Slovenska - ZMOS. Na sneme sa volil nový predseda ZMOS, riešilo sa smerovanie a vízia združenia na súčasné volebné obdobie.

✅Na mestskom úrade prebehlo zasadnutie komisií. Zasadali Dopravná komisia, Komisia podnikateľská, miestneho rozvoja a životného prostredia, Komisia majetková a legislatívno-právna, Komisia školstva a športu a tiež Komisia kultúry, regionálnej a cezhraničnej spolupráce.

✅Vo štvrtok 25.mája bol v parku vykonaný pozemný postrek proti komárom ULV metódou.

✅V kaštieľskom parku sa uskutočnil už štvrtýkrát festival nového cirkusu a divadla. Návštevníci zažili svetových umelcov moderného cirkusu, chodúľové divadlá, moderných klaunov, vzdušné akrobacie, bábkové divadlá, worshopy a tvorivé tréningové zóny.

✅Prípravy na veľký športový festival určený pre celú rodinu – STUPAVSKÉ HRY vrcholia. Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava v spolupráci s 12 športovými klubmi zo Stupavy Vás srdečne pozývajú dňa 3.6.2023 od 10,00-16,00 h do športového areálu za ZŠ kpt.  Jána Nálepku na toto športové podujatie.

✅Vo štvrtok 25. mája 2023 sa v Mestskej knižnici Ruda Morica uskutočnilo posledné stretnutie Stupavských vĺčat. MKIC Stupava ďakuje lektorovi Jurajovi za vedenie mimoriadne obľúbeného krúžku a vĺčatám ďakujú za účasť a ich záujem.

✅V utorok, 23. mája 2023, sa 57 členov ZO JDS a senior klubu Pohoda zúčastnili na poznávacom výlete do kúpeľného mesta Luhačovice a Kroměříža.

✅Ekocentrum Stupava počas víkendu pripravilo stretnutie s prírodovedcom, tvorenie na tému cirkus či informačný stánok CHKO Záhorie s eko-logickými hrami. Počas nasledujúceho víkendu 3. a 4. júna  pre vás pripravuje Víkend otvorených záhrad v Stupave, počas ktorého nebudú chýbať koncerty, hudobné workshopy či komentované prehliadky prírodnej záhrady a kvetinovej farmy. Súčasťou podujatia bude aj sprevádzaná prechádzka s architektom rekonštrukcie Krupičkovho domu a Malého parku či s botanikom vo Veľkom parku. Tešíme sa na stretnutie!

✅Verejnoprospešné služby Stupava sa popri vývoze odpadu a čisteniu mesta aktuálne venujú hlavne koseniu a údržbe zelene, nechýbali ani pri príprave víkendového cirkusového festivalu v parku. Zo zberného dvora putovalo na ďalšie spracovanie sklo, ktoré obyvatelia odovzdali do triedeného odpadu.

✅Vodárne a kanalizácie Stupava okrem rutinných činností na ČOV a údržbových prác riešili výpadok na prečerpávajúcej stanici v lokalite Pod Kopcami a opravovali poškodené potrubie  na Jilemnického ulici.

✅Mestská polícia v spolupráci s OZ pomoc psíkom odchytila 4 túlavých psov. Policajti zabezpečovali verejný poriadok na podujatí Cirkul´art a asistovali RZP pri poskytovaní prvej pomoci zranenej žene.

 

 


Vytvorené: 31. 5. 2023
Posledná aktualizácia: 31. 5. 2023 10:18