Obsah

Späť

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ - Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia zo dňa 07.09.2022

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ - Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia zo dňa 07.09.2022 pdf. (308.86 kB)

Zápisnica

Vyvesené: 24. 11. 2022

Zodpovedá: Róbert Bubnič

Späť