Obsah

Späť

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ - Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia zo dňa 12.01.2022

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ - Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia zo dňa  12.01.2022 pdf. (287.76 kB)

Zápisnica

Vyvesené: 8. 2. 2022

Zodpovedá: Róbert Bubnič

Späť