Obsah

Späť

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ - Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia zo dňa 06.05.2020

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ - Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia zo dňa 06.05.2020 pdf.

Zápisnica

Vyvesené: 20. 5. 2020

Zodpovedá: Róbert Bubnič

Späť