Navigácia

Obsah

ZAČÍNAJÚ PRÁCE NA EKOLOGICKOM UZAVRETÍ SKLÁDKY

Typ: ostatné
ZAČÍNAJÚ  PRÁCE  NA  EKOLOGICKOM  UZAVRETÍ  SKLÁDKY 1Keďže stavebné povolenie na Uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov
"Stupava - Žabáreň, skládka odpadov" nadobudlo právoplatnosť, práce  na
ekologickom uzatvorení skládky môžu odštartovať.

Mesto Stupava tak po niekoľkých rokoch a mnohých rokovaniach pristupuje k tomuto dôležitému kroku.

V súčasnosti sa pripravuje realizačný projekt, ktorý vychádza zo
schválenej projektovej dokumentácie. Jeho výsledkom bude schválenie
harmonogramu prác v zmysle zmluvy o spolupráci so spoločnosťou CEVAREC.
Mesto Stupava a Technické služby Stupava v spolupráci so spoločnosťou
CEVAREC pristúpili k príprave staveniska, odovzdaniu staveniska a
prebiehajú rokovania k technickým a realizačným podmienkam spolupráce.

Cieľom rokovaní je dohoda, vďaka ktorej bude samotná rekultivácia v čo
najmenšej miere narúšať komfort obyvateľov v priľahlých uliciach
skládky. Prebiehajú diskusie o prístupových trasách, časoch a
podmienkach znižovania prašnosti aj hluku pri realizácii stavby.

Napriek tomu, že analýza rizika znečistenia územia skládky odpadov
ukázala, že v skúmanom území nie je environmentálne riziko, uzavretie
skládky je pre Stupavu a jej obyvateľov nevyhnutné. Mesto sa bude v maximálnej možnej miere usilovať o
to, aby sa potrebné práce dotkli bežného života čo najmenej. O postupe prác
a dohodnutých podmienkach bude verejnosť v predstihu informovať.


Vytvorené: 21. 9. 2022
Posledná aktualizácia: 21. 9. 2022 11:36
Autor: Róbert Bubnič