Obsah

Späť

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ - Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia zo dňa 13.01.2016

Vyvesené: 20. 1. 2016

Zodpovedá: Správce Webu

Späť