Obsah

Späť

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ - Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia zo dňa 02.10.2019

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ - Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia zo dňa 02.10.2019 pdf.

Vyvesené: 10. 10. 2019

Zodpovedá: Róbert Bubnič

Späť