Navigácia

Obsah

VÝZVA NA ZAPLATENIE NEDOPLATKOV NA DANI ZA PSA A POPLATKU ZA ODPADY

Typ: ostatné
VÝZVA NA ZAPLATENIE NEDOPLATKOV NA DANI ZA PSA A POPLATKU ZA ODPADY 1Mesto Stupava ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, týmto vyzýva občanov na zaplatenie nedoplatkov.

Výzva na zaplatenie nedoplatkov na dani z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov, VZN č. 7/2019 o dani z nehnuteľností a dani za psa a VZN č. 7/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady boli tieto dane a poplatky splatné v lehote poslednej splátky uvedenej v rozhodnutí.

Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neuhradili, aby si túto povinnosť splnili, a to zaplatením na účet mesta Stupava, a tak sa vyhli prípadnému vymáhaniu nedoplatkov v daňovom exekučnom konaní.


Vytvorené: 11. 1. 2022
Posledná aktualizácia: 11. 1. 2022 11:05
Autor: Róbert Bubnič