Navigácia

Obsah

VÝZVA NA ČLENSTVO V PRACOVNÝCH SKUPINÁCH NA TVORBU KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA STUPAVA NA ROKY 2023 - 2030

Typ: ostatné
Výzva - komunitný plánVyzýva pre záujemcov z oblasti sociálnych služieb na členstvo v pracovných skupinách - KPSS.

V súlade s § 83 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a  doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb a s ohľadom na miestne špecifiká a potreby mesto Stupava pracuje na tvorbe nového Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Stupava na roky 2023 – 2030 (ďalej ako „KPSS“).

Ide o jeden zo základných plánovacích dokumentov pre rozvoj mesta v sociálnej oblasti za účelom predchádzania vzniku alebo predchádzania zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych problémov.

Jeho úlohou je určiť ciele a priority rozvoja sociálnych služieb v meste podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb a cieľových skupín, pričom základné cieľové skupiny sú: osoby v nepriaznivých životných situáciách / osoby ohrozené sociálnym vylúčením, seniori, rodina a deti, osoby so zdravotným postihnutím.

V rámci prípravy KPSS mesto Stupava vytvorilo tri pracovné skupiny:

  • seniori a osoby so zdravotným postihnutím,
  • osoby ohrozené sociálnym vylúčením,
  • rodina s deťmi.

Členmi týchto pracovných skupín, okrem pracovníkov mesta, by mali byť zástupcovia rôznych organizácií, združení, spolkov, či jednotlivci, ktorí pracujú, alebo sa zaujímajú o sociálnu oblasť s rôznym zameraním.

Mesto priamo oslovilo niekoľko osôb s ponukou členstva v skupinách, ale touto cestou zároveň vyzýva ďalších záujemcov z oblasti sociálnych služieb na členstvo v niektorej z vyššie uvedených pracovných skupín.

Budeme radi, ak svojimi vedomosťami a skúsenosťami prispejete k tvorbe KPSS.

Váš záujem o členstvo, prosíme, zašlite mailom na adresu: lubica.konswaldova@stupava.sk s uvedením Vašich kontaktných údajov a popisom skúseností v sociálnej oblasti najneskôr do 30. marca 2023.

Ďakujeme.


Vytvorené: 15. 3. 2023
Posledná aktualizácia: 15. 3. 2023 16:54
Autor: Mgr. Erika Piesecká