Obsah

Späť

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ - Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia zo dňa 04.05.2022

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ - Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia zo dňa 04.05.2022 pdf.

Zápisnica

Vyvesené: 24. 5. 2022

Zodpovedá: Róbert Bubnič

Späť