Obsah

Späť

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ - Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia zo dňa 26.08.2020

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ - Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia zo dňa 26.08.2020 pdf.

Zápisnica

Vyvesené: 3. 9. 2020

Zodpovedá: Róbert Bubnič

Späť