Navigácia

Obsah

USMERNENIE PRI NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM

Typ: ostatné
USMERNENIEV súčasnosti pripravilo Ministerstvo zdravotníctva SR štandardné postupy v zdravotníctve pre COVID-19, osobitne pre zdravotníkov a osobitne pre pacientov.

Nový koronavirus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, tak ako všetky vírusy, žije v bunke živého organizmu.  Mimo živej bunky sa nerozmnožuje. Môže určitý čas prežiť na povrchu predmetov, kontaminovaných v dôsledku šírenia kvapôčkovou cestou, ale následne, pokiaľ nenájde nového hostiteľa, hynie.

V súčasnosti pripravilo Ministerstvo zdravotníctva SR štandardné postupy v zdravotníctve pre COVID-19, osobitne pre zdravotníkov a osobitne pre pacientov. V odporúčaní pre pacienta nakazeného uvedeným vírusom v domácej liečbe, vyplýva nakladať s použitým materiálom (rúška, vreckovky) ako s bežným odpadom, ktorý si nevyžaduje špeciálny postup uskladnenia.

Na základe vyššie uvedeného a pri používaní pracovných prostriedkov pracovníkov (rúška a rukavice) nie je predpoklad rizika prenosu nákazy pri nakladaní s komunálnym odpadom touto formou.

Vychádzajúc z týchto skúseností  Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča likvidovať použité rúška a vreckovky z domácností ako bežný komunálny odpad v zmysle platnej legislatívy v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR a v uvedenej súvislosti odporúča upozorniť verejnosť, aby tento druh odpadu nevhadzovala do nádob určených na separáciu odpadu.

 

 

 

                                                         Odbor hygieny životného prostredia ÚVZ SR


Vytvorené: 25. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 25. 3. 2020 18:33
Autor: Róbert Bubnič