Obsah

Späť

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ - Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia zo dňa 20.03.2019

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ - Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia zo dňa 20.03.2019 pdf.

Zápisnica

Vyvesené: 26. 3. 2019

Zodpovedá: Róbert Bubnič

Späť