Navigácia

Obsah

TROYEROVA KÚRIA NEBUDE JEDNOU ZO STUPAVSKÝCH PAMÄTIHODNOSTÍ?

Typ: ostatné
Aktuálne je na zápis do evidencie pamätihodností navrhnutá Troyerova kúria na Agátovej ulici č. 7.

Troyerova kúria je pomenovaná podľa jej prvých vlastníkov, šľachtickej rodine Troyerovcov usadenej od 17. storočia v Stupave. Návrh na zaradenie kúrie do evidencie stupavských pamätihodností bude jedným z bodov programu zasadnutia mestského zastupiteľstva vo februári. Komisia majetková a legislatívno-právna pod vedením mestského poslanca Štefana Haulíka na svojom zasadnutí 25. 1. 2018 návrh zápisu Troyerovej kúrie do evidencie stupavských pamätihodností neodporučila. V zápisnici komisia svoje rozhodnutie zdôvodnila tým, „že zápis sa bude môcť zrealizovať až po zrekonštruovaní Troyerovej kúrie“.

Zvýšiť pozornosť spoločnosti a zvýrazniť pamiatkovú a historickú hodnotu kúrie formou zápisu do evidencie mestských pamätihodností odporučili pamiatkari už v roku 2005. Väčšina poslancov uvádzala vo svojich programoch záujem o ochranu kultúrnych pamiatok mesta. Metodicky správnejším a často pre záchranu pamiatky aj rozhodujúcim krokom je však ochrana pamiatkového objektu pred jeho obnovou. Ako rozhodne mestské zastupiteľstvo sa dozvieme 15. februára 2018.
Evidencia pamätihodností mesta Stupava bola zavedená v roku 2014, upravuje ju príslušné Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014. Ako prvé objekty, nesúce významné pamiatkové hodnoty pre naše mesto boli zapísané staničná výpravná budova v areáli bývalej železničnej stanice v Stupave z roku 1891 a dva najstaršie náhrobníky na starom katolíckom cintoríne - ranobarokový náhrobník Martina Rittera z roku 1706 a barokový náhrobník z roku 1773.

http://www.stupava.sk/mater…/…/VZN-Pamatihodnosti-1-2014.pdf

 


Vytvorené: 30. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 30. 1. 2018 18:47
Autor: Správce Webu