Navigácia

Obsah

⚡️⚡️STUPAVSKÉ BLESKOVKY⚡️⚡️

Typ: ostatné
Stupavský bubeň. Po prázdninách sa opäť hlásime so Stupavskými bleskovkami, prečítajte si súhrn toho, čo je nové a na čom aktuálne pracujeme od začiatku septembra.

✅Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy zabezpečuje organizáciu volieb do Národnej rady SR 2023. V stredu 6. septembra sa uskutočnilo úvodné zasadnutie členov okrskových volebných komisií pre parlamentné voľby 2023, ktoré bolo zároveň spojené so školením o legislatíve a správnom priebehu volieb. 

✅Zamestnanci úradu pripravovali materiály k zasadnutiu Mestskej rady, ktorá prerokovala 41 bodov a schválila program mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 14.9.2023.

✅V piatok 8. septembra sa uskutočnilo 2. zasadnutie riadiacej skupiny na tvorbu komunitného plánu sociálnych služieb mesta Stupava na roky 2023 – 2030, predmetom ktorého bola diskusia k druhej verzii navrhovaného dokumentu.

✅Začalo sa s treťou fázou projektu Zvýšenia kapacít Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave - stavebno-technickými úpravami areálu základnej školy. Hlavým cieľom je obnova existujúcich vonkajších priestorov v areáli panelovej budovy základnej školy. Projekt počíta s obnovou spevnených plôch a chodníkov v areáli panelovej budovy základnej školy, oplotením a revitalizáciou átria. Aktuálne prebiehajú v areáli základnej školy búracie práce, prosíme preto občanov o zhovievavosť.

✅Aktívne sa pracuje aj na stavbách materských škôl. Na budove materskej školy na Zvončekovej ulici sú hotové vnútorné omietky, potery, rozvody kúrenia, vody i kanalizácie. Je osadené tepelné čerpadlo a dopojená vzduchotechnika. Aktuálne sa pracuje na zateplení fasády budovy škôlky. Na drevostavbe budovy, ktorá rozšíri kapacity materskej školy na Ružovej ulici, sú stropy a steny pripravené na zateplenie, taktiež sa vykonávajú prípravy pre odvod dažďovej vody. Strecha budovy je pokrytá strešnou fóliou a prebieha realizácia fúkanej tepelnej izolácie.

✅Mestu Stupava sa podarilo získať dotáciu 12 400 € pre obstaranie automobilu pre terénne a ambulantné služby. Vozidlo pomôže skvalitniť opatrovateľské a sociálne služby v meste, zároveň uľahčí prácu koordinátorky opatrovateľskej služby a referátu sociálnych vecí.  Vďaka tomuto vozidlu bude môcť sociálny referát operatívne riešiť vzniknuté situácie.

✅Z ulice Janka Kráľa bol odťahovou službou odstránený autovrak a bol umiestnený na určené parkovisko. Referát odpadového hospodárstva aktuálne rieši aj odstránenie ďalších troch autovrakov.

✅Redakcia Stupavských novín pre vás pripravila septembrové vydanie, ktoré si nájdete v schránkach alebo v online archíve od 14. októbra.

✅Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava v spolupráci s dychovou hudbou Záhorienka pripravili  v sobotu 9. septembra v Sedliackom dvore obľúbené podujatie s názvom Stupavský bubeň. Tohto ročníku sa zúčastnili  dychové hudby z Moravy  - Ostratičanka, z Maďarska  - Pilišská kapela, domácu dychovú hudbu zastrešovala Záhorienka a speváckym hosťom tohto ročníka bol Jiří Helan.

✅Ekocentrum otvorilo novú výstavu fotografií Čaro Záhoria, ktorá zachytáva rozmanitosť Záhoria - lužné lesy v nive rieky Moravy, krasové časti Malých Karpat, "polopúštne" lokality Záhoria, ale  aj mokrade. Na sobotu 16.septembra je pripravené stretnutie s jaskyniarkou, ktorá vám prezradí tajomstvá podzemia a vzniku jaskýň, ale aj to, ako čítať z jaskynných stien a kvapľov.

✅Verejnoprospešné služby Stupava pred štartom školského roka obnovili vodorovné dopravné značenie pri škole aj výsadbu v neďalekom záhone, pracujú aj na oprave zábradlia pri zastávke základnej školy. Nezabúda sa ani na údržbu zelene či cyklotrasy smerom na Devínske jazero.

✅Mestská polícia zabezpečovala miesto dopravnej nehody motocyklistu a osobného motorového vozidla. Príslušníci polície tiež riešili niekoľko podnetov na rušenie nočného pokoja a šesť priestupkov proti verejnému poriadku. S príchodom nového školského roka, naši policajti opäť dohliadajú na bezpečný prechod detí ku škole na Hlavnej ulici v ranných hodinách.

✅Vodárne a kanalizácie Stupava sa okrem štandardných každodenných činností, venovali aj odhŕňaniu kalu, čisteniu nádrží a sond, či čisteniu výuste z ČOV, oprave porúch, ale aj  oprave zariadenia na odber kontrolovaných vzoriek na odtoku.


Vytvorené: 13. 9. 2023
Posledná aktualizácia: 18. 9. 2023 7:34