Navigácia

Obsah

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Typ: ostatné
Ilustračná foto Prebieha zápis detí do materských škôl v Stupave pre šk. rok 2023/2024. Všetky potrebné dokumenty a žiadosti je možné nájsť na webstránkach škôlok.

Materská škola Marcheggská 58, Stupava

Prijímanie žiadostí sa uskutoční v termíne od 1.5.2023 do 12.5.2023. Žiadosť je možné podať mailom na msmarcheggska58@gmail.com, alebo osobne v kancelárii riaditeľky MŠ v termíne dňa 12.5.2023 v čase od 13,00 do 16,00 h.

Web: https://msmarcheggska.edupage.org/a/informacie-k-zapisu

 

Materská škola Ružová 7, Stupava

Prijímanie žiadostí sa uskutoční v termíne od 2.5.2023 do 12.5.2023. Žiadosť je možné podať mailom na riaditelka@msruzovastupava.sk alebo osobne 11.5.2023 v čase od 11,00 do 13,00 hod.

Web: https://msruzovastupava.edupage.org/a/informacie

 

Materská škola Janka Kráľa 1, Stupava

Prijímanie žiadostí sa uskutoční v termíne od 2.5.2023 do 10.5.2023. Žiadosť je možné podať mailom na jkskolka@gmail.com alebo osobne 10. 5. 2023 od 13,00 do 17,00 hod.

Web: https://www.msjkralastupava.sk/a/kriteria-prijimania

 

Materská škola Hviezdoslavova 674, Stupava

Prijímanie žiadostí sa uskutoční v termíne od 2.5.2023 do 12.5.2023. Žiadosť je možné podať mailom na stupava@mshviezdoslavova.sk alebo osobne 9.05.2023 v čase od 10,00 do 12:00 hod.

Web: http://www.mshviezdoslavova.sk/

Všetky potrebné dokumenty a žiadosti je možné nájsť na web stránkach škôlok: www.msmarcheggska.edupage.org, www.msruzovastupava.sk, www.msjkralastupava.sk, www.mshviezdoslavova.sk

Zákonný zástupca môže pri všetkých MŠ žiadosť doručiť emailom, ale aj poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahujúcej údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť musí byť podpísaná obidvomi zákonnými zástupcami.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si zákonný zástupca dieťaťa prevezme osobne alebo poštou najneskôr do 30.júna 2023.

Spádové oblasti pre jednotlivé materské školy pre povinný predškolský ročník nájdete vo VZN č. 2/2022 o spádových územiach materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stupava.


Vytvorené: 21. 4. 2023
Posledná aktualizácia: 9. 5. 2023 12:59