Navigácia

Obsah

VEREJNÁ ZBIERKA: POMÔŽTE DOFINANCOVAŤ HASIČSKÉ AUTO

Typ: ostatné
ilustračná foto Dobrovoľný hasičský zbor v Stupave sa obracia na obyvateľov, právnické, či fyzické osoby, s prosbou o finančnú pomoc na kúpu hasičského vozidla.

Mestské zastupiteľstvo v Stupave schválilo dobrovoľným hasičom mimoriadnu dotáciu na nákup hasičského vozidla vo výške 25 000 € na májovom zasadnutí MsZ. Nakoľko má mesto rozpracovaných viacero investičných projektov, finančná podpora nepostačuje na nákup nového záchranného hasičského vozidla, hasiči sa obracajú na verejnosť, aby pomohla s dofinancovaním.

Prispieť na nové hasičské auto môžete tu, prostredníctvom donio. 

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Finančné prostriedky budú využité na nákup hasičského vozidla a potrebného vybavenia do vozidla. Vzhľadom na  vysokú početnosť zásahov a rozmanitosť štruktúry zásahového obvodu je pre efektívne vykonávanie zásahovej činnosti a presun dostatočného počtu zasahujúcich hasičov potrebné zásahové vozidlo pre šesťčlennú posádku, ktoré by malo obsahovať nádrž na vodu s minimálnym obsahom 2000 litrov, čerpadlo s výkonom 2300 – 3000 l.min.- 1, prietokový navijak vysokotlakovej hadice s prúdnicou, integrované držiaky pre autonómne dýchacie prístroje, teleskopickú svetelnú rampu, elektrocentrálu a dostatočnú úložnú plochu v nadstavbe vozidla pre materiálovo-technické vybavenie. Veľmi podstatnou vlastnosťou podvozku vozidla je náhon 4×4, ktorý je v členitom teréne nášho zásahového obvodu pre hasičské vozidlo nevyhnutný.

Súčasťou každého hasičského vozidla je aj jeho vybavenie. V prípade získania finančných prostriedkov by časť bola využitá aj na nákup potrebného vybavenia. Nevyhnutným vybavením, sú napríklad autonómne dýchacie prístroje, profesionálne vysielačky, ručné náradie, náradie využívané pri dopravných nehodách, profesionálne svietidlá a iné. 

Kampaň organizuje Dobrovoľný hasičský zbor DHZ Stupava.

DHZ Stupava je organizácia na úseku dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, ktorá vykonáva hasenie požiarov, záchranu pri dopravných nehodách, záchranu z výšok a voľných hĺbok, pomoc pri povodniach, udalosti s nebezpečnými látkami, výbuchy, zrútené budovy, zrútené konštrukcie, stromy, nebezpečný hmyz ohrozujúci osoby, požiarno-asistenčnú hliadku pri kultúrnych a spoločenských podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb (napr. festivaly, koncerty, a pod.), iné núdzové situácie.

Počas obdobia 6 rokov (2017–2022) vykonal DHZ Stupava celkovo 414 zásahov, z toho bolo 139 požiarov, 226 technických pomocí, 25 dopravných nehôd a 13 ekologických zásahov. Z celkového počtu zásahov bolo 313 vykonaných v Stupave, ostatných 101 zásahov bolo vykonaných v zásahových obvodoch iných miest a obcí, kam sme boli operačným strediskom vyslaní. V Bratislave bolo realizovaných 42 zásahov, v Borinke 14 a v Marianke 13 zásahov. Keďže Marianka a Borinka sú bez hasičského zboru, DHZ Stupava je do týchto obcí vysielaný pravidelne.

Priemerný čas výjazdu hasičskej jednotky z hasičskej zbrojnice od vyhlásenia poplachu je 5 minút a 40 sekúnd, a príchod na miesto udalosti je cca 10 minút. Príjazd profesionálnych hasičských jednotiek sa pohybuje okolo cca 20 min. Rozdiel 10 minút vo vývoji požiaru je zásadný a často rozhoduje o záchrane alebo zhorení horiaceho objektu. Preto, ak sa dostanú naši hasiči na požiarovisko v počiatočnom štádiu požiaru, môžu efektívne a účinne zasiahnuť, a tak požiar úspešne lokalizovať a zlikvidovať. 

Dobrovoľný hasičský zbor Stupava ďakuje všetkým, ktorí sa rozhodnú prispieť.

Prispieť môžete tu.

 

 

Zdroj: www.donio.sk

 

 


Vytvorené: 26. 5. 2023
Posledná aktualizácia: 1. 8. 2023 7:58